hude Magyarországi Német Általános Művelődési Központ - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930 - OM azonosító: 027939
hude Magyarországi Német Általános Művelődési Központ - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930 - OM azonosító: 027939

Munkatársaink

Iskolavezetés

Szauter Teréziafőigazgató
Peter Stüblernémet igazgató
Nuberné Honti Ivettegységes iskola igazgatója
Daniel Radesnémet igazgatóhelyettes
Szauterné Lévai Kláraáltalános iskola alsó tagozatának igazgatóhelyettese
Gernerné Kemmer Rosemarieáltalános iskola felső tagozatának igazgatóhelyettese
Ruff Teréziagimnáziumi igazgatóhelyettes
Eperjesiné Fehér Teréztechnikum igazgatóhelyettese

Titkárság

Tímárné Ginder Kingafőigazgató titkárság
Ónodiné Nagy Nikolettafőigazgató titkárság
Hainczné Tokay Annagimnázium titkárság
Bodrogi Orsolyaáltalános iskola alsó tagozat titkárság
Csabák Anitaáltalános iskola felső tagozat titkárság

Pedagógiai asszisztensek

Jaksützné Bene Brigittaóvoda
Metzinger Szandraóvoda
Czipfl Mária óvoda

Tantestület

NÉVBEOSZTÁSTANTÁRGYAKOSZTÁLYFŐNÖKINTÉZMÉNYEGYSÉG
Adorján Adrienntanárbiológia, kémia általános iskola,
gimnázium
Agócs Marianntanárangol, német 12/Bgimnázium, technikum
Andrasics Jánosnétanárrajzáltalános iskola, gimnázium
Angladagis Pascaltanárnémet nyelv és irodalom, történelem11/Aáltalános iskola, gimnázium
Bajainé Bischof Erzsébettanármatematika, fizika 8/Báltalános iskola, gimnázium
Csipakné Erős Edinanémet nemzetiségi tanító  1/Cáltalános iskola
Csorbai Pétertanárnémet nyelv és irodalom, német népismeret11/B gimnázium
Csordásné Csőszi Melindanémet nemzetiségi tanító 1/Aáltalános iskola
Cziráki Mariettatanárszakmai tantárgyaktechnikum
Deák Barbara    német nemzetiségi            tanító  1/B      általános iskola
dr. Major Hajnalkatanár, magyar munkaközösség vezetőmagyar nyelv és irodalom, történelem gimnázium, technikum
Emmert Józseftanárnéptánc gimnázium
Eperjesiné Fehér Teréztanárszakmai tárgyaktechnikum
Feldusz Edittanármatematika, német nyelv és irodalomgimnázium
Floßmann Katrinvendégtanaráltalános iskola
Földi Bernadetttanárnémet, magyar, népismeret9/Aáltalános iskola, gimnázium
Földváriné Berberovics Juditnémet nemzetiségi tanító 2/Báltalános iskola
Frohs Utenémet vendégtanár matematika, fizika 12/Báltalános iskola
Füstösné Schäffer Edinatanárnémet nyelv és irodalom9/Igimnázium
Gáspárné Sziebert Szilvianémet nemzetiségi tanító 3/Cáltalános iskola
Gernerné Kemmer Rosemarietanárnémet nyelv és irodalom, hon és népismeret általános iskola
Ginál Ildikónémet nemzetiségi tanító német nemzetiségi tanító, alsós német munkaközösség vezető3/Cáltalános iskola
Gugánné Tiszttartó Ágnestanárinformatika11/Cgimnázium
Hagemeister Claudiavendégtanárangol nyelv, német, etika11/Bgimnázium
Hágendorn Andreanémet nemzetiségi tanító 4/Báltalános iskola
Hajdú Anetttanár, angol munkaközösségvezetőangol nyelv gimnázium
Hajós Enikőnémet nemzetiségi tanító  2/Báltalános iskola
Heckmann Gerwaldtanármatematika, fizikagimnázium
Hidasiné Huber Katalintanárnémet nyelv és irodalom, népismeret, néptánc általános iskola
Hlavati Évatanárangol12/A gimnázium
Hortiné Nagy Rékanémet nemzetiségi tanító 3/Báltalános iskola
Höfinger Jessicapedagógiai asszisztensáltalános iskola
Huber Évanémet nemzetiségi tanitó4/A
Huber Katalintanár német, néptanc, technika és életvitel általános iskola
Huberné Schäffer Jolántanárbiológia, technika és életvitel, természetismeret általános iskola, gimnázium
Illés Zoltántanárbiológia, kémia gimnázium
Ivánkovich Anitatanármatematika, kémia 12/Dáltalános iskola, gimnázium és technikum
Jaksa Veronikanémet nemzetiségi tanító 3/Báltalános iskola
Jaszenovics Ilonatanármagyar nyelv és irodalom gimnázium, technikum
Kajtár-Stráhl Zsófiatanármagyar nyelv és irodalomáltalános iskola, gimnázium
Kajtárné Kaszás Erikanémet nemzetiségi tanító 1/Aáltalános iskola
Kemmer Erzsébettanárnémet nyelv és irodalom, történelem, német népismeret gimnázium
Kerek Mártontanárföldrajz, turizmusföldrajztechnikum
Kollár Elvíratanármatematika7/Cáltalános iskola
Kovács Andrásnétanármagyar nyelv és irodalom, ének6/Aáltalános iskola, gimnázium
Kovács Gábortanártestnevelés gimnázium, technikum
Kovács Lajostanártestnevelés gimnázium, technikum
Kovács Villő Kláratanármagyar nyelv és irodalom, erkölcstan8/Cáltalános iskola, gimnázium
Krausz Évatanárnémet, történelem,néptánc7/Báltalános iskola, gimnázium
Lentnerné Egyed Tündetanárnémet nyelv és irodalom5/Báltalános iskola
Makajiné Hornyák Évanémet nemzetiségi tanító 2/Aáltalános iskola
Manz Alfrédtanár, német munkaközösség vezetőnémet nyelv és irodalom, német népismeret gimnázium
Margitné Oszwald Vivienntanármagyar nyelv és irodalom általános iskola
Mártonné Tokay Ágnesnémet nemzetiségi tanító 2/Aáltalános iskola
Matz Frank  német vendégtanárnémet nyelv és irodalom, fizika, etikaáltalános iskola, gimnázium
Mikó Editnémet, szakmai tárgyak  5/13technikum
Molnár Kristóftanár szakmai tantárgyaktechnikum
Molnárné Tomó Krisztinanémet nemzetiségi tanító 1/Báltalános iskola
Mozolai Monikatanár, osztályfőnöki munkaközösség vezetőinformatika9/Cáltalános iskola, gimnázium és technikum
Nagy Tündetanár, DÖK – munkát segítő pedagógusnémet nyelv és irodalom, történelem9/B gimnázium, technikum
Nagyhegyesiné Font Anikótanárangol nyelv gimnázium, technikum
Nagyné Kiss Valérianémet nemzetiségi tanító 3/Aáltalános iskola
Nuberné Honti Ivetttanárföldrajz, angol, német gimnázium
Osztheimer Enikőtanárnémet, angol11/Aáltalános iskola, gimnázium
Páncsity Orsolyatanármagyar nyelv és irodalom12/Cgimnázium
Paplauer Paulatanárnémet nyelv és irodalom, német népismeretgimnázium
Papp Judittanármatematika, fizika 8/Agimnázium
Pappné Harcos Erzsébettanárnémet nyelv és irodalom 10/Agimnázium
Pencz Máriatanárnémet nyelv és irodalom, népismeret 9/Dgimnázium, technikum
Perity Diánatanármagyar, történelem 
10/D
gimnázium, technikum
Péter Szandratanárnémet nyelv és irodalom gimnázium
Polgár Lászlótanárfizika, kémiagimnázium
Pump Gábortanártestnevelés, technika és életvitel6/Cáltalános iskola, gimnázium, technikum
Puruczki Csillatanár, DÖK – munkát segítő pedagógusnémet nyelv és irodalom, történelem, hon és népismeret6/Báltalános iskola, technikum
Rades Danielvendégtanárangol, történelemgimnázium
Rehm Claudiavendégtanárangol, történelem10/Bgimnázium
Régaisz Erzsébettanárangol gimnázium
Révainé Schőn Teréztanár, történelem, földrajz szakmai tantárgyak munkaközösség vezetőnémet nemzetiségi nyelv és irodalom, történelem, népismeret9/Bgimnázium
Ruff Teréziatanár, minőségbiztosítási munkaközösség vezetőmatematika, német gimnázium
Rutay Krisztinatanárkémia, matematika10/C általános iskola, gimnázium
Schaidt Katharinanémet vendégtanárzene, angol nyelv9/Bgimnázium
Scherer Gabriellatanártörténelemgimnázium, általános iskola
Schmid Johannesnémet vendégtanártörténelem, német9/Agimnázium
Schüszler-Albert Esztertanárkémia, biológiagimnázium
Sivák Szilviatanárbiológia, kémia gimnázium
Szabó Etelkanémet nemzetiségi tanító, alsós magyar munkaközösség vezető 3/Aáltalános iskola
Szabóné Dr Mojzes Angelikatanárszakmai tantárgyak11/Dtechnikum
Szauter Teréziatanártörténelem, német nyelv és irodalom gimnázium
Szauterné Lévai Kláratanártörténelem, német nyelv és irodalom, hon- és népismeret általános iskola
Szilágyiné Deres Anikónémet nemzetiségi tanító, DÖK-munkát segítő pedagógus 4/Aáltalános iskola
Taba-Horváth Enikőnémet nemzetiségi tanító1/Cáltalános iskola
Udvarhelyiné Nágl Anetttanárnémet, népismeret7/Aáltalános iskola, gimnázium, technikum
Varga Istvánnémet nemzetiségi tanító 4/Báltalános iskola
Vassné Szabó Dóratanár, nevelési munkaközösség vezetőangol nyelv, erkölcstan, tanulásmódszertan5/Aáltalános iskola, gimnázium
Vujkov Ágotatanárnémet nyelv és irodalom, földrajz, hon- és népismeret, természetismeret 5/Cáltalános iskola, gimnázium
Zsednai Dóranémet vendégtanárnémet nyelv és irodalom, történelem10/Agimnázium
Zsibrek Tímealaboráns