hu Magyarországi Német Általános Művelődési Központ - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930 - OM azonosító: 027939
hu Magyarországi Német Általános Művelődési Központ - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930 - OM azonosító: 027939

A Don@u-online projekt

MNÁMK-UBZ > Gimnázium > A Don@u-online projekt

A Don@u-online elnevezésű projektet a Baden-württembergi Tartományi Politikai Képzőcentrum szervezi a stuttgarti Európaközponttal közösen. A projekt 2006 óta kétévenként kerül meghirdetésre, és 10. osztályos diákok vesznek részt rajta a Duna menti országokból, akik az internet segítségével dolgoznak együtt egy-egy megadott témakörben. A kommunikáció és a közös munka német nyelvet folyik.

A Don@u-online projekt idei témája: Europa – Ein schöner (T)Raum (Európa – egy szép álom, ill. egy szép hely). 2018 februárjában a projektet segítő tanárok Németországban találkoztak egy előkészítő rendezvény keretein belül, ahol megismerkedhettek a projektcsoportjuk (3-4 osztály különböző országokból) többi résztvevőjével és összeállították a projekt időtervét. Itt egyeztettek a kollégák arról is, hogy a projekt átfogó témakörén belül pontosan mivel is kívánnak foglalkozni és hogyan tervezik majd prezentálni az eredményeket.

Az MNÁMK-t a 10.B osztály egyik csoportja képviseli, akik egy várnai (Bulgária) és egy eszéki (Horvátország) diákcsoporttal dolgoznak együtt. A közös munka a projekt ún. moodle-plattformján folyik, amihez a diákok és a tanárok saját hozzáférési jelszót kaptak. A projekt során a kommunikáció német nyelven folyik, ami jó lehetőséget jelent a diákoknak, hogy a nyelvet a tanórai kereteken kívül, kötetlen formában, más fiatalokkal való beszélgetés alkalmával használják.

Az internetes felület megismerése után először minden diák feltöltötte a saját profilját és röviden bemutatkozott, feladatuk volt továbbá, hogy a két partneriskolából egy-egy diákkal felvegyék a kapcsolatot, nekik üzenetet küldjenek, elindítva így a beszélgetést. A kísérő tanárok igyekeztek olyan témákat bevinni a fórumra, amik szintén kötetlen beszélgetések alapjai lehetnek (Mit mutatnál meg másoknak a környékeden?, Milyenek nálatok a németórák?).

Az fókuszában témája a projektcsoporton belül az oktatás és továbbtanulás az egyes országokban. Ill. Európában témakörön volt. Első lépésként a diákok bemutatták a saját országuk oktatási rendszerét, igyekeztek hasonlóságokat és eltéréseket találni és részletesen tájékozódni a másik diákcsoportok iskolái valamint a német oktatás tekintetében. Ezután egy kérdőíves felmérést végeznek z iskolájuk végzős diákjai között azok továbbtanulási terveiről és megvizsgálják, hogy a végzősök hazájukban, vagy egy másik (eu-s) országban kívánnak-e továbbtanulni. A szerzett információkból azután egy közös prezentáció készül május elejéig, és ezzel zárul a projekt fő szakasza.

A munkával párhuzamosan az osztály földrajzórákon is foglalkozik a Duna és Európa tematikával, hogy minél részletesebb képet kapjanak ebben a témakörben.

A projektcsoportok nyilvános prezentációja Ulmban a Donaujugendcamp (Dunai ifjúsági tábor) keretében lesz. Erre a rendezvényre a résztvevő osztályokból két-két diák kap meghívást, akik képviselhetik osztályukat és iskolájukat. Színes programok várják a résztvevőket; a tábor programját az is szélesíti, hogy a program egybeesik az Ulmban kétévente megrendezésre kerülő városi ún. Dunaünneppel.

Csorbai Péter

„Nekünk az tetszett különösen a projektben, hogy minden online zajlik, így könnyen tarthatjuk a többiekkel a kapcsolatot. Néha hosszabb ideig kellett várnunk egy-egy válaszra, de ez sem volt nagy baj. A tanárok és a diákok is mind nagyon kedvesek és segítőkészek. Ez a projekt jó alternatíva arra, hogy fejlesszük a német nyelvtudásunkat és használjuk a német nyelvet. Képet kaphatunk más országok iskolarendszeréről, és alaposabban megismerhetjük a magyar oktatási rendszer felépítését, valamint az érettségi összetételét is. Lehetőség nyílik rá, hogy új ismerősöket, barátokat szerezzünk más nemzetekből. Nagyon élveztük még a weboldalon található kvízfeladatokat és a videókat, ill. Rövidfilmeket, amelyeket Hefner tanárnővel néztünk meg.”

A 10.B osztályból a projekten részt vevő diákok

További cikkek