Idegenvezető

IDEGENVEZETŐ SZAKKÉPZÉS

Szakképesítés megnevezése: Idegenvezető

Szakképesítés azonosító száma: 54 812 01

Hozzárendelt FEOR szám: 5233

Szakképzési évfolyamok száma: 2

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az idegenvezető az országba érkező külföldi turistákat valamint a belföldi túrákon (országjárás, kirándulás, városnézés, szakmai programok) résztvevő magyar vendégeket megismerteti az ország turisztikai, kulturális, történelmi, művészeti értékeivel, nevezetességeivel magyar illetve idegen nyelven. Gondoskodik a vendégek részére megrendelt szolgáltatások biztosításáról valamint magyar csoportok külföldre utazása során csoportkísérői teendőket lát el és tolmácsol. Az utazás során felmerülő problémákat megoldja. Elvégzi a munkához kapcsolódó adminisztrációt.

A képzés célja:

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák).

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

-

Iskolai előképzettség:

érettségi vizsga

Pályaalkalmassági követelmények:

-

Szakmai alkalmassági követelmények:

-

Előírt gyakorlat:

-

Elérhető kreditek mennyisége:

-

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:

vannak

Szakmai követelménymodulok:

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

azonosító száma

megnevezése

11711-16

Idegenvezetői szaktudás

11712-16

Idegenvezetés módszertana

11713-16

Idegenvezetés a gyakorlatban

11714-16

Turisztikai erőforrások

11715-16

Kommunikáció a turizmusban

11716-16

Gazdasági folyamatok a turizmusban

11717-16

Infokommunikációs technológia a turizmusban

11300-16

Szállodai adminisztráció

11302-16

Szállodai tevékenységek

11301-16

Szállodai kommunikáció

11498-12

Foglalkoztatás I.

11499-12

Foglalkoztatás II. 

A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

modulzáró vizsga eredményes letétele

  1. az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével
  2. középfokú C típusú nyelvvizsga (B2-es szint)

A képzésre jelentkezés feltétele:

  • érettségi bizonyítvány és
  • német vagy angol társalgási szintű (A2) nyelvtudás

 
Jelentkezési határidő: 2016. augusztus 22. hétfő 12 óra (Ez a jelentkezési lap beérkezésének határideje. A jelentkezési lapot javasoljuk személyesen behozni az MNÁMK Szakközépiskolájába!

A jelentkezéshez kérjük csatolni:

  • az érettségi bizonyítvány másolatát
  • nyilatkozatot az első szakmai vizsgáról (honlapunkon megtalálható)

 

Értesítés a felvételi döntésről: 2016. augusztus 24. szerda 13 óráig e-mailen vagy telefonon. (Ekkor adjuk postára a hivatalos értesítést tartalmazó levelet is.)

A képzés kezdési időpontja: 2016. szeptember 1.

Felsőfokú továbbtanulásra jelentkezésnél:

sikeres szakmai vizsga birtokában szakirányú továbbtanulás esetén 23 többletpont jár, amely a gazdaságtudományok képzési területen történő képzésre jelentkezésnél számíttatható be!

Megjegyzés:

Nappali rendszerű iskolai oktatásban a tanuló abban az évben kezdhet utoljára tanévet, amelyben betölti

a) nyolc évfolyamos általános iskola esetén a tizenhatodik,

b) középiskola és szakiskola esetén a huszonkettedik életévét. A b) pontban meghatározott határidő egy évvel meghosszabbítható abban az esetben, ha a tanuló az általános iskola első évfolyamán a tanulmányait a hetedik vagy a nyolcadik életévében kezdte meg, továbbá, ha olyan szakképzésben vesz részt, amelyben a szakképzési évfolyamok száma meghaladja a kettőt. A sajátos nevelési igényű tanuló esetén, valamint a súlyos beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló esetén, továbbá, ha a tanulmányi követelményeket azért nem tudták teljesíteni, mert a tanuló tartós gyógykezelés alatt állt, az a)-b) pontban meghatározott életkorhoz három évet hozzá kell számítani.

Jelentkezési lap letöltése...

© Copyright 2015 - MNÁMK