hu Magyarországi Német Általános Művelődési Központ - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930 - OM azonosító: 027939
hu Magyarországi Német Általános Művelődési Központ - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930 - OM azonosító: 027939

Nyugdíjba vonuló pedagógusokat köszöntöttünk

MNÁMK-UBZ > Általános Iskola > Nyugdíjba vonuló pedagógusokat köszöntöttünk

Bensőséges ünnepség helyszíne volt az MNÁMK aulája 2022. június 7-én, kedden este. Nyugdíjba vonulása alkalmából Pedagógus Szolgálati Emlékérmet vett át Nagyhegyesiné Font Anikó és Gernerné Kemmer Rosemarie.

„Ritka…

az olyan tanár, aki egyszerre társ a tudáshoz vezető úton és egyben példakép is,

az olyan tanár, akit tisztelnek a diákjai és ő is tisztelettel viseltetik diákjai iránt,

az olyan tanár, aki élvezi a tanulást és ezzel tanulóinak is kedvet csinál a tanuláshoz,

az olyan tanár, aki másokat tanít, de maga is hajlandó tanulni másoktól,

az olyan tanár, aki mindent belead a munkájába és ezt tanulótól is elvárja,

az olyan tanár, aki a legjobbat hozza ki tanítványaiból azzal, hogy maga is a legjobbat nyújtja nekik.

Igen, az ilyen tanárok ritkák. Szerencsénk van veletek.”

Ezzel az idézettel köszöntötte a két nyugdíjba vonuló pedagógust Szauter Terézia, az MNÁMK főigazgatója, majd így folytatta:

?Igen, a diákjaitoknak szerencsések voltak, hogy ti tanítottátok őket, és mi, pedagógusok szerencsések vagyunk, hogy veletek kollégákkal dolgozhatunk.

Kedves Anikó, kedves Rosemarie, nagyon örülünk, hogy úgy döntöttetek, a nyugdíkorhatár elérése ellenére is folytatjátok a munkát. További sok örömet és sikert kívánok pedagógusként és vezetőként egyaránt!?

A két kiváló pedagógus tiszteletére rendeztt ünnepségen fellépett az UBZ-Nachtigallen kamarakórus és az intézmény kórusa, népdalt énekelt Hollósi Panna és angol nyelvű dalt adott elő a Kollégiumi Zenekar. Vujkov Ágota a kollégák, Szettele Katinka a volt tanítványok nevében osztotta meg megható ünnepi gondolatait a jelenlévőkkel. Az Emlékérmeket Szauter Terézia főigazgató és Peter Stübler német igazgató adta át.

Nagyhegyesiné Font Anikó egész életében, lassan 40 éve tanárként dolgozott, dolgozik. A tanítás mindig is meghatározta az életét. Gimnáziumi évei alatt kiderült, hogy tud a tanulásban segíteni a társainak és ez útmutatás volt pályaválasztásánál. 17 éves korában lehetősége volt néhány hónapot Angliában tölteni, nyelvtanfolyamra járni, ami megerősítette abban, hogy szívesen foglalkozna angoltanítással. Természetes volt számára, hogy a második szakként is nyelvet válasszon. Mivel az orosz irodalom és nyelv mindig is vonzotta, erre esett a választása.

Nagyhegyesiné Font Anikó átveszi a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet Szauter Teréziától

Kecskemét környékén nőtt fel, középiskolai tanulmányait így a kecskeméti Katona József Gimnáziumban végezte. Sikeres érettségi vizsgái után Szegeden a József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán kezdte meg egyetemista éveit 1978-ban. A választás prózai okok miatt esett Szegedre – ott talált számára vonzó szakpárt a tanárképzésben: angol-orosz szakot.

1982-ben az egyetem utolsó évét levelezőn végezte, aminek az volt az oka, hogy férjhez ment és munkát is talált Baján, otthonától távol a Duna mellett. A Bajai III. Béla Gimnáziumban kezdte meg tanári pályáját, ahol angolt és oroszt is tanított. 1983-1985 között először volt osztályfőnök, de a diákokat nem kísérhette el az érettségiig, mert megszülettek gyermekei.

1991 és 1998 között folytatta a munkát a III. Béla Gimnáziumban, majd 1998-ban új munkahelyet talált. Szeptemberben elkezdett a második és egyben utolsó munkahelyén, a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Gimnáziumában angol nyelvtanárként dolgozni.

Az új környezet új kihívások elé állította, így egy újabb nyelvet tanult és szerzett német középfokú Origó nyelvvizsgát.

Pályája alatt három alkalommal volt az MNÁMK-ban osztályfőnök. Lelkiismeretes és odaadó emberként, elkötelezett pedagógusként ez nagy felelősséget jelentett számára: négy évig irányítani, kísérni a fejlődésüket, észrevenni a problémára utaló jeleket, segíteni, ha kellett, együtt örülni a sikereknek, kirándulni, osztályfőnöki órán megvitatni az aktuális eseményeket. Ezek voltak a legszebb évek a munkája során.

Szakmai munkájában is maximális igényesség, a megújulás igénye jellemezte pályája során, ennek megfelelően számos változatos továbbképzésen vett részt, amik biztosították a folyamatos fejlődést, hogy lépést tudjon tartani az újabb és újabb kihívásokkal, generációkkal. Több nyelvvizsgarendszerben jártas vizsgáztatóként intenzíven és sikeresen tudja felkészíteni tanítványait a megméretettésekre. Anglia, az angolszász kultúra minden rejtelmét ismeri és szívesen közvetíti a diákok felé, sokkal többet ad át nekik puszta nyelvtudásnál vagy tények közvetítésénél. Anikó nevel, példát mutat és magas szakmai tudása mellett legnagyobb erénye, hogy pedagógusként minden tanulót meg tud szólítani, tanulásra tud ösztönözni, sikeres nyelvhasználóvá alakítani. Megbízható, precíz, csendes, nyugodt erőként mozdítja elő a pedagógiai munkát az intézményben és látja el feladatát a gyerekek között már közel négy évtizede, amihez jó egészséget és sok sikert kívánunk a jövőben is!

Gernerné Kemmer Rosemarie bajai születésű vajdasági származású magyarországi német családban nevelkedve talán nem is választhatott más pályát, mint a családi értékek továbbvitelét pedagógusként: a Bajai Tanítóképző Főiskola német nyelvű tanítói diplomáját a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem német szakos általános iskolai tanári diplomájának megszerzése követte, melyet a mentorpedagógus szakvizsga tett teljessé.

Gernerné Kemmer Rosemarie átveszi a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet Szauter Teréziától

1985-ben a Dr. Ortutay Gyula Általános Művelődési Központ Általános Iskolájában vette fel pályakezdő pedagógusként a munkát. Közel tíz év alatt számos kihívást talált, sok feladaton keresztül gazdagodott pedagógus személyisége és színesedett szakmai palettája: tanított alsóban és felsőben, sőt óvodában is ténykedett, táboroztatott és már itt is mentorált hallgatókat.

1993-tól a Központi Általános Iskolában folytatódott pályája, ismét a kihívást választva, a nehezebb ellenállás felé elmozdulva a város egyik legelismertebb általános iskolájába ment német nyelvet tanítani, elődei nyomdokain tovább indulni. Iskolai feladatai mellett a Bajai Rádió ?Hör zu, mach mit? német nyelvű adásaival is megismertette tanítványait, a német munkaközösség vezetője lett és célkitűzései között rangos helyen szerepelt, hogy tanítványait felkészítse egy MNÁMK-s továbbtanulásra.

1995-ben pedig hazatért ? ahogy ő mondja ? vagyis fájó szívvel távozva, de boldogan vállalta a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Általános Iskolájának elindításával járó kihívást. Hazaért: tudta, hogy itt elmélyülhet a német nyelv, kultúra és szűkebb szférája a magyarországi német kultúra, hagyományok és értékek világában, magával ragadhatja tanítványait ezen az úton, megismertetheti velük azt a nyelvet és azt a kultúrát, melyet képviselni és továbbadni mindig is kötelességének érzett.

Kihívásokban ebben az intézményben sem volt hiány és Rosemarie ezeket mindig kereste, s meg is találta: 2010 óta DSD I országos vizsgaközpontként működik az MNÁMK. Magyar részről Rosemarie felel a szakmaiságért, továbbképzéseket vezet és segíti az országos koordinálást.

2014-ben megszerzett pedagógus szakvizsgájának köszönhetően mesterpedagógusként, az Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ szaktanácsadójaként élt a tudásmegosztás lehetőségével. A 2016-os tanévtől igazgató helyetteseként koordinálja, segíti és felel a felső tagozat munkájáért.

A pályán eltöltött 40 év alatt folyamatosan képezte magát, hogy az újabb és újabb kihívásoknak meg tudjon felelni, magas színvonalon tudja a feladatait ellátni. Kísérleti módszertani anyag véleményezése, hallgatók módszertani képzése, német nemzetiségi tankönyvek szakértése, együttműködés a kétnyelvű nemzetiségi iskolák kerettantervének kidolgozásában fémjelzik elkötelezett munkásságát német nemzetiségi területen.

Hitvallása szerint pedagógusként a hitelességnek meghatározó szerepe van: ?Égnie kell annak, aki gyújtani akar?. Ahogy azt már kémiából megtanultuk, az égéshez megfelelő körülményekre van szükség, az égésnek feltételei vannak. Ezek a feltételek hiánytalanul teljesülnek: Rosemarie megtalálta társát az életben, együtt felnevelték gyermekeiket kétnyelvűen, ami a hitelesség forrása is ebben az esetben. A jövőre vonatkozóan a szakmai kihívások mellett Leon megszületése jelenti a legújabb kihívást, amihez jó egészséget és sok örömet kívánunk!

Nagyhegyesiné Font Anikótól és Gernerné Kemmer Rosemarie-tól csak részben köszönünk el, hiszen szeptembertől óraadóként továbbra is velünk maradnak. Köszönjük az elmúlt évtizedeket és egészségben gazdag, aktív nyugdíjaséveket kívánunk!

Fiedler Antal

További cikkek