hude Magyarországi Német Általános Művelődési Központ - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930 - OM azonosító: 027939
hude Magyarországi Német Általános Művelődési Központ - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930 - OM azonosító: 027939

Munkatársaink

Iskolavezetés

Peter Stüblerintézményvezető
Gerwald Heckmannintézményvezető-helyettes
Nuberné Honti Ivettmagyar igazgató
Ruff Teréziamagyar igazgatóhelyettes
Horváth Krisztinagazdasági igazgató
Szauterné Lévai Kláraáltalános iskola igazgatója
Gernerné Kemmer Rosemariemagyar igazgatóhelyettes a 7-8 évfolyamokon és
az 5-8. évfolyamok koordinátora
Eperjesiné Fehér Terézszakképzési intézményegység-vezető
Kerek Mártonkollégiumi intézményegység-vezető
Brautigamné Fekete Erikaóvodai intézményegység-vezető

Titkárság

Tímárné Ginder Kingatitkárságvezető
Emmert Bettinaintézményvezetői asszisztens
Hainczné Tokay Annagimnázium titkárság
Bodrogi Orsolyaiskolatitkár általános iskola 1-4 évfolyam
Csabák Anitagimnáziumi titkárság 5-8 évfolyam

Pedagógiai asszisztensek

Huber Mátyásnéóvoda
Czipfl Mária óvoda
Höfinger Jessicaáltalános iskola

Tantestület

NÉVBEOSZTÁSTANTÁRGYAKOSZTÁLYFŐNÖKINTÉZMÉNYEGYSÉG
Adorján Adrienntanárbiológia, kémia általános iskola,
gimnázium
Andrasics Jánosnétanárrajzáltalános iskola, gimnázium
Angladagis, Pascaltanárnémet nyelv és irodalom, történelem12/Aáltalános iskola, gimnázium
Csipakné Erős Edinanémet nemzetiségi tanító  2/Cáltalános iskola
Csorbai Pétertanárnémet nyelv és irodalom, német népismeret12/B gimnázium
Csordásné Csőszi Melindanémet nemzetiségi tanító 2/Aáltalános iskola
Cziráki Mariettatanárszakmai tantárgyaktechnikum
Deák Barbara    német nemzetiségi            tanító  2/B      általános iskola
dr. Major Hajnalkatanár, magyar munkaközösség vezetőmagyar nyelv és irodalom, történelem,
magyar mint idegen nyelv
 gimnázium, technikum
Emmert Józseftanárnéptánc gimnázium
Eperjesiné Fehér Teréztanárszakmai tárgyak5.13technikum
Feldusz Edittanármatematika, német nyelv és irodalomgimnázium
Floßmann Katrinvendégtanaráltalános iskola
Földi Bernadetttanárnémet, magyar, népismeret10/Aáltalános iskola, gimnázium
Földváriné Berberovics Juditnémet nemzetiségi tanító 1/Báltalános iskola
Frohs, Utenémet vendégtanár matematika, fizika 9/Báltalános iskola
Füstösné Schäffer Edinatanárnémet nyelv és irodalom9/Igimnázium
Galántháné Szabó 
Nóra Anna
német nemzetiségi taniító3/Aáltalános iskola
Gáspárné Sziebert Szilvianémet nemzetiségi tanító 4/Cáltalános iskola
Gernerné Kemmer Rosemarietanárnémet nyelv és irodalom, hon és népismeret általános iskola
Ginál Ildikónémet nemzetiségi tanító német nemzetiségi tanító, alsós német munkaközösség vezető4/Cáltalános iskola
Gugánné Tiszttartó Ágnestanárinformatika12/Cgimnázium
Hagemeister, Claudiavendégtanárangol nyelv, német, etika12/Bgimnázium
Hágendorn Andreanémet nemzetiségi tanító 3/Báltalános iskola
Hajdú Anetttanár, angol munkaközösségvezetőangol nyelv gimnázium
Hajós Enikőnémet nemzetiségi tanító  1/Báltalános iskola
Heckmann, Gerwaldtanármatematika, fizikagimnázium
Hidasiné Huber Katalintanárnémet nyelv és irodalom, népismeret, néptánc általános iskola
Hlavati Évatanárangol12/A gimnázium
Hortiné Nagy Rékanémet nemzetiségi tanító 4/Báltalános iskola
Höfinger, Jessicapedagógiai asszisztensáltalános iskola
Hidasiné
Huber Katalin
tanár német, néptanc, technika és életvitel általános iskola
Illés Zoltántanárbiológia, kémia gimnázium
Jaksa Veronikanémet nemzetiségi tanító 4/Báltalános iskola
Jaszenovics Ilonatanármagyar nyelv és irodalom gimnázium, technikum
Kajtár-Stráhl Zsófiatanármagyar nyelv és irodalom9/Báltalános iskola, gimnázium
Kajtárné Kaszás Erikanémet nemzetiségi tanító 2/Aáltalános iskola
Kemmer Erzsébettanárnémet nyelv és irodalom, történelem, német népismeret gimnázium
Kerek Mártontanárföldrajz, turizmusföldrajztechnikum
Kollár Elvíratanármatematika7/Cáltalános iskola
Kovács Andrásnétanármagyar nyelv és irodalom, ének6/Aáltalános iskola, gimnázium
Kovács Gábortanártestnevelés gimnázium, technikum
Kovács Judittanárnémet nyelv
és irodalom, német nemzetiségi népismeret
10/Dgimnázium
Kovács Lajostanártestnevelés gimnázium, technikum
Kovács Villő Kláratanármagyar nyelv és irodalom, erkölcstan8/Cáltalános iskola, gimnázium
Krausz Évatanárnémet, történelem,néptánc7/Báltalános iskola, gimnázium
Leifer, Christiannémet vendégtanármatematika, fizika9/Agimnázium
Lentnerné Egyed Tündetanárnémet nyelv és irodalom5/Báltalános iskola
Makajiné Hornyák Évanémet nemzetiségi tanító 1/Aáltalános iskola
Manz Alfrédtanár, német munkaközösség vezetőnémet nyelv és irodalom, német népismeret gimnázium
Mártonné Tokay Ágnesnémet nemzetiségi tanító 1/Aáltalános iskola
Melcher Zsanetttanárnéptánc, német nyelv és irodalom,
magyar mint
idegen nyelv
7/Agimnázium,
általános iskola
Mikó Editnémet, szakmai tárgyak  9/Dtechnikum
Molnár Kristóftanár szakmai tantárgyaktechnikum
Molnárné Tomó Krisztinanémet nemzetiségi tanító 2/Báltalános iskola
Mozolai Monikatanár, osztályfőnöki munkaközösség vezetőinformatika10/Cáltalános iskola, gimnázium és technikum
Nagy Mártatanármagyar nyelv és irodalom, mozgóképkultúra és médiaismeretáltalános iskola, gimnázium
Nagy Tündetanár, DÖK – munkát segítő pedagógusnémet nyelv és irodalom, történelem11/B gimnázium, technikum
Nagyhegyesiné Font Anikótanárangol nyelv gimnázium, technikum
Nagyné Kiss Valérianémet nemzetiségi tanító 4/Aáltalános iskola
Nuberné Honti Ivetttanárföldrajz, angol, német gimnázium
Páncsity Orsolyatanármagyar nyelv és irodalom9/Cgimnázium
Paplauer Paulatanárnémet nyelv és irodalom, német népismeretgimnázium
Papp Judittanármatematika, fizika 9/Agimnázium
Pappné Harcos Erzsébettanárnémet nyelv és irodalom 11/Agimnázium
Perity Diánatanármagyar, történelem 
11/D
gimnázium, technikum
Péter Szandratanárnémet nyelv és irodalom gimnázium
Polgár Lászlótanárfizika, kémiagimnázium
Pump Gábortanártestnevelés, technika és életvitel6/Cáltalános iskola, gimnázium, technikum
Puruczki Csillatanár, DÖK – munkát segítő pedagógusnémet nyelv és irodalom, történelem, hon és népismeret6/Báltalános iskola, technikum
Rehm, Claudiavendégtanárangol, történelem11/Bgimnázium
Régaisz Erzsébettanárangol gimnázium
Révainé Schőn Teréztanár, történelem, földrajz szakmai tantárgyak munkaközösség vezetőnémet nemzetiségi nyelv és irodalom, történelem, népismeret10/Bgimnázium
Ruff Teréziatanár, minőségbiztosítási munkaközösség vezetőmatematika, német gimnázium
Rutay Krisztinatanárkémia, matematika11/C általános iskola, gimnázium
Schaidt, Katharinanémet vendégtanárzene, angol nyelv10/Bgimnázium
Schmid, Johannesnémet vendégtanártörténelem, német10/Agimnázium
Schüszler-Albert Esztertanárkémia, biológiagimnázium
Sivák Szilviatanárbiológia, kémia gimnázium
Szabó Etelkanémet nemzetiségi tanító, alsós magyar munkaközösség vezető 4/Aáltalános iskola
Szabóné Dr Mojzes Angelikatanárszakmai tantárgyak12/Dtechnikum
Szauterné Lévai Kláratanártörténelem, német nyelv és irodalom, hon- és népismeret általános iskola
Szilágyiné Deres Anikónémet nemzetiségi tanító, DÖK-munkát segítő pedagógus 3/Aáltalános iskola
Taba-Horváth Enikőnémet nemzetiségi tanító2/Cáltalános iskola
Thiede, Heikenémet vendégtanármatematika, földrajzgimnázium
Török Edinatanármatematika, fizikagimnázium
Udvarhelyiné Nágl Anetttanárnémet, népismeret8/Aáltalános iskola, gimnázium, technikum
Varga Istvánnémet nemzetiségi tanító 3/Báltalános iskola
Vassné Szabó Dóratanár, nevelési munkaközösség vezetőangol nyelv, erkölcstan, tanulásmódszertan5/Aáltalános iskola, gimnázium
Vujkov Ágotatanárnémet nyelv és irodalom, földrajz, hon- és népismeret, természetismeret 5/Cáltalános iskola, gimnázium
Weidinger Ivette Diannatanártestnevelésgimnázium
Weinerné Perczel Zitatanárszakmai tantárgyaktechnikum
Zsednai Dóranémet vendégtanárnémet nyelv és irodalom, történelem11/Agimnázium
Zsibrek Tímealaboráns