hude Magyarországi Német Általános Művelődési Központ - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930 - OM azonosító: 027939
hude Magyarországi Német Általános Művelődési Központ - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930 - OM azonosító: 027939

Manz Alfréd Baja Város Nemzetiségeiért díjat kapott

MNÁMK-UBZ > Gimnázium > Manz Alfréd Baja Város Nemzetiségeiért díjat kapott

Nyirati Klára polgármester adja át a díjat

2022. december 17-én tartotta ünnepi ülését Baja Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselő-testülete, melyen átadták a városi kitüntetéseket. A Baja Város Nemzetiségeiért díjat Manz Alfréd, az MNÁMK tanára vehette át. Szauter Terézia főigazgató az intézmény egész közössége nevében gratulált neki. Ebből az alkalomból beszélgettem vele.

– Szívből gratulálok én is a kitüntetéshez! Nagyon jó helyre került. Aki ismer, pontosan tudja, a magyarországi németség egyik meghatározó személyisége vagy. Kérlek, menjünk vissza az időben és mesélj egy kicsit a gyermekkorodról!

– Bácsalmáson születtem és ott éltem 18 éves koromig. Családunk gyökerei viszont a Dél-Bácskába nyúlnak, hiszen szüleim és nagyszüleim a háború után az ottani németeket ért megtorlások elől menekültek ide. Sváb családban nőttem fel, ahol a német volt és maradt a mai napig is az általános kommunikáció nyelve. Egy bácskai nyelvjárást, vagyis svábul beszéltünk, ami gyakorlatilag az anyanyelvem. Szüleim nagy hangsúlyt fektettek a családon belüli német nyelvhasználatra. Az utcán, az óvodában, a barátoktól gyorsan megtanultam magyarul is, így abszolút kétnyelvűen nőttem fel, ami meghatározó volt további életemben. Érdekes, hogy akkoriban egyik legjobb barátom felvidéki magyar család gyermeke volt. Rengeteget fociztunk, fejeltünk, az utcán árokban játszottunk, a könyvtárban sakkoztunk, együtt ministráltunk, a kezdeti nyelvi különbségek nem jelentettek problémát.

– Teljesen egyértelmű volt, hogy a pedagógus pályát választod?

– Egyáltalán nem. Középiskolai éveim alatt a német nyelv és a matematika iránt mutattam különös érdeklődést. Mindkettővel szerettem volna magasabb szinten foglalkozni, ezért jelentkeztem a Pécsi Tanárképző Főiskola nemzetiségi német-matematika szakára. A főiskolán töltött évek, az ott kiépített kapcsolatrendszerem meghatározóvá váltak pályafutásomban. A dr. Szende Béla, a garai származású, és iskolánkban érettségizett dr. Knipf Erzsébet, valamint dr. Wild Katalin által fémjelzett tanszéken ismertem meg igazán a magyarországi németek kultúráját és történelmét, ekkor tudatosult bennem, hogy felelősséggel tartozunk azon közösség iránt, amelynek értékeit hordozzuk.

– Évtizedek óta tanítasz Baján, a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központjában. Véleményed szerint milyen egy jó nyelvtanár?

– A szakmai és az emberi szempontot emelném ki. A jó nyelvtanárnak egyrészt magas szinten kell ismernie és alkalmaznia a nyelvet, ez viszont még nem elég, hiszen a nyelv továbbadásához didaktikailag, módszertanilag is képzettnek kell lennie. Másrészt megfelelő empátiával kell rendelkeznie, a diákokat partnernek kell tekintenie a tanítási-tanulási folyamatban, hiszen az csak akkor lesz eredményes, ha kölcsönös a bizalom a felek között. Egy nemzetiségi intézményben fontosnak tartom még, hogy a nyelv használata az órai kereteken túl mutasson és az adott nyelv az általános kommunikáció eszköze legyen. Ezért szólítom meg a diákokat tanórán kívül is németül és igyekszem velük – saját érdekükben – német nyelvű kommunikációt kezdeményezni.

– Munkád mellett helyi és országos nemzetiségi képviselőként is dolgozol, újságot szerkesztesz, aktívan részt veszel a magyarországi németség életében. Számos díj birtokosa vagy, immár a bajai önkormányzat is elismerte a fáradozásaidat. Milyen érzés volt átvenni a kitüntetést?

– Nagy megtiszteltetés volt számomra és úgy érzem, hogy személyemen keresztül a bajai németség is díjazva lett, hiszen a német önkormányzatban, egyesületünkben és iskolánkban közösségünk aktív tagjai is azért tevékenykednek, hogy a 21. évszázad globalizált világában nemzetiségi közösségünk fenn tudjon maradni és értékeit ne veszítse el.

– Feleséged főiskolai tanárként a német nyelvű óvónőképzésben tevékenykedik, két felnőtt gyermek édesapja vagy és már unokákkal is büszkélkedhetsz. Hamarosan itt a karácsony. Hogyan tölti az ünnepeket Manz Alfréd családja?

– Természetesen együtt a családdal. Mivel gyermekeim családjukkal nem Baján élnek, nagyon várjuk őket, hogy a hagyományoknak megfelelően velük ünnepelhessünk. Remélem, hogy unokáinkat elkerülik az aktuális betegségek és mindenki el tud jönni!

– Még egyszer gratulálok a kitüntetéshez! Boldog karácsonyt kívánok! Köszönöm szépen a beszélgetést!

Fiedler Antal

Szauter Terézia főigazgató gratulál a kitüntetettnek

További cikkek