hu Magyarországi Német Általános Művelődési Központ - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930 - OM azonosító: 027939
hu Magyarországi Német Általános Művelődési Központ - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930 - OM azonosító: 027939

Állattal asszisztált tanóra, mint fejlesztési lehetőség az MNÁMK-ban

Speciálisan képzett kutyák állati interakciós partnerként épülnek be az állatasszisztált pedagógiába. Intézményünkben a fejlesztő munkát segíti, a foglalkozások szervezése kitűzött célok mentén történik, a kutya mint motivációs társ van jelen. A kutya kellő képzettséggel és rutinnal képes arra, hogy bizonyos szituációkat a felvezető segítsége nélkül is megoldjon.

 Nyomon követhető a képességfejlesztés terén (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, gondolkodás) a tanulók fejlődése. Továbbá lehetőséget biztosít motoros funkciók fejlesztésére, mint nagy mozgások, finommozgások koordinációja, helytelen mozgások korrekciója, adekvát mozgások kialakítása, tartási hibák csökkentése, egyensúlyérzék, ütem- ritmusérzék fejlesztése.

Az érzelmi-, akarati élet, a viselkedés, a magatartás, a cselekvés pozitív irányú befolyásolására is alkalmas.  Az önállóságra való nevelést, valamint a célcsoport életkorának megfelelő fegyelem, kitartás, céltudatosság, felelősségérzet, a kötelességtudat kialakításában is segítségére lehet a pedagógusnak.

Az MNÁMK-ban német órába is bevonjuk alkalmanként a kutyát, mint motivációs társat. Segítségével  nem csak élményszerűen sajátíthatják el a gyerekek az ismereteket, de mód nyílik a környezetvédelemre, állatvédelemre, felelős állattartásra nevelésre is.

A kutya jelenléte közösségformáló hatású, erősíti az egymás iránti toleranciát ill. fejleszti, erősíti az integrációt.