hude Magyarországi Német Általános Művelődési Központ - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930 - OM azonosító: 027939
hude Magyarországi Német Általános Művelődési Központ - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930 - OM azonosító: 027939

DSD I Pro nyelvvizsgák az MNÁMK-ban

MNÁMK-UBZ > Technikum > DSD I Pro nyelvvizsgák az MNÁMK-ban

Idestova már negyedik éve, hogy idén tavasszal az MNÁMK szakközépiskolájában 25 tanuló részvételével megrendezésre került a DSD I Pro szakmai német nyelvvizsga, melyre tanulóinkat ebben a tanévben Udvarhelyiné Nágl Anett és Mikó Edit tanárnők készítették fel.

Mit is jelent a DSD I Pro nyelvvizsga?

Ez a DSD német nyelvvizsgák egy olyan típusa, amely a szakképzésben részt vevő fiataloknak nyújt lehetőséget arra, hogy próbára tegyék némettudásukat. A DSD I Pro – hasonlóan a többi DSD- nyelvvizsgához – négy vizsgaterületből áll, melyek a következők: olvasott és hallott szöveg értése, íráskészség, valamint egy szóbeli vizsga. A különbség abban rejlik, hogy itt a szókincs és a tartalom tekintetében a szakmai nyelvi orientáltság jellemző, vagyis ez a nyelvvizsga egy általános szakmai németnyelv-tudás meglétét méri.

A szóbeli vizsgán a hangsúly a szakmai élet és az iskolai szakképzés mindennapjaiban előforduló kommunikációs szituációkon van. A vizsgázók egy -az Európában is elismert vizsgaszintek szerinti- A2 vagy B1 szintű nyelvvizsgát szerezhetnek a DSD I Pro sikeres vizsgával.

Szakgimnáziumi tanulóink véleménye szerint ez a vizsga komoly kihívás, megmérettetés, melyen szívesen vettek részt.

Die Vorbereitung für die Prüfung war sehr gut. Wir haben viele Lese- und Hörverstehensaufgaben in den Deutschstunden gemacht und deshalb war die Prüfung einfacher.

Ingrid Gál, 11d

Ich denke, dass das Leseverstehen einfach war, aber die Hörverstehensaufgaben waren sehr schwierig. Der Kontext war hier schwierig, es gab Wörter, die ich nicht verstehen konnte und ich konnte auch manchmal nicht erschließen, was die Lösung war. Wir haben ein sehr gutes Thema für den Brief bekommen, den wir schreiben mussten. Darüber konnte man viel schreiben, aber ich hatte wenig Zeit.

Anna Teichter, 11d

Az így megszerzett nyelvtudás tanulóinknak nagyszerű lehetőség a szakmai vizsgákra, egyben az érettségire történő felkészülésre is. A DSD I Pro német nyelvű szakmai nyelvvizsga továbbá előny azoknak, akik később esetleg német nyelvterületen szeretnének munkát vállalni.

További cikkek