hude Magyarországi Német Általános Művelődési Központ - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930 - OM azonosító: 027939
hude Magyarországi Német Általános Művelődési Központ - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930 - OM azonosító: 027939

15 éves a német nyelvű újság Baján

MNÁMK-UBZ > Közművelődés > 15 éves a német nyelvű újság Baján

A ?Batschkaer Spuren? – magyarul „Bácskai nyomok” – című regionális német nemzetiségi újság 15. születésnapja alkalmából kiállítást nyílt az MNÁMK-ban 2021. november 3-án. Az intézmény aulája melletti folyosó falain megtalálható mind a 65 eddig megjelent szám címoldala.

A kiállítás megnyitóján Manz Alfréd, az MNÁMK tanára, a Batschkaer Spuren főszerkesztője köszöntötte a megjelenteket. „Spuren suchen – Spuren hinterlassen, vagyis nyomokat keresni – nyomokat magunk után hagyni. Ez az újság célja, ez a filozófiája. 2005-ben indítottuk a lapot azért, hogy a Baján és környékén élő német nemzetiség múltját és jelenét bemutassuk, és a jövőjét építsük azzal, hogy használjuk a német nyelvet, mint a nemzetiségi identitás egyik alapját. Tavaly ünnepeltük volna a 15. születésnapot, de a pandémia miatt ez sajnos elmaradt. Most egy kiállítás keretében idézzük fel a mögöttünk álló időszakot. Köszönöm mindenkinek, aki aktívan részt vett az újság összeállításában, aki segített és segít a jövőben is!”

Manz Alfréd szavait követően Szauer Panna, az MNÁMK 10.c osztályos tanulója mondott verset németül, majd szintén MNÁMK-s diákok olvastak fel elismerő olvasói véleményeket német és magyar nyelven egyaránt. A műsor zárásaként az intézmény Kollégiumi Zenekara ifj. Illés Zoltán vezetésével előadta az „Ein hoch auf uns” című dalt.

Ezt követően Szauter Terézia, az MNÁMK főigazgatója nyitotta meg a kiállítást ezekkel a gondolatokkal: „Az, hogy a bácskai német nemzetiségű emberek számára létezik egy ilyen újság, és negyedévente megjelenő számaiban ilyen magas színvonalon tudósít a bajai és környékbeli németség életéről, rendezvényeiről, fantasztikus dolog! A kiadványban immár 15 éve megjelenő írások és fényképek a környék településeinek emlékműveiről, templomairól hűen tükrözik a magyarországi németek sorsát, hitét. Egy nemzetiségi viseletbe öltöztetett gyermek az édesanyjával, vagy egy népviseletét büszkén hordó idős sváb asszony fényképe azt példázza, hogy sokunk számára meghatározó és fontos ehhez a közösséghez tartozni. A Batschkaer Spuren újság címlapfotói tükrözik ezt a mondanivalót, érdemes megnézni őket, mert egyszerűen szépek, ezért jó szívvel ajánlom a kiállítást minden érdeklődőnek!”

A „Batschkaer Spuren” című újság Manz Alfréd gimnáziumi tanár elképzelései alapján, egyéni kezdeményezésre jött létre. Az első számban, melyet akkoriban még az MNÁMK fénymásolóján sokszorosítottak, 16 oldalon tájékoztatták a szerzők Baja és környéke németségét, az őket érintő eseményekről, hírekről. Az újság gyorsan népszerűvé vált nem csak a városban, hanem a megye németek lakta településein is. Példányszáma egyre nőtt, ma már a szomszédos megyék és Budapest egyes könyvtáraiban és nemzetiségi intézményeiben is hozzáférhető az érdeklődők számára, de Németországból is érkeznek megrendelések az egykor Bácskából kitelepített németek köréből. Annak érdekében, hogy az újság betölthesse közösségformáló és megtartó szerepét az olvasók térítésmentesen juthatnak a laphoz.

A lap finanszírozása az olvasók adományaiból és pályázati pénzekből a Bácskai Németekért Közalapítványon (mint kiadó) keresztül történik a Bajai Német Önkormányzat, a Német Önkormányzatok Bács-Kiskun Megyei Szövetsége és a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja állandó támogatásával.

Az első szám megjelenése óta jobb minőségű fényképekkel, színes borítóval, modern nyomdai kivitelezéssel sikerült folyamatosan javítani a Batschkaer Spuren arculatán. Példányszáma jelenleg 450-500.

A Batschkaer Spuren eddig megjelent 65 száma bekötve megtalálható és olvasható az MNÁMK könyvtárában és az interneten is: http://www.batschkaerspuren.fw.hu.

Az újság tervezését, szerkesztését és a nyomdai változat teljes elkészítését a főszerkesztő Manz Alfréd, a lektorálást pedig Manzné Dr. Jäger Mónika végzi. A terjesztésben és a postai küldemények előkészítésében Emmert József és Huber Éva segédkezik. A pályázatok írásáért, az internetes megjelenésért köszönet Knollné Bakonyi Andreának, a pénzügyek intézéséért Ruff Teréziának.

A kezdetektől az újság rendszeres önkéntes tudósítói közé tartozik többek között Striegl István, Gaugesz József, Szauter Terézia, illetve akik nincsenek már köztünk Wilhelm Busch, Ludwig Fischer és Konrad Gerescher.

A Batschkaer Spuren című lap jó példa arra, hogy hogyan válhat egy civil kezdeményezésre létrejött újság helyi közösségformáló és megtartó tényezővé.

Fiedler Antal

A Bajai TV riportja:

További cikkek