hu Magyarországi Német Általános Művelődési Központ - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930 - OM azonosító: 027939
hu Magyarországi Német Általános Művelődési Központ - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930 - OM azonosító: 027939

Nyugdíjba vonultak

MNÁMK-UBZ > Egységes Iskola > Nyugdíjba vonultak

„A legnagyobb köszönet egy pedagógus számára, ha látja tanítványai érdeklő tekintetét, és ha munkája eredményeként kinyílik a világ diákjai előtt.” Ezekkel a szavakkal köszöntötte az MNÁMK három nyugdíjba vonuló pedagógusát Szauter Terézia főigazgató 2023. június 7-én, az intézmény aulájában megrendezett ünnepségen.

Mielőtt a pedagógus szolgálati emlékérmek átadására sor került, aranydiplomát vett át az MNÁMK két egykori pedagógusa, Mayerné Márity Teréz és Pécsi Józsefné. Szauter Terézia virágcsokorral köszöntötte az intézmény „Alumni”, azaz az egykori diákok által alapított díjának két létrehozóját is, Kőszegi Henriket és Striegl Istvánt.

A megható pillanatok után rövid műsor, majd az emlékérmek átadása következett. Fellépett az MNÁMK kórusa, majd érzelmekben gazdagon mondott verset Koszorús Szófia. Kovács Ágoston zongorakísérete mellett szaxofonon játszott Perity Péter, németül szavalt Vuity András, énekelt és gitározott Bajai Attila.

Emlékérmet elsőkét Bajainé Bischof Erzsébet vett át. Erzsébet a nemesnádudvari német nemzetiségi általános iskola elvégzése után Baján a III. Béla Gimnáziumban folytatta tanulmányait, ahol matematika tagozaton érettségizett. Diplomát Szegeden, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán szerzett matematika-technika, később fizika szakon. Tanári pályáját a Sükösdi Általános Iskolában kezdte. 1997-ben került a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központjába. Részt vett a kétnyelvű nemzetiségi általános iskola helyi tantervének, pedagógiai programjának, házirendjének kialakításában. Németül tanított matematikát és fizikát. 2011-ben sikeresen abszolválta a szaktantárgyát idegen nyelven tanító tanár mesterképzést, 2016-ban matematika mesterszakos diplomát vehetett át. 40 év tanítás után úgy döntött, a továbbiakban az iskola keretein kívül, családja, unokái körében vállal feladatokat, melyhez sok sikert és jó egészséget kívánunk!

Mindszenti Gyöngyi pedagógus pályája a Bereczki Máté Szakközépiskolában 1984. szeptember elsején kezdődött, miután kertészmérnöki diplomát szerzett. Szakmai gyakorlaton adott át kertészeti ismereteket diákjainak, majd éghajlattant és talajtant tanított. 1999-ben a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán német szakos nyelvtanárként végzett, majd a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar német nemzetiségi szakán folytatta tanulmányait. 2006-ban német nemzetiségi szakos bölcsész és középiskolai tanár, 2010-ben közoktatási vezető diplomát szerzett. 2013. szeptember 1-jétől a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központjában kollégiumi nevelőtanári feladatokat látott el. Szabadidős foglalkozásként virágkötészetet tanított. Évente hirdetett fotópályázatokat különböző témakörökben. Egészségi állapota engedné, hogy tovább dolgozzon, azonban más szerepkörben van rá szükség, melyet teljes odaadással, odafigyeléssel lát el. Kívánjuk neki, hogy még sok-sok éven át egészségben, nyugalomban élvezhesse a nyugdíjas létet!

A harmadik ünnepelt, Pump Gábor bajai általános iskolai tanulmányok után, Pannonhalmán érettségizett, 1976-ban. Tanári diplomát, mellette kosárlabda- és tenisz edzői képesítést a Testnevelési Egyetemen szerzett. Pályáját Szigetszentmiklóson kezdte, de ugyanabban az évben visszakerült Bajára, az Eötvös József Tanítóképző Főiskolára, ahol tantárgypedagógiát tanított. Munka mellett eleinte a helyi kosárlabda utánpótlásában, majd később a férfi és női felnőtt csapatoknál is edzősködött. 1991-ben köttetett házasságából három gyermek született. 2015 óta dolgozik az MNÁMK-ban, ahol nyugdíjba vonulása után is aktív marad, amihez – iker unokái születése óta boldogan vállalt nagypapai kötelezettségei mellett – jó erőt, egészséget és sok örömet kívánunk!

Az ünnepség végén az Illés Zoltán által irányított kollégiumi zenekar az LGT Neked írom a dalt című slágerét adta elő.

További cikkek