hude Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930 - OM azonosító: 027939
hude Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930 - OM azonosító: 027939

Német-magyar egyedi tanterv alapján működő tagozat

MNÁMK-UBZ > Német-magyar egyedi tanterv alapján működő tagozat

A német-magyar tagozaton Magyarországon egyedülálló képzési terv szerint folyik az oktatás. A tagozat tantárgyi rendszere ötvözi a Német Szövetségi Köztársaságban és a Magyarországon érvényes tantárgyszerkezetet. Ezért az oktatás két nyelven folyik, német és magyar nyelven. (Német nyelven a német nyelv és irodalmat, a történelmet, a etika, a ének-zene és a nemzetiségismeretet, német és magyar nyelven a matematikát és a fizikát tanulják diákjaink, a többi tantárgyat pedig magyarul.)

A képzés végén a tanulók egy vizsga keretei között két érettségi bizonyítványt szerezhetnek, mégpedig a német és a magyar állam érettségi bizonyítványát. Ez lehetővé teszi számukra, hogy a nyugat-európai egyetemeken felvételi vizsga nélkül, német hallgatókkal azonos elbírálással kezdhessék meg felsőfokú tanulmányaikat.

A kétszintű érettségi rendszer keretein belül emelt szintű felkészítés folyik német nyelv és irodalomból, történelemből és matematikából. Ezekből a tárgyakból helyben tesznek tanulóink emelt szintű érettségi vizsgát és választhatnak további tantárgyakból is emelt szintű érettségire felkészítést.

Minden érettségiző a sikeres német nyelv és irodalom vizsgával, a szerzett érdemjegytől függetlenül automatikusan felsőfokú nyelvvizsgát is kap. A kiemelkedő színvonalú angol nyelvoktatás további nyelvvizsga megszerzéséhez biztosít lehetőséget, ami jelentős esély az egyetemi felvételnél és a munkaerőpiacon.

Erre a tagozatra azoknak a diákoknak a jelentkezését várjuk, akik az általános iskola befejezésekor már jól és biztonsággal használják a német nyelvet. Akik még nem rendelkeznek a tagozaton megkívánt nyelvtudással, jelentkezhetnek az iskola előkészítő osztályába, ahol német nyelvtudásukat biztos alapokra helyezhetik.