hu Magyarországi Német Általános Művelődési Központ - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930 - OM azonosító: 027939
hu Magyarországi Német Általános Művelődési Központ - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930 - OM azonosító: 027939

Iskolánk épületegyüttesének bővítése

MNÁMK-UBZ > Egységes Iskola > Iskolánk épületegyüttesének bővítése

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja (Baja, Duna u. 33.) közalapítványi fenntartójának kuratóriuma 2015 novemberében döntött az intézmény épületegyüttesének bővítéséről, amely építési beruházás kivitelezése ez év őszén kezdődhet meg.


Az új általános iskolai oktatási épület látványterve

Az előirányzott beruházás egy új általános iskolai oktatási épület felépültét jelenti majd, amely épület a jelenlegi általános iskolai szárnyból egy emelt szintű zárt folyosón
lesz megközelíthető, a telek keleti felén a városközpont irányában.

A fejlesztés feltétlenül szükséges, mert az intézmény keresettségéből adódóan évek óta nagyobb létszámú gyermek iratkozik be az MNÁMK-ba, és e megnövekedett
diáklétszámot a rendelkezésre álló épületegyüttes már nem tudta maradéktalanul kiszolgálni, a fenntartó évek óta kénytelen volt  tantermeket bérelni. Az általános iskola
megfelelő elhelyezése az óvoda és a gimnázium számára is előnyt jelent az így felszabaduló oktatási tér megfelelő kihasználásával.

Az új épület egyaránt megfelelve a magyar és német előírásoknak, huszonegyedik századi színvonalon tudja majd biztosítani a teljes felső tagozat megfelelő elhelyezését.
A tervezett felépítmény három szintjén összesen 8 tanterem és 2 csoportszoba, valamint az ezeket kiszolgáló egyéb helyiségek és közösségi terek szolgálják majd ki a
pedagógusok és a gyermekek igényeit.

Az általános iskola új épülete színvilágában illeszkedni fog a már meglévő épületegyütteshez, továbbá funkcionálisan is kapcsolódik ahhoz, hiszen az ott tanulók és
dolgozók zárt folyosókon tudják megközelíteni a többihez hasonlóan ezt az épületet is, illetőleg érhetik el az épületegyüttes bármely pontját.

A beruházás összköltsége bruttó 460 millió forint, amelyet teljes egészében a fenntartó közalapítvány biztosít.

A tervezést és kivitelezést is magába foglaló közbeszerzési eljárás során a MERKBAU Kft. került kiválasztásra, amely építési vállalkozás ez év őszén, a jelenleg már
beadott építési engedély birtokában várhatóan októberben megkezdheti az építkezést.

    

Jelenleg a beruházást előkészítő munkálatok folynak, az építkezés érdekében megtörtént a campusnak a szomszédos telekkel történő egyesítése.
Ennek következtében az intézményt körülvevő kerítés keleti vége áthelyezésre kerül, továbbá a Fáy András utca és a Völgy utca közötti átjárást biztosító járda
időszakos megszüntetése is szükségessé válik. Fakivágásra csupán a tervezett épületet közvetlenül érintő területen kerül sor, az építkezést akadályozó valamennyi fa,
így a 2011-ben faültetési akció keretében a járda mellé elhelyezett fasor valamennyi egyede is átültetésre kerül. A járda áthelyezésével kapcsolatban a beruházó közalapítvány
és Baja Város Önkormányzata közösen keresi a legjobb megoldást.

Az új általános iskolai épület kivitelezésének és a műszaki átadásnak a szerződésben rögzített határideje 2017. június 30. napja, így a következő, 2017/18-as tanévben
az intézmény felső tagozata már a beruházás által kínált jó körülmények között kezdheti meg a munkát.

Az építkezéssel összefüggésben kérjük a lakosság türelmét, különösen a közlekedésben előforduló lehetséges kellemetlenségekért!

További cikkek