TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPZÉS

 

 Szakképesítés megnevezése: Turisztikai szervező, értékesítő

Szakképesítés azonosító száma: 54 812 03

Szakképzési évfolyamok száma: 2

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A turisztikai szervező, értékesítő szakember korszerű szakmai és gazdálkodási ismeretekkel, továbbfejleszthető tudással rendelkezik. A vállalkozás teljes körű tevékenységét végzi, irányítja, szervezi és ellenőrzi vezetői szinten (utazási irodában, idegenforgalmi hivatalokban, fizető-vendéglátás területén, szabadidőközpontokban). Közreműködik a felsővezetői döntést igénylő üzleti, gazdálkodási, pénzügyi, marketingtervek kidolgozásában. Komplex feladatokat önállóan végrehajt, irányít és ellenőriz. Összeállítja a vállalkozás árualap-kínálatát; reklámozza, kialakítja a cég arculatát. Megszervezi a turisztikai termékek értékesítését, figyelemmel kíséri a gazdasági szempontok érvényesülését. Folyamatos kapcsolatot tart a turisztikai piac szereplőivel. Gondoskodik a folyamatos munkamenet biztosításáról.

A képzés célja: A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák).

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

 • Bemeneti kompetenciák:                         -
 • Iskolai előképzettség:                               érettségi vizsga
 • Pályaalkalmassági követelmények:       -
 • Szakmai alkalmassági követelmények: -
 • Előírt gyakorlat:                                         -
 • Elérhető kreditek mennyisége:               -
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:  -

 

Szakmai követelménymodulok:

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 

azonosító száma

megnevezése

11714-16

Turisztikai erőforrások

11715-16

Kommunikáció a turizmusban

11716-16

Gazdasági folyamatok a turizmusban

11717-16

Infokommunikációs technológia a turizmusban

10064-16

Turisztikai termékkínálat

10065-16

Turisztikai vállalkozások

11300-16

Szállodai adminisztráció

11302-16

Szállodai tevékenységek

11301-16

Szállodai kommunikáció

11498-12

Foglalkozás I.

11499-12

Foglalkozás II.

A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

modulzáró vizsga eredményes letétele

 1. az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével
 2. középfokú C típusú nyelvvizsga (B2-es szint)

A képzésre jelentkezés feltétele: 

 • érettségi bizonyítvány és
 • német vagy angol társalgási szintű (A2) nyelvtudás

 Jelentkezési határidő: 2016. augusztus 22. hétfő 12 óra (Ez a jelentkezési lap beérkezésének határideje. A jelentkezési lapot javasoljuk személyesen behozni az MNÁMK Szakközépiskolájába!)

A jelentkezéshez kérjük csatolni:

 • az érettségi bizonyítvány másolatát
 • nyilatkozatot az első szakmai vizsgáról (honlapunkon megtalálható)

 

Értesítés a felvételi döntésről: 2016. augusztus 24. szerda 13 óráig e-mailen vagy telefonon. (Ekkor adjuk postára a hivatalos értesítést tartalmazó levelet is.)

 A képzés kezdési időpontja: 2016. szeptember 1.

 Felsőfokú továbbtanulásra jelentkezésnél:

Sikeres szakmai vizsga birtokában szakirányú továbbtanulás esetén 23 többletpont jár, amely a gazdaságtudományok képzési területen történő képzésre jelentkezésnél számíttatható be!

 Megjegyzés:

Nappali rendszerű iskolai oktatásban a tanuló abban az évben kezdhet utoljára tanévet, amelyben betölti

a) nyolc évfolyamos általános iskola esetén a tizenhatodik,

b) középiskola és szakiskola esetén a huszonkettedik életévét. A b) pontban meghatározott határidő egy évvel meghosszabbítható abban az esetben, ha a tanuló az általános iskola első évfolyamán a tanulmányait a hetedik vagy a nyolcadik életévében kezdte meg, továbbá, ha olyan szakképzésben vesz részt, amelyben a szakképzési évfolyamok száma meghaladja a kettőt. A sajátos nevelési igényű tanuló esetén, valamint a súlyos beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló esetén, továbbá, ha a tanulmányi követelményeket azért nem tudták teljesíteni, mert a tanuló tartós gyógykezelés alatt állt, az a)-b) pontban meghatározott életkorhoz három évet hozzá kell számítani.

Jelentkezési lap letöltése...

© Copyright 2015 - MNÁMK