hu Magyarországi Német Általános Művelődési Központ - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930 - OM azonosító: 027939
hu Magyarországi Német Általános Művelődési Központ - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930 - OM azonosító: 027939

Az iskola részleges újranyitása június 2-tól

MNÁMK-UBZ > Egységes Iskola > Az iskola részleges újranyitása június 2-tól

Kedves Szülők!

A 2020. május 22.-i kormányrendeletnek megfelelően az MNÁMK tanulói számára tanév végéig iskolán kívül folytatódik az oktatás. Mivel intézményünkben minden évfolyamon sikerült a digitális oktatást megfelelően megvalósítani, a 4. osztálytól kezdve Teams segítségével, a tanévet ilyen módon 2020.06.15-én sikeresen le tudjuk zárni.

Amennyiben Önök, kedves szülők nem tudják megoldani gyermekeik otthoni felügyeletét, lehetőséget biztosítunk arra, hogy a június 2-26-ig terjedő időszakban felügyeletet vegyenek igénybe az iskolában.

Mivel a továbbiakban is szigorú higiéniai előírásokat kell betartanunk a tanulók egészségének megőrzése érdekében, kapacitásunk korlátozott.

Amennyiben igénybe kívánják venni a felügyeletet, szíveskedjenek

–        a mellékelt nyilatkozatokat (melyet ide kattintva tölthet le) e-mailben május 28.-ig (8.00 óra) a titkárságra visszaküldeni, valamint

–        az e-menza rendszerben gyermekük számára az étkezést megrendelni.

Általános Iskola alsó tagozat: altisk@mnamk.hu (Bodrogi Orsolya)

Általános Iskola felső tagozat: felsotagozat@mnamk.hu (Csabák Anita)

Gimnázium, Szakgimnázium: gimnazium@mnamk.hu (Hainczné Tokay Anna)

Az iskolai étkeztetés abban az esetben is igénybe vehető, ha felügyeletre nem tartanak igényt. Ebben az esetben csak ebédelvitelre van lehetőség a megadott időpontban, a távolságtartás, valamint higiéniai szabályok szigorú betartásával.

Felmerülő kérdések esetén az alábbi személyekhez fordulhatnak:

alsó tagozat: Szauterné Lévai Klára levai.klara@mnamk.hu Tel: 70/ 338 5425

felső tagozat: Gernerné Kemmer Rosemarie kemmer.rosemarie@mnamk.hu Tel: 30/625 9981

gimnázium, szakgimnázium: Ruff Terézia ruff.terezia@mnamk.hu  Tel: 30/602 1884 

A tanév végéig zajló programokról, eseményekről, illetve a tanévzárással kapcsolatos tudnivalókról gyermekeik és Önök is az osztályfőnökökön keresztül kapnak további információkat.

A nyári hónapokra iskolai keretek között tematikus táborokat, illetve felügyeletet szervezünk az MNÁMK-ban, melyekről a következő hetekben adunk tájékoztatást.

Mindenkinek sikeres tanévzárást és jó egészséget kívánunk!

Üdvözlettel:

Az MNÁMK Vezetősége

 

Baja, 2020.05.25.

 

//

 

Liebe Eltern,

gemäß der Regierungsverordnung vom 22. Mai 2020 wird am UBZ Baja bis zum Ende des Schuljahres der außerschulische Unterricht fortgesetzt. Da es in unserer Schule gelungen ist, den Fernunterricht in allen Klassenstufen angemessen, ab Klasse 4 digital mit Teams durchzuführen, werden wir das Schuljahr am 15. Juni 2020 erfolgreich abschließen können. 

Falls Sie, liebe Eltern, die Aufsicht ihrer Kinder überhaupt nicht selbst organisieren können, besteht für den Zeitraum zwischen dem 2.-26. Juni die Möglichkeit der Betreuung in der Schule.

Da wir weiterhin strenge Hygienevorschriften einhalten müssen, sind unsere Kapazitäten sehr begrenzt: In den Räumen dürfen jeweils nur Kleingruppen betreut bzw. unterrichtet werden. 

Wir bitten Sie daher, von unserem Betreuungsangebot nur bei dringendem Bedarf Gebrauch zu machen.

 Wenn Sie die Schülerbetreuung in Anspruch nehmen wollen, 
– schicken Sie die beigelegten Formulare per Email ausgefüllt bis zum 28. Mai (8.00 Uhr) an das Sekretariat 
– und bestellen Sie im e-Mensa-System das Essen für ihre Kinder.

Grundschule Unterstufe: altisk@mnamk.hu (Bodrogi Orsolya)  
Grundschule Oberstufe: felsotagozat@mnamk.hu (Csabák Anita)
Gymnasium, Fachgymnasium: gimnazium@mnamk.hu (Hainczné Tokay Anna)

Das Schulessen kann auch dann in Anspruch genommen werden, wenn Sie keine Schülerbetreuung beantragen. In diesem Fall besteht die Möglichkeit, das Essen unter Beachtung der Abstands- und Hygieneregeln zum angegebenen Termin in der Schulmensa abzuholen.

Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an:

Szauterné Lévai Klára levai.klara@mnamk.hu Tel.: 70/338 5425 (GS Unterstufe)
Gernerné Kemmer Rosemarie kemmer.rosemarie@mnamk.hu Tel: 30/625 9981 (GS Oberstufe)
Ruff Terézia ruff.terezia@mnamk.hu Tel.: 30/602 1884 (Gymnasium, Fachgymnasium)

Über die Programme und Aktivitäten bis zum Ende des Schuljahres bzw. über den Schuljahresabschluss erhalten Ihre Kinder und Sie durch die KlassenlehrerInnen weitere Informationen.

Wir planen in den Sommermonaten im schulischen Rahmen thematische Camps bzw. Schülerbetreuung im UBZ zu organisieren. Darüber werden wir Sie in den nächsten Wochen informieren. 

Wir wünschen allen einen gesunden und erfolgreichen Abschluss des Schuljahrs!

Herzliche Grüße 

die Schulleitung des UBZ

Baja, 25. 05. 2020

 

További cikkek