hu Magyarországi Német Általános Művelődési Központ - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930 - OM azonosító: 027939
hu Magyarországi Német Általános Művelődési Központ - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930 - OM azonosító: 027939

Fenntartó

MNÁMK-UBZ > Fenntartó

Szeretettel köszöntöm a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány honlapjának minden kedves látogatóját!

A Közalapítvány feladata közhasznúan irányítani, gyarapítani és fenntartani azt a reábízott szellemi- és anyagi vagyont is megtestesítő intézményt, amely arra szolgál, hogy minél nagyobb körben lefedje a magyarországi németek óvodai-, általános iskolai-, és európai szintű és elismertségű gimnáziumi oktatási és nevelési igényeit; valamint az érettségi vizsgán alapuló, életpályára állító, speciális képzési igényeit, továbbá előkészítse és végrehajtsa az államilag elismert nyelvvizsgáztatást. Mindezt úgy, hogy eközben növendékei és más érdeklődők számára igényt teremtően közvetítse és fejlessze a német kultúrát.

Intézményünk olyan német külföldi iskola (Auslandsschule), amely német nemzetiségi óvodai nevelést, általános iskolai, gimnáziumi, és szakgimnáziumi oktatást, érettségin alapuló szakképzést, kollégiumi ellátást, illetve közművelődéshez kapcsolódó feladatokat lát el Baján, a székhelyén.

Magyarországi és németországi tanárok modern módszerekkel két nyelven oktatják a szaktantárgyakat. A kétnyelvű német nemzetiségi tagozaton a diákok két nyelven érettségiznek, ezáltal közép-vagy felsőfokú nyelvvizsgát szerezhetnek. Lehetőség van a nemzetközileg is elismert DSD II. németországi nyelvvizsga megszerzésére is. A német-magyar tagozaton végzős tanulók egy vizsga keretei között két érettségi bizonyítványt szerezhetnek; a német és a magyar állam érettségi bizonyítványát egyaránt. A német érettségi bizonyítvány megszerzése lehetővé teszi a felvétel nélküli tanulmányok folytatását Németországban.

Az idegenforgalom iránt érdeklődő tanulók a szakgimnáziumi képzés keretén belül sajátíthatják el a szakképesítés megszerzéséhez szükséges ismereteket, illetve a nyelvi előkészítő osztály keretein belül színvonalas német nyelvtudásra tehetnek szert.

Az MNÁMK által ellátott feladatok fokozatosan bővültek. 2009-ben Kecskeméten, 2012-ben Miskolcon induló tagintézmények a Baden-Württembergi tanterv szerint működő német nyelvű külföldi iskolának minősülő, általános iskolai, továbbá gimnáziumi oktatást végeznek.

Kérem, hogy honlapunkat böngéssze és ismerkedjen meg a Közalapítványunk sokoldalú tevékenységével!

Üdvözlettel:

Csontos Attila
a Közalapítvány kuratóriumának elnöke

 

 

A Közalapítvány székhelye:

MNÁMK Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány

6500 Baja Duna u. 33.

Duna u. 33.

 

Elérhetőség:

Telefon: +36-79-520-938

E-mail cím: kozalapitvany@mnamk.hu

Honlap: www.mnamk.hu/fenntartó

 

Titkárság:

Titkárságvezető/Jogi képviselő: dr Révfy Zoltán

Elérhetőség: kozalapitvany@mnamk.hu, +3620-3632-633

Gazdasági vezető: Janity József

Elérhetőség: kozalapitvany@mnamk.hu, +3630-5916-081

Titkár: Eperjesi Anita

Elérhetőség: kozalapitvany@mnamk.hu, +3630-9838-152

 

 

TISZTELT ADÓFIZETŐK!

A Magyarországi Németek
Általános Művelődési Központja Intézményfenntartó és Működtető
(kiemelten közhasznú)
KÖZALAPÍTVÁNYA
kultúra megtartó és közvetítő tevékenységén felül, a nemzetiségi óvoda, általános iskola és gimnázium
fenntartásáról gondoskodik.

 
Kérjük, segítsék adójuk 1%-ával működésünket.

Adószám:

1 8 3 5 3 9 5 6 ? 2 ? 0 3

 

Frankel Alapítvány adószáma:

1 8 3 4 1 1 3 7 – 1 – 0 3

Köszönjük növendékeink nevében!