hude Magyarországi Német Általános Művelődési Központ - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930 - OM azonosító: 027939
hude Magyarországi Német Általános Művelődési Központ - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930 - OM azonosító: 027939

Az MNÁMK-ba került Dr. Schwalm Pál gyűjteménye

MNÁMK-UBZ > Egységes Iskola > Az MNÁMK-ba került Dr. Schwalm Pál gyűjteménye

Különleges esemény helyszíne volt a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja 2021. szeptember 23-án. Dr. Schwalm Mária átadta Szauter Terézia főigazgatónak édesapja, Dr. Schwalm Pál, az egykori bajai Németnyelvű Gimnázium alapító igazgatójának hagyatékát. Az eredeti hangkazettákat, amelyek a magyarországi németek körében végzett több évtizedes gyűjtőmunka eredményeit őrzik. Emmert József, az MNÁMK közművelődési vezetője katalogizálja, és hozzáférhetővé teszik majd az érdeklődő diákok, pedagógusok és kutatók számára.

Dr. Schwalm Pál 1918. január 23-án született Vaskúton, magyarországi német család fiaként. Tanult a cisztercieknél, majd a Pázmány Péter Egyetemen. A II. világháborúban honvédtisztként harcolt, majd amerikai és francia hadifogság után 1947-ben tért vissza újra Bajára, a III. Béla Gimnázium tanáraként. 1956-ban a kultuszminisztériumtól azt a megbízást kapta, hogy alapítson német gimnáziumot a városban. Sokoldalú tevékenységet folytatott vezetőként, tanárként és tankönyvszerzőként egyaránt. Nyugállományba vonulása után 1977. február 5-én – summa cum laude – doktorrá avatták.

1975-től országszerte gyűjtötte a magyarországi németség kultúrkincseit. Számos települést keresett fel, hogy a fellelhető anyagokat magnóra vegye. Gyűjtött dalokat, meséket, mondókákat. Hagyatékában 22 kötet őrzi a magyarországi németség meséit, mondáit, énekeit, szomorú és vidám anekdotáit, szokásait, babonáit, köszöntőit, közmondásait. Publikációi nagy elismerést váltottak ki határainkon belül és kívül is. Munkáját Magyarországon Köztársasági Érdemrend Kiskeresztje, Németországban Szolgálati Érdemkereszt arany fokozata kitüntetéssel díjazták az országok akkori államfői, Göncz Árpád és Richard von Weizsäcker.

„Édesapám rengeteget tett azért, hogy elindulhasson, illetve fennmaradhasson Baján a német gimnázium. Eleinte kerékpáron kereste fel a környékbeli falvakat, szinte egyesével szólította meg a gyerekeket, győzte meg a szülőket, így toborozott diákokat. Mindez a második világháborút követő sváb kitelepítés és üldöztetés utáni időszakban nem volt egyszerű dolog. De a sok nehézség ellenére nem adta fel. Édesapám sajnos naiv ember volt, sokan kihasználták, megbántották. Később kényszernyugdíjazták, de nyugdíjasként sem tétlenkedett. Ettől kezdve csak a gyűjtőmunkájára koncentrált. Családunk úgy döntött, hogy hagyatéka nem kerülhet jobb helyre, mint a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központjába. Vigyázzanak rá, használják az oktatásban, tegyék elérhetővé a kutatásnak. Vigyék tovább azt a munkát, melyet a magyarországi németség érdekében édesapám végzett!” – mondta meghatódva Dr. Schwalm Mária.

Szauter Terézia, az MNÁMK főigazgatója nagy tisztelettel köszönte meg a felajánlást, és ígéretet tett arra, hogy a Dr. Schwalm Pál által összegyűjtött német nemzetiségi anyagokat digitalizálják, hogy fennmaradjanak az utókor számára. „Megbecsüljük a hagyatékot, amely őrzi a magyarországi németek különböző nyelvjárásait, népdalkincsét. Nagyon értékes számunkra ez a gyűjtemény, nagyon szépen köszönjük a családnak!” – zárta gondolatait Szauter Terézia.

A hivatalos megbeszélés és az ajándékozási szerződés aláírása után Dr. Schwalm Mária a főigazgató asszony és Emmert József közművelődési vezető társaságában tekintette meg az édesapja által alapított Németnyelvű Gimnázium jogutódja, a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja épületeit.

Fiedler Antal

További cikkek