hude Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930 - OM azonosító: 027939
hude Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930 - OM azonosító: 027939

Gyakran Ismételt Kérdések – GYIK (Általános Iskola)

MNÁMK-UBZ > Gyakran Ismételt Kérdések – GYIK (Általános Iskola)

Köszönjük, hogy iskolánkat választják!

1. Mikor lesz a beiratkozás?

Az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2023. április 20-21-én 7.00-17.00 óra között lehet beíratni.

2. Milyen dokumentumok alapján történik a beiratkozás? Mi szükséges a beiratkozáshoz?

Szeretnénk egy kis segítséget nyújtani abban, hogy a beiratkozáshoz milyen dokumentumok szükségesek:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • a gyermek lakcím kártyája,
  • a gyermek TAJ kártyája,
  • az oltási könyv másolata, valamint az 5 éves ORVOSI státuszvizsgálati lap másolatát
  • amennyiben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, az azt megállapító határozatot
  • nagycsaládos kedvezmény esetén a MÁK igazolását vagy az emelt családi pótlék igazolására szolgáló iratot (pl.: bankszámla kivonat)
  • a gyermek tartós betegségét igazoló szakorvosi véleményt
  • amennyiben Nevelési Tanácsadónál járt a gyermek, annak szakértői véleményét
  • a diákigazolvány igényléshez az illetékes okmányirodától fényképes igazolást (melynek neve: NEK lap), az igazolásnak NEK azonosítót kell tartalmaznia

3. Hogyan jutok hozzá a beiratkozási dokumentumokhoz?

Előzetes kapcsolatfelvételre van lehetőségük iskolánkkal Bodrogi Orsolya iskolatitkár segítségével, aki szívesen áll rendelkezésükre. Elérhetik őt munkanapokon 7:30-15:30 óra között a +36 79/520-937 telefonszámon vagy az altisk@mnamk.hu e-mail címen.

Az MNÁMK óvodásai az intézményen belül megkapják a dokumentumokat.

4. Egyedül beírathatom-e a gyerekem?

A beiratkozási lapra mindkét szülő aláírása szükséges.

Ha az egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, akkor mellékelni kell a következő dokumentumok valamelyikét:

szülők gyámhivatalban felvett nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról; másik szülő halotti anyakönyvi kivonata; Gyámhivatal határozata; Bíróság ítélete

5. Hátrányt jelent-e, ha gyermekem külső óvodából érkezik német nyelvtudás nélkül?

Nem jelent hátrányt, ha a gyermek még nem tanult német nyelvet. Az első évfolyamon differenciálással, játékos nyelvoktatás keretében és a sok német nyelvű program segítségével a tanítók fel tudják zárkóztatni azokat a kisdiákokat is a már németül beszélő társaikhoz, akik esetleg most találkoznak először a nyelvvel.