hu Magyarországi Német Általános Művelődési Központ - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930 - OM azonosító: 027939
hu Magyarországi Német Általános Művelődési Központ - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930 - OM azonosító: 027939

Országos német verseny szervezője volt az MNÁMK

MNÁMK-UBZ > Általános Iskola > Országos német verseny szervezője volt az MNÁMK

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Nemzeti Tehetség Program keretében országos német versenyt hirdetett a 9. és 10. osztályos diákoknak német nyelvből, melynek megszervezésével a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központját bízta meg. A verseny hiánypótló, hiszen 9. és 10. osztályos diákoknak kevés országos versenyt szerveznek.

Szervező Bizottságunknak, mely különböző iskolatípusok nyelvtanáraiból állt, egyrészt a verseny szerkezetét kellett kigondolni, másrészt a feladatokat összeállítani. Magyarországon, sokféle iskola típusban, többféle tanmenet alapján és különböző óraszámokban tanulnak a diákok német nyelvet. Ezért a kezdő és haladó kategóriákban hirdettük meg a versenyt, és a nyelvtanulás évei határozták meg, ki melyik kategóriába jelentkezhetett.

Idegen nyelvi verseny lévén – ahol a fő hangsúlyt a kommunikációra helyeztük – csapatversenyt hirdettünk. Célunk az volt, hogy az ismerős közegben, az osztálytársakkal együttműködve mind a ‘kezdő’ mind a ‘haladó’ szinten lévő diákok magabiztosságát növeljük, a nyelvi kompetencián túl a versenyen való részvétellel a szociális kompetenciát is fejlesszük, és az egyre nagyobb fokú önállóság szellemében a 11. és 12. osztályban sorra kerülő egyéni OKTV részvételt is előkészítsük.

 A verseny három fordulóból állt.

 Az első fordulóban írásbeli, online feladatsor segítségével a diákok szövegértését, szókincsét, és nyelvhelyességét mértük. Itt a három főből álló csapatok külön-külön írták meg a két feladatsort, és a csapattagok eredményét összesítve határoztuk meg, ki került a második fordulóba.

 Az érdeklődés óriási volt, több mint 1000 diák jelentkezett az ország különböző részeiből, mint például Sopronból, Miskolcból, Jászberényből, Pápáról és Szekszárdról.

A második fordulóba a 40 legjobb csapat jutott.

Itt a feladatuk, megadott feltételeket figyelembe véve, egy kisfilm forgatása volt, melynek témája a verseny ez évi témájához kapcsolódott: „Mit tartasz a világon a legjobb technikai találmánynak?” Nagyon érdekes és kreatív kisfilmek érkeztek. Ezt a fordulót a Covid járvány miatt a 2020/21 tanévre kellett halasztanunk, de szeptember 18-ig beérkeztek a kisfilmek, melyek értékelése után a zsűri kiválasztotta a döntőbe jutott 18 csapatot, akik online forduló során szóban ( a Teams alkalmazás segítségével)  bizonyították nyelvi tudásukat és kreativitásukat.

A döntő ? harmadik forduló – feladataként kaptak egy vicces képet egy technikai találmányról, melyhez használati utasítást kellett írni, reklámozniuk kellett a találmányt és egy szituációt előadniuk. A csapatok teljesítményét mindkét kategóriában elismert szakemberekből álló szűri értékelte.
A kezdő kategória zsűrije:

  • Komlósiné Prof. Dr. Knipf Erzsébet egyetemi tanár, az ELTE Germanisztikai Intézetének volt vezetője
  • Katja Dorrmann, a Német Szövetségi Köztársaság budapesti Nagykövetségének kulturális referense
  • Peter Stübler, az MNÁMK német igazgatója

    A haladó kategória zsűrije:
  • Dr. habil.  Gerner Zsuzsanna egyetemi docens, a PTE Germanisztikai Intézetének vezetője
  • Antje Heinicke, a ZfA budapesti szaktanácsadója
  • Stefan Brunner, a Goethe Intézet helyettes vezetője Budapest

A döntő eredményei:

A kezdő kategóriában

1. helyezett: Miezekatze csapat (Jászberény Lehel Vezér Gimnázium))

2. helyezett: Die Heldinnen csapat (Jászberény Lehel Vezér Gimnázium)

3. helyezett: Entschuldigung csapat Budapest Városmajori Gimnázium)

A haladó kategóriában

1. helyezett: Die Welle csapat (Baja MNÁMK)

2. helyezett: Nimm uns nicht so ernst (Győr Révai Miklós Gimnázium)

3. helyezett: Abgeplattetes Rotationsellipsioid
                                                               (Pécs Valeria Koch Schulzentrum)

Díjazás:
Az 1.-3.helyezett csapatok és felkészítőik a témához kapcsolódóan ‘Média Markt’ utalványokat kapnak, a többiek  emléklapokat  és meglepetéseket.

TANULSÁGOK:
A versenyt először szerveztük meg, így külön fontos volt a kollégák és diákok visszajelzése, véleménye, melyeket ezúton is köszönünk és a következő verseny szervezésénél felhasználunk.
A diákok nagyon élvezték a kreatív feladatokat, az online formát. Kérték a szintek egyértelműbb meghatározását, lehetőség szerint több kategória kialakítását.   Így a kategóriákba jelentkezésnél nem a nyelvtanulás éveinek száma lesz a következő évben már meghatározó. Kezdő kategóriába az A2/ B1 szintű diákok jelentkezhetnek, haladó kategóriába a B2/C1 szinten lévő diákok.

Az online tesztnél biztosabb informatikai hátteret biztosítunk, hogy ne legyen technikai gond kitöltéssel. A kreatív feladatokat megtartjuk, és továbbra is a NAT követelményeit vesszük támpontnak a feladatsorok összeállításánál. A lezajlott verseny feladatlapjai az iskola honlapján megtalálhatóak, és az újabb verseny felkészülésében felhasználhatók.

Bízunk abban, hogy olyan versenyt sikerült kialakítanunk, mely nemcsak a diákok tudását méri, hanem szórakoztató is, hiszen a verseny mottója: ?Deutsch lernen macht Spaß?- A német nyelv tanulása szórakoztatJ

Baja, 2020. október 29.

Kemmer Erzsébet
a verseny szervező csapatának vezetője

További cikkek