hu Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930
hu Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930

Diáktanács

A Diáktanács munkája több éves múltra tekint vissza, mely 1998-ban alakult. Havonta legalább egy DT gyűlés megtartása kötelező a segítő pedagógusok részvételével.
Minden tanulócsoport két tagot delegál a tanácsba, melyet minden tanév elején a csoportok tagjai választanak. A gyűlés határozatképes akkor, ha 50% + egy fő jelen van, egy döntést a jelen lévők 50% +egy fő igen szavazatával lehet elfogadni.

Minden tanévben legalább egy közgyűlés megtartása szükséges. Mindkettőn ismertetik a DT titkárok az előző félévi programokról és kiadásokról (esetleges bevételekről) szóló beszámolót, majd előadják a jövőre vonatkozó terveket.

A DT titkárok választása minden tanév második félévében, az aktuális félévi közgyűlés keretén belül történik titkos szavazással. A jelölteket a közgyűlés előtt egy hónappal a kollégisták megismerhetik a faliújságra kifüggesztett listából. Két DT titkárt választanak a diákok, egy fiút és egy lányt, melyet az egyes tanulócsoportok javasolnak. A 2020-2021-ess tanévben Kállai Zsófia és Francia Fábián tanulók töltik be a Diák Tanács titkári feladatokat.

DT célja:
1. Az oktatási törvényben és miniszteri rendeletben rögzített tanulói, illetve gyermeki jogok érvényesítése.
2. Olyan demokratikus fórum biztosítása a diákok számára, ahol képviselők segítségével megfogalmazhatják problémáikat, segítséget kérhetnek ezek megoldására.
3. A diákok döntési jogának érvényesítése és véleményezési jogának biztosítása a kollégiumban minden őket érintő kérdésben.
4.  A diákok javaslatait, kérdéseit, véleményét koordinálni és eljuttatni a címzetthez.
5. A kollégisták számára a kollégium, az iskolai és helyi közéletben való részvétel feltételeit megteremteni. A kollégisták részére a programok szervezésével tartalmas, élményekben gazdag diákévet biztosítani.

DT feladata:
•    Napi ügyekben operatív döntések meghozatala, végrehajtása.
•    Éves feladatterv elkészítése
•    Közgyűlés előkészítése
•    Kollégiumi szintű rendezvények szervezésében való részvétel
•    A tanulók képviselete, érdekeinek érvényesítése

DT jogköre:
•    Döntési jogkör
•    Egyetértési jogkör
•    Véleményezési jogkör
•    Javaslattevő jogkör

A DT  a lehető legtöbb segítséget próbál nyújtani a diákoknak a mindennapi élethez, ezeket különböző programok megvalósításával próbálja színesebbé tenni.