hu Magyarországi Német Általános Művelődési Központ - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930 - OM azonosító: 027939
hu Magyarországi Német Általános Művelődési Központ - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930 - OM azonosító: 027939

E-menzával kapcsolatos tájékoztató

MNÁMK-UBZ > Étkezés > E-menzával kapcsolatos tájékoztató

Tisztelt Szülő!

Tájékoztatom, hogy 2020. augusztus 20-a után kerül feltöltésre az e-menza rendszerben a szeptember havi étlap. Ettől az időponttól kezdve lehetősége lesz gyermekének megrendelni a szeptember havi étkezést. Az a szülő, aki augusztus 31-én 9 óráig nem rendel gyermekének étkezést, az a gyermek szeptember 1-én nem tud étkezni.

Az új tanulók részére a regisztrációs kód e-mailben történő kiküldésére augusztus elején kerül sor.

Azon gyermekek számára, akik a mi óvodánkból érkeznek az első osztályba, nem szükséges új regisztrációs kód, a rendelés az eddigi módon folytatódik tovább.

Kollégisták részére az e-menza program automatikusan, minden hónap 26-án éjjelén rendeli meg a következő havi étkezést. Minden kollégistának az ?A? menü kerül megrendelésre, amit az e-menza felületén megváltoztathatnak úgy, hogy rálépnek az adott napra és a ?Másik menü választása? narancssárga színű téglalapra kattintva bejelölhetik a másik menüt, majd lementik. Megkérek minden szülőt, kollégistát, hogy az automatikus rendelésnél lévő pipát senki ne vegye ki!

Étkezés lemondására csak kollégiumi nevelőtanár jogosult!

Az automatikus rendelés a tanév végével megszűnt. Akik a 2020/2021-es tanévre ismét automatikus rendelést szeretnének gyermeküknek, azoknál a gyermekeknél újra be kell pipálni az automatikus rendelést. Készpénzes fizetési mód választása esetén nincs lehetőség automatikus rendelésre.

A felső tagozatba lépő (5. osztályba), valamint az új gimnáziumi tanulóknak az első tanítási napon kerül kiosztásra az étkezési kártya, melynek ára 890,-Ft. A kollégisták a beköltözés napján vehetik át kártyájukat a kollégiumi nevelőtanártól. Az elvesztett, megrongálódott étkezési kártya helyett új kártya vásárlására a pénztárban van lehetőség, ára 1.150,-Ft.

Étkezési díj rendezése (átutalásos fizetési mód esetén)

Az étkezési díj rendezése előtt megkérek minden szülőt, hogy lépjen fel az e-menza oldalára és nézze meg az utalandó összeget, mely a felület jobb felső sarkában látható, így el tudjuk kerülni a túlfizetést. A program az étkezés megrendelése után küld egy díjbekérőt, de ha az étkezési díj rendezéséig lemondás történt, akkor az étkezési díj összege már megváltozik.    Kérjük, hogy az esedékes étkezési díjakat átutalási fizetési mód választása esetén a következő számlaszámra legyenek szívesek utalni:

10700354-44329303-51200002

Rendelések lemondása

Ha a gyermek ? betegség miatt vagy egyéb okból ? hiányzik az iskolából, az adott időtartamra korábban már megrendelt étkezés egyszerűen lemondható az online felületen, legkésőbb a tárgynap előtti utolsó munkanapon, délelőtt 9 óráig. A megrendelt étkezés/étkezések visszamondásához csupán az adott napra kell kattintani a felületen és megerősíteni a lemondás tényét.

Az így keletkező túlfizetést a rendszer automatikusan tárolja és levonja a következő megrendelések díjából.

Szeretnénk megkérni a 100% étkezési kedvezményben részesülő gyermekek szüleit is, hogy ha gyermekük betegség, vagy egyéb ok miatt hiányzik, számára az étkezést ugyanúgy mondják le, ellenkező esetben intézményünknek a szolgáltató felé ezen étkezések díját is ki kell fizetnie.

Ingyenes étkezésre jogosultak köre

Óvoda

–          rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (igazolást a jegyző adja ki)

–          nevelésbe vették

–          3 vagy több gyermekes család esetében (MÁK igazolás, vagy a családi pótlékról utolsó havi bankkivonat, illetve postai utalvány fénymásolata)

–          tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, illetve olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek

–          szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem éri el a minimálbér nettó összegének 130 %-át

Ingyenes étkezésre jogosultak köre

Általános iskola

–          rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (igazolást a jegyző adja ki)

–          nevelésbe vették

Gimnázium, kollégium

–          nevelésbe vették

–          utógondozói ellátásban részesül

50%-os kedvezményben részesülők köre

Általános iskola

–          3 vagy több gyermekes család esetében (MÁK igazolás, vagy a családi pótlékról utolsó havi bankkivonat, illetve postai utalvány fénymásolata)

–          tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, feltéve, hogy nem részesül más jogcímen ingyenes étkezésben (szakorvosi igazolás, illetve MÁK igazolás az emelt összegű családi pótlékról)

Gimnázium, kollégium

–          rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (igazolást a jegyző adja ki)

–          3 vagy több gyermekes család esetében (MÁK igazolás, vagy a családi pótlékról utolsó havi bankkivonat, illetve postai utalvány fénymásolata)

–          tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, feltéve, hogy nem részesül más jogcímen ingyenes étkezésben (szakorvosi igazolás, illetve MÁK igazolás az emelt összegű családi pótlékról)

Szeptember 1-től csak az érvényes igazolással rendelkező gyermekeknek tudjuk a kedvezményes étkezést biztosítani! A 2020. szeptember 1. után beérkező igazolásokat az igazolás általunk történő átvételét követő naptól tudjuk figyelembe venni.

Az ingyenes/kedvezményes étkezéshez szükséges nyilatkozat letölthető a honlapról vagy a pénztárban kérhető, melyeknek leadási határideje (személyesen leadva a pénztárban, postán megküldve, e-menza felületére feltöltve vagy a penztar@mnamk.hu e-mail címre megküldve): 2020. augusztus 1-től augusztus 14-ig

Kérdés esetén szívesen állunk rendelkezésükre a 06-79/520-934-es telefonszámon.

Diétás étkezés

Diétás étkezésben az a tanuló részesül, akinek ételallergiáját szakorvos (gasztroenterológus) igazolta. A diétás étkezésben részesülő gyermek szülője részére minden hónapban, az e-menza programban megadott e-mail címre kiküldjük az étlapot.

További cikkek