hu Magyarországi Német Általános Művelődési Központ - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930 - OM azonosító: 027939
hu Magyarországi Német Általános Művelődési Központ - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930 - OM azonosító: 027939

Elkészült az MNÁMK új tornacsarnoka! Köszönjük!

MNÁMK-UBZ > Általános Iskola > Elkészült az MNÁMK új tornacsarnoka! Köszönjük!

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja összesen több, mint 1000 gyermek és tanuló nemzetiségi, illetve német tanterv szerinti óvodai, általános iskolai, gimnáziumi nevelését, oktatását látja el. A magyarországi németek egyik legnagyobb nevelési-oktatási és kulturális intézményében, amely egyben elismert külföldi német iskola is, nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek és tanulók kompetenciáinak fejlesztésére, személyiségük kibontakoztatására, valamint az egészséges életmód tudatos kialakítására. Ez utóbbinak fontos eleme a mindennapos testmozgás, amire az új tornacsarnok megnyitásával minden gyermeknek, tanulónak és pedagógusnak modern és méltó környezetben lesz lehetősége.

A mögöttünk álló évtizedben a mindennapos testnevelés bevezetése és a megnövekedett gyerek- és tanulólétszám miatt az MNÁMK-ban komoly kihívást jelentett a megfelelő testnevelési terek biztosítása. A rendelkezésünkre álló, három részre osztható sportcsarnok, valamint a külső helyszínek már nem voltak elegendőek, ezért ideiglenesen sportlétesítményeket béreltünk. Végső megoldásnak azonban egy új sportcsarnok megépítését tartottuk.

2015-ben el is készültek az első tervek. Ekkor még, egy – kiszolgáló helyiségekkel együtt – közel ezer négyzetméter alapterületű, kézilabdapálya méretű küzdőtérrel rendelkező sportcsarnokban gondolkodtunk, azonban ennek forrása irreálisan magasan volt csak tervezhető. 2018-ban a Német Szövetségi Köztársaság Külügyminisztériuma 500.000 euróval járult hozzá az építkezéshez, ez az összeg azonban nem volt elégséges a tornacsarnok építési beruházás teljes megvalósításához. Ezért azzal a kéréssel fordultunk az Emberi Erőforrások Minisztériumához, hogy lehetőségeihez mérten, egészítse ki a Németországból kapott pénzösszeget. Tudtuk, hogy az építőipari árak ugrásszerű emelkedése miatt, a csarnok felépítése csak további pénzügyi források megszerzése és bevonása útján valósítható meg.

Közalapítványunk egyik alapítója, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata a nemzetiségi beruházási előirányzat terhére, az Emberi Erőforrások Minisztériumától 130 millió forint vissza nem térítendő támogatást igényelt és kapott a tornacsarnok megépítésére, amit részünkre átadott. A beruházást a Miniszterelnökség 140 millió forinttal támogatta. A fenti pénzösszegek és a rendelkezésre álló saját forrás birtokában, egy kosárlabdapálya méretű küzdőtérrel rendelkező, a szükséges kiszolgáló tereket is magában foglaló, kettéosztható tornacsarnok felépítésére nyílt lehetőségünk. A tervek elkészítésére a pécsi székhelyű M-Mérnöki Iroda Kft.-vel kötöttünk szerződést, majd sikeres közbeszerzési eljárás után, a kivitelezési munkálatokkal az Aktív Kft-t bíztuk meg.

Az építkezés 2019. augusztusában kezdődött, a tervezett ütemben zajlott, és a megrendelt pótmunkákkal együtt bruttó 569.508 e Ft értékben tizenegy hónap alatt be is fejeződött. Sporteszközök, sportszerek beszerzésére 17.262 e Ft-ot fordítottunk.

A sportcsarnok küzdőtere 645 négyzetméter, ehhez tartozik 210 négyzetméter kiszolgáló blokk. Utóbbi öt öltözőt tartalmaz. A két férfi és két női helyiségben összesen 92 fő készülhet a sporteseményekre. A játékvezetőket külön öltözőkabin várja. A küzdőtér szabvány méretű kosárlabdapálya, röplabda, tenisz, kispályás labdarúgás, kézilabda és floorball számára is megfelelő. A terem szertornához szükséges felszereltséggel is rendelkezik. A sportolók ízületeinek biztonságáról lengőaljzatú sportparketta gondoskodik. A középen lévő elválasztó függönynek köszönhetően egyszerre két foglalkozás helyszíne lehet.

A kivitelező 2020. június 30-án fejezte be a munkálatokat, ekkor került sor az épület műszaki átadására. A tornacsarnokot ünnepélyes keretek között 2020. szeptember 1-jén, a tanévnyitót követően adtuk át tanulóinknak.

Az MNÁMK közössége nevében köszönetet mondunk a tornacsarnok építkezés minden támogatójának és megvalósítójának:

  • Hartmut Koschyk úrnak, a német szövetségi kormány kivándorlási kérdésekért és nemzeti kisebbségekért felelős egykori kormánybiztosának az ötlet felkarolásáért
  • a Német Szövetségi Köztársaság Külügyminisztériumának és Magyarországi Nagykövetségének a németországi pénzügyi támogatás megszerzéséhez nyújtott segítségért
  • a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata néhai és jelenlegi elnökeinek, Heinek Ottó úrnak és Englenderné Hock Ibolya asszonynak a pénzügyi támogatás biztosításáért
  • továbbá az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Miniszterelnökség tisztségviselőinek a támogatásért.

Köszönet illeti Zsigó Róbert és Ritter Imre országgyűlési képviselő urakat, akik az építési projekt ügyét fáradhatatlan képviselték. Támogató közbenjárásuk nélkül ez a tornacsarnok csarnok nem valósulhatott volna meg.

Köszönjük a fenntartó Közalapítvány és az MNÁMK korábbi vezetőinek, így Csontos Attila elnök úrnak, Scherer Gabriella főigazgató asszonynak, Georg Fischer és Dörte Christensen német igazgatóknak az építési projekt létrejöttében és megkezdésében végzett munkáját.

Köszönetet mondunk:

  • dr. Zoric Ildikónak a közbeszerzési eljárás lebonyolításáért
  • az M Mérnöki Iroda Kft.-nek a tornacsarnok terveinek elkészítéséért
  • az Aktív Kft.-nek és munkatársainak a tornacsarnok szakszerű felépítéséért
  • az Arkett Kft.-nek a műszaki ellenőri feladatok ellátásáért
  • Illés Istvánnak és Cerfelj-Jagodics Violának az építkezés műszaki irányításáért.

Köszönet Egri Miklós elnök úrnak és dr. Révfy Zoltán titkárságvezető úrnak a tornacsarnok-építési projekt levezényléséért.

MNÁMK Baja, 2020. szeptember 3.

Szauter Terézia

MNÁMK főigazgató

További cikkek