hu Magyarországi Német Általános Művelődési Központ - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930 - OM azonosító: 027939
hu Magyarországi Német Általános Művelődési Központ - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930 - OM azonosító: 027939

Felnőttképzést kiegészítő tevékenység

 Előzetes tudásszint-felmérés

Az előzetesen megszerzett tudás felmérése ? a jogszabályi követelmények figyelembe vételével ? a képzéseink iránt érdeklődő, képzéseinkre jelentkező potenciális résztvevők számára biztosított tevékenység.

A tevékenység célja: Annak felmérése, hogy a képzési kínálatunkban szereplő képzési program iránt érdeklődő a program megvalósítása során elsajátítható kompetenciák közül melyekkel rendelkezik előzetes tanulmányai, munkavégzése során megszerzett tapasztalatai alapján.

A tevékenység megvalósításának folyamata: Képzési programjaink esetében a képzési programban megfogalmazott követelményekből kiindulva végezzük el az előzetesen megszerzett tudás felmérését. Ehhez egyes képzési programok esetében az elsajátított kompetenciák értékeléséhez használt mérőeszközöket, módszereket alkalmazzuk. A tevékenység elvégzése során vizsgáljuk, hogy milyen hasonló képzésekben vett részt az igénybe vevő, milyen vizsgákat tett, amelyek a vizsgált képzési program szempontjából relevánsak lehetnek, illetve milyen munkakörökben szerezhetett szakmai előélete során olyan ismereteket, munkatapasztalatokat, amelyek a képzési program során elsajátítható ismeretek körébe tartoznak.

Képzési programjaink egy részének megvalósítása a kiscsoportos képzés dinamikai feltételeire alapoz, ezért a képzési idő csökkentésére nincs mód. Azonban a kiscsoportos és önálló feladatok meghatározásánál, differenciált képzési módszerek alkalmazásával figyelembe vesszük az előzetesen megszerzett tudás mérésének eredményeit.