hu Magyarországi Német Általános Művelődési Központ - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930 - OM azonosító: 027939
hu Magyarországi Német Általános Művelődési Központ - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930 - OM azonosító: 027939

Intézménytörténete

MNÁMK-UBZ > Intézménytörténete

MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONTJA INTÉZMÉNYTÖRTÉNETE

A III. Béla Gimnázium német nemzetiségi tagozataként kezdte működését – az 1956/57. tanévben – egy osztállyal. Minden tantárgyat német nyelven tanítottak kivéve a magyar nyelv és irodalmat.
1959. március 3-án az iskola a Német Nyelvű Gimnázium néven önálló intézménnyé vált, melynek igazgatója Schwalm Pál volt.
Az eddigi teljes németnyelvűséget fokozatosan váltotta fel a kétnyelvűség.
1960/61-es tanévtől a reál tárgyakat magyar, a humán tárgyakat német nyelven tanították.
1960. október 29-én a Német Nyelvű Gimnázium egy névadó ünnepség keretében felvette a Frankel Leó nevet.
1972-ben megkezdték a Frankel Leó Német Nyelvű Gimnázium önálló épületének építését, melyet a tanulók és a nevelők 1976. március 18-án vettek birtokukba.
Az iskola ekkor 6 tanteremmel, 2 nyelvi teremmel, 2 természettudományi előadóval, szertárral és nevelői szobával rendelkezett. Lehetővé vált párhuzamos osztályok indítása. 1981. szeptember 1-jén kettő első osztály indult. Az 1988/89-es tanévtől az úgynevezett 0. évfolyam indult, melynek célja a német anyanyelv visszaszerzése, magasabb szinten történő elsajátítása. 1990. szeptember 1-jén a Frankel Leó Német Nyelvű Gimnázium a – német-magyar közös finanszírozással megépült – Magyarországi Németek Általános Művelődési Központ jelenlegi gimnáziumi épületében kezdte meg működését, 9 gimnáziumi osztállyal.
A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja 1991 decemberében sportcsarnokkal bővült, majd 1993. szeptember 1-jén az új kollégiumot vették birtokukba a diákok.
1995. június 14-én a már teljesen elkészült intézmény átadási ünnepségére került sor.
A jelenleg működő intézményegységek:
– Óvoda
– Általános Iskola
– Gimnázium
– Technikum
– Kollégium
– Közművelődési intézményegység

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja sokoldalú tevékenységével az itt élő németek hagyományainak, kultúrájának és nyelvének ápolását szolgálja. Politikai, kulturális és tudományos rendezvények központja, de találkozóhely is, ahol szívesen látott mindenki, aki érdeklődik a német nyelv, kultúra és az európai gondolatiság iránt.