hude Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930 - OM azonosító: 027939
hude Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930 - OM azonosító: 027939

Munkatársaink

Iskolavezetés

Szauter Teréziafőigazgató
Peter Stüblernémet igazgató
Nuberné Honti Ivettegységes iskola igazgatója
Daniel Radesnémet igazgatóhelyettes
Szauterné Lévai Kláraáltalános iskola alsó tagozatának igazgatóhelyettese
Gernerné Kemmer Rosemarieáltalános iskola felső tagozatának igazgatóhelyettese
Ruff Teréziagimnáziumi igazgatóhelyettes
Eperjesiné Fehér Teréztechnikum igazgatóhelyettese

Titkárság

Tímárné Ginder Kingafőigazgató titkárság
Ónodiné Nagy Nikolettafőigazgató titkárság
Hainczné Tokay Annagimnázium titkárság
Bodrogi Orsolyaáltalános iskola alsó tagozat titkárság
Csabák Anitaáltalános iskola felső tagozat titkárság

Pedagógiai asszisztensek

Jaksützné Bene Brigittaóvoda
Metzinger Szandraóvoda
Czipfl Mária ővoda

Tantestület

NÉVBEOSZTÁSTANTÁRGYAKOSZTÁLYFŐNÖKINTÉZMÉNYEGYSÉG
Adorján Adrienntanárbiológia, kémia általános iskola,
gimnázium
Agócs Marianntanárangol, német 11/Bgimnázium, technikum
Angladagis, Pascaltanárnémet nyelv és irodalom, történelem10/Aáltalános iskola, gimnázium
Bajainé Bischof Erzsébettanármatematika, fizika 7/Báltalános iskola, gimnázium
Csipakné Erős Edinanémet nemzetiségi tanító  3/Aáltalános iskola
Csorbai Pétertanárnémet nyelv és irodalom, német népismeret10/B gimnázium
Csordásné Csőszi Melindanémet nemzetiségi tanító 2/Aáltalános iskola
Cziráki Mariettatanárszakmai tantárgyaktechnikum
Deák Barbara    német nemzetiségi            tanító  2/B      általános iskola
dr. Major Hajnalkatanár, magyar munkaközösség vezetőmagyar nyelv és irodalom, történelem gimnázium, technikum
Emmert Józseftanárnéptánc gimnázium
Eperjesiné Fehér Teréztanárszakmai tárgyaktechnikum
Feldusz Edittanármatematika, német nyelv és irodalom8/Agimnázium
Floßmann Katrinvendégtanaráltalános iskola
Földi Bernadetttanárnémet, magyar, népismeretáltalános iskola, gimnázium
Földváriné Berberovics Juditnémet nemzetiségi tanító 1/Báltalános iskola
Frohs, Utenémet vendégtanár matematika, fizika 11/Báltalános iskola
Fülöp Szilvia tanárrajz  általános iskola, gimnázium
Füstösné Schäffer Edinatanárnémet nyelv és irodalom9/IIgimnázium
Gáspárné Sziebert Szilvianémet nemzetiségi tanító 4/Báltalános iskola
Gernerné Kemmer Rosemarietanárnémet nyelv és irodalom, hon és népismeret általános iskola
Ginál Ildikónémet nemzetiségi tanító 4/Báltalános iskola
Gugánné Tiszttartó Ágnestanárinformatika10/Cgimnázium
Hágendorn Andreanémet nemzetiségi tanító 3/Báltalános iskola
Hajdú Anetttanár, angol munkaközösségvezetőangol nyelv gimnázium
Hajós Enikőnémet nemzetiségi tanító  1/Báltalános iskola
Hidasiné Huber Katalintanárnémet nyelv és irodalom, népismeret, néptánc általános iskola
Hlavati Évatanárangol11/A gimnázium
Hortiné Nagy Rékanémet nemzetiségi tanító 4/Aáltalános iskola
Huber Katalintanár, német, néptanc, technika és életvitel általános iskola
Huberné Schäffer Jolántanárbiológia, technika és életvitel, természetismeret általános iskola, gimnázium
Illés Zoltántanárbiológia, kémia gimnázium
Ivánkovich Anitatanármatematika, kémia 11/Dáltalános iskola, gimnázium és technikum
Jaksa Veronikanémet nemzetiségi tanító 4/Aáltalános iskola
Jaszenovics Ilonatanármagyar nyelv és irodalom gimnázium, technikum
Juhász Imretanárangol nyelv 12/Aáltalános iskola, gimnázium és technikum
Kajtárné Kaszás Erikanémet nemzetiségi tanító 2/Aáltalános iskola
Kemmer Erzsébettanárnémet nyelv és irodalom, történelem, német népismeret gimnázium
Kerek Mártontanárföldrajz, turizmusföldrajztechnikum
Kollár Elvíratanármatematika6/Aáltalános iskola
Kovács Andrásnétanármagyar nyelv és irodalom, ének5/Aáltalános iskola, gimnázium
Kovács Gábortanártestnevelés gimnázium, technikum
Kovács Lajostanártestnevelés gimnázium, technikum
Kovács Villő Kláratanármagyar nyelv és irodalom, erkölcstan7/Cáltalános iskola, gimnázium
Krausz Évatanárnémet, történelem,néptánc6/Báltalános iskola, gimnázium
Lengyel Anitatanárnémet nyelv és irodalom, matematika, történelem10/Agimnázium
Lentnerné Egyed Tündetanárnémet nyelv és irodalom6/Cáltalános iskola
Makajiné Hornyák Évanémet nemzetiségi tanító 1/Aáltalános iskola
Manz Alfrédtanár, német munkaközösség vezetőnémet nyelv és irodalom, német népismeret gimnázium
Margitné Oszwald Vivienntanármagyar nyelv és irodalom általános iskola
Mártonné Tokay Ágnesnémet nemzetiségi tanító 1/Aáltalános iskola
Matz, Frank  német vendégtanárnémet nyelv és irodalom, fizika, etika10/Báltalános iskola, gimnázium
Mátyus Ivetttanárének-zenegimnázium
Mikó Editnémet, szakmai tárgyak  5/13technikum
Mikóné Kovács Veronikanémet nemzetiségi tanító 2/Cáltalános iskola
Molnár Kristóftanár szakmai tantárgyaktechnikum
Molnárné Tomó Krisztinanémet nemzetiségi tanító 2/Báltalános iskola
Mozolai Monikatanár, osztályfőnöki munkaközösség vezetőinformatika12/Dáltalános iskola, gimnázium és technikum
Muth, Matthiasnémet vendégtanárangol nyelv, történelem12/Bgimnázium
Nagy Tündetanár, DÖK – munkát segítő pedagógusnémet nyelv és irodalom, történelem9/B gimnázium, technikum
Nagyhegyesiné Font Anikótanárangol nyelv gimnázium, technikum
Nagyné Kiss Valérianémet nemzetiségi tanító 4/Cáltalános iskola
Nuberné Honti Ivetttanárföldrajz, angol, német gimnázium
Osztheimer Enikőtanárnémet, angoláltalános iskola, gimnázium
Páncsity Orsolyatanármagyar nyelv és irodalom11/Cgimnázium
Paplauer Paulatanárnémet nyelv és irodalom, német népismeretgimnázium
Papp Judittanármatematika, fizika 7/Agimnázium
Pappné Harcos Erzsébettanárnémet nyelv és irodalom 9/Agimnázium
Pencz Máriatanárnémet nyelv és irodalom, népismeret 9/Igimnázium, technikum
Perity Diánatanármagyar, történelem 9/Dgimnázium, technikum
Péter Szandratanárnémet nyelv és irodalom gimnázium
Polgár Lászlótanárfizika, kémiagimnázium
Pump Gábortanártestnevelés, technika és életvitel5/Cáltalános iskola, gimnázium, technikum
Puruczki Csillatanár, DÖK – munkát segítő pedagógusnémet nyelv és irodalom, történelem, hon és népismeret5/Báltalános iskola, technikum
Rades Danielvendégtanárangol, történelemgimnázium
Rehm Claudiavendégtanárangol, történelem9/Bgimnázium
Régaisz Erzsébettanárangol gimnázium
Révainé Schőn Teréztanár, történelem, földrajz szakmai tantárgyak munkaközösség vezetőnémet nemzetiségi nyelv és irodalom, történelem, népismeret12/Bgimnázium
Romsics Eszter laboráns  
Ruff Teréziatanár, minőségbiztosítási munkaközösség vezetőmatematika, német gimnázium
Rutay Krisztinatanárkémia, matematika9/C általános iskola, gimnázium
Schmid, Johannesnémet vendégtanártörténelem, német12/Agimnázium
Schmiing Christianenémet vendégtanárnémet, történelemgimnázium
Schüszler-Albert Esztertanárkémia, biológiagimnázium
Sivák Szilviatanárbiológia, kémia 12/Cgimnázium
Steingart Jánostanár, matematika és természettudományi munkaközösség vezetőmatematika, fizika gimnázium
Szabó Etelkanémet nemzetiségi tanító, alsós magyar munkaközösség vezető 4/Cáltalános iskola
Szabóné Dr Mojzes Angelikatanárszakmai tantárgyak10/Dtechnikum
Szauter Teréziatanártörténelem, német nyelv és irodalom gimnázium
Szauterné Lévai Kláratanártörténelem, német nyelv és irodalom, hon- és népismeret általános iskola
Szilágyiné Deres Anikónémet nemzetiségi tanító, DÖK-munkát segítő pedagógus 3/Aáltalános iskola
Udvárhelyiné Nágl Anetttanárnémet, népismeretáltalános iskola, gimnázium, technikum
Varga Istvánnémet nemzetiségi tanító 3/Báltalános iskola
Vassné Szabó Dóratanár, nevelési munkaközösség vezetőangol nyelv, erkölcstan, tanulásmódszertan8/Cáltalános iskola, gimnázium
Vétek Frigyestanártestnevelés  általános iskola, gimnázium
Vujkov Ágotatanárnémet nyelv és irodalom, földrajz, hon- és népismeret, természetismeret 8/Báltalános iskola, gimnázium
Zsednai Dóranémet vendégtanárnémet nyelv és irodalom, történelem9/Agimnázium