hu Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930 - OM azonosító: 027939
hu Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930 - OM azonosító: 027939

Nyilvántartás a külső ellenőrzésekről

MNÁMK-UBZ > News > Nyilvántartás a külső ellenőrzésekről

 

2013

2013. ÁPRILIS 8.

– helyszíni ellenőrzés- MÁK – Miskolc Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Igazgatóság, Államháztartási Iroda – miskolci tagintézmény ellenőrzése

– 2012. szept. 1 – 2012. dec. 31-ig igénybevett normatív hozzájárulások, támogatások jogszerű elszámolása, (2012. okt.1.-i létszám alapján)

Jegyzőkönyv: 13212/4/2013

Összefoglaló jegyzőkönyv: 13212/8/2013

Megállapítás: A normatív állami hozzájárulás illetve támogatások elszámolása megfelelt a jogszabályi előírásoknak. A támogatások jogszerű felhasználásának követelményei biztosítottak voltak.

 

2013. MÁJUS 6.

– helyszíni ellenőrzés- MÁK – Győr-Moson Sopron Megyei Igazgatóság, Államháztartási Iroda – győri tagintézmény ellenőrzése

– 2012. jan. 1 – 2012. dec. 31-ig igénybevett normatív hozzájárulások, támogatások jogszerű elszámolása

Jegyzőkönyv: GYO/12564-14/2013

Összefoglaló jegyzőkönyv: GYO/12564-18/2013

Megállapítás: A normatív állami hozzájárulás illetve támogatások elszámolása megfelelt a jogszabályi előírásoknak. A támogatások jogszerű felhasználásának követelményei biztosítottak voltak.

 

2013. MÁJUS 13.

– helyszíni ellenőrzés- MÁK – Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság, Államháztartási Iroda – Közalapítvány hatósági ellenőrzése – bajai intézmény és a kecskeméti tagintézmény ellenőrzése

– 2012. jan. 1 – 2012. dec. 31-ig igénybevett normatív hozzájárulások, támogatások jogszerű elszámolása

Jegyzőkönyv: 10365-7/2013

Összefoglaló jegyzőkönyv: 10365-8/2013

Megállapítás: visszafizetési kötelezettség

 

2013. NOVEMBER 11.

– törvényességi ellenőrzés – Győr- Moson- Sopron Megyei Kormányhivatal, Oktatási Főosztály – AUDI Hungária Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium ellenőrzése

– 2012/2013 és 2013/2014 tanév vonatkozásában fenntartói tevékenységének ellenőrzése

Megállapítás: A Kormányhivatal a törvényességi ellenőrzés során jogszabálysértést nem tárt fel, ezért az ellenőrzést a GYB-06/476-4/3013-as iktatószámú határozatával lezárta.

 

 

2014

2014. MÁJUS 19.

– Nemzeti Adó és Vámhivatal Bács-Kiskun Megyei Adóigazgatósága

SZJA 1%-hoz kapcsolódó ellenőrzés, 2010, 2011-es évek

Ügyiratszám: 4108182493

Megállapítás: az adózó az szja 1 %-ának felhasználását az alapító okiratban meghatározottaknak megfelelően közhasznú tevékenységének megvalósítására használta fel.

 

2014. SZEPTEMBER 2.

– helyszíni ellenőrzés /utólagos ellenőrzés/– Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

– NEMZ-CISZ-13-0058, 2013. évi Nemzetiségi Támogatások Alapprogram, támogatás cél szerinti felhasználása, közművelődési bértámogatás

– 2013. jan. 1 – aug. 31 – támogatási időszak

  2013. jan. 1 – szept. 30 – elszámolási időszak

Megállapítás: A helyszíni ellenőrzés a vizsgált dokumentumok, a megtekintett tárgyi eszközök és a kapott információk alapján szabálytalanságot, rendellenességet, a Támogatási szerződés és a hatályos jogszabályok megsértését nem állapította meg.

 

2014. OKTÓBER 6.

– helyszíni ellenőrzés- MÁK Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság, Államháztartási Iroda – MNÁMK Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány hatósági ellenőrzése

– 2013. febr. 1 – 2013. dec. 31-ig költségvetési támogatások igénylése, jogszerűségének elszámolása

Jegyzőkönyv: 10634-5/2014

Megállapítás: visszafizetési kötelezettség

 

2014. NOVEMBER 11.

– törvényességi ellenőrzés – Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, Oktatási Főosztály – MNÁMK Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány ellenőrzése

– 2013/2014 és 2014/2015 tanév vonatkozásában fenntartói tevékenységének ellenőrzése

Jegyzőkönyv: BKB-001/6808-6/2014

Megállapítás: Gyermek,- ifjúságvédelmi feladatok ellátásának szabályozása elavult, melyet 2014. november 28-ig meg kell küldeni a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal számára.

– 2014. november 28-án beérkezett a szabályzat a Kormányhivatalhoz, elfogadva a BKB/001/6808-7/2014. számú iktatószámmal.

 

2015

2015. MÁRCIUS 3.

– Kollégium helyszíni szakmai ellenőrzése – Oktatási Hivatal Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály

– a helyi kollégiumi program elkészítése, bevezetése és a kollégiumi felvételi eljárás szakszerűsége

Jegyzőkönyv: TTK/35-68/2015

Megállapítás: pótolni szükséges a 20/2012 EMMI rendelet 10 §-a alapján a helyi nevelési program hiányzó 5 kötelező elemét, valamint ki kell egészíteni az 59/2013. EMMI rendelet 3.sz. melléklete alapján a csoportfoglalkozások helyi tervét. Az intézmény kollégiumának vezetője a kért dokumentumokat hiánytalanul bemutatta.

 

2015. MÁJUS 7.

– Nemzeti Adó és Vámhivatal Bács-Kiskun Megyei Adóigazgatósága

SZJA 1%-hoz kapcsolódó ellenőrzés, 2012-es év

Ügyiratszám: 8667510779

Megállapítás: az adózó az szja 1 %-ának felhasználását az alapító okiratban meghatározottaknak megfelelően közhasznú tevékenységének megvalósítására használta fel.

 

2015. SZEPTEMBER 23.

– helyszíni ellenőrzés – Emberi Erőforrások Minisztériuma, Köznevelés- irányítási Főosztály – MNÁMK Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány ellenőrzése

– 2014-es évben biztosított támogatás felhasználásának ellenőrzése

Jegyzőkönyv: 44568-2/2015/KOIR

Megállapítás: a benyújtott dokumentumok megfelelően támasztották alá a köznevelési szerződések keretében nyújtott támogatás felhasználását.

 

2015. NOVEMBER 18.

– helyszíni ellenőrzés- MÁK Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság, Államháztartási Iroda – MNÁMK Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány hatósági ellenőrzése

2014. jan. 1 – 2014. dec. 31-ig költségvetési támogatások igénylése, jogszerűségének elszámolása

Jegyzőkönyv: BAC-10800-5/2015

Összefoglaló jegyzőkönyv: BAC-10800-6/2015

Megállapítás: visszafizetési kötelezettség

 

2016

2016. MÁJUS – 2018. JANUÁR 31.

 

– ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ELLENŐRZÉSE

– 2011-2014 év ellenőrzése, majd ezt megváltoztatva a 2012-2015 év ellenőrzése

Megállapítás: az ÁSZ jelentés a kozalapitvany.mnamk.hu oldalon olvasható.

 

2016. OKTÓBER 13.

– helyszíni ellenőrzés- MÁK Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság, Államháztartási Iroda – MNÁMK Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány hatósági ellenőrzése

2015. jan. 1-dec. 31-ig költségvetési támogatások igénylése, jogszerűségének elszámolása

MNÁMK minősített pedagógusok, tankönyvtámogatás – MNÁMK és BOSCH Iskola

Jegyzőkönyv: BÁCS-ÁHI/679-5/2016.

Összefoglaló jegyzőkönyv: BÁCS/ÁHI/679-6/2016

Megállapítás: a vizsgált költségvetési támogatás elszámolása megfelelt a jogszabályi előírásoknak, valamint jogszerű felhasználásának követelményei az ellenőrzött időszakban biztosítottak voltak.

 

2016. NOVEMBER 22.

– helyszíni ellenőrzés- utólagos – NEMZ-CISZ-15-0288 azonosító számú Támogatási szerződéssel kapcsolatos közművelődési bértámogatás pályázat ellenőrzése

Jegyzőkönyv: 235/2016-os iktatószámon iktatva, (száma nincs)

Megállapítás: szabálytalanságot, rendellenességet nem állapítottak meg. Megjegyzés nem történt.

 

2017

2017. OKTÓBER 25.

– helyszíni ellenőrzés – MÁK Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság, Államháztartási Iroda – MNÁMK Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány hatósági ellenőrzése

2016. jan. 1-dec. 31-ig költségvetési támogatások igénylése, jogszerűségének elszámolása

Jegyzőkönyv:

Összefoglaló jegyzőkönyv: BÁCS-ÁHI/663-6/2017.

Megállapítás: a vizsgált költségvetési támogatás elszámolása megfelelt a jogszabályi előírásoknak, valamint jogszerű felhasználásának követelményei az ellenőrzött időszakban biztosítottak voltak.

  

2018

2018. MÁJUS 15.

– törvényességi ellenőrzés – Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala – fenntartói tevékenységének ellenőrzése a MNÁMK Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány által fenntartott MNÁMK közoktatási intézmény vonatkozásában

– 2016. áprilistól 2018. áprilisig vonatkozásában fenntartói tevékenységének ellenőrzése

Jegyzőkönyv: BK-05/TH/04099-5/2018.

Megállapítás: Az ellenőrzés során szabálytalanságot nem tapasztaltak, a vizsgált dokumentumok rendelkezésre álltak és megfeleltek a jogszabályi előírásoknak.

 

2018. DECEMBER 10.

– helyszíni ellenőrzés – MÁK Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság, Államháztartási Iroda – MNÁMK Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány hatósági ellenőrzése

2017. jan. 1-dec. 31-ig költségvetési támogatások igénylése, jogszerűségének elszámolása

Jegyzőkönyv: BÁCS-ÁHI/749-5/2018.

Összefoglaló jegyzőkönyv iktatószáma: BÁCS-ÁHI/29-1/2019.

Megállapítás: visszafizetési kötelezettség

 

                                                                                                                             

                                                                                                                                        

                                                                                                                                        Csontos Attila, elnök

                                                                                                                                 MNÁMK Intézményfenntartó és

                                                                                                                                      Működtető Közalapítvány

 

További cikkek