hu Magyarországi Német Általános Művelődési Központ - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930 - OM azonosító: 027939
hu Magyarországi Német Általános Művelődési Központ - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930 - OM azonosító: 027939

Nevelési célok, alapelvek

Célok

– Óvodánkban nevelési – pedagógiai cél a gyermeki személyiség kibontakoztatása az életkori és egyéni sajátosságok,
  az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével kétnyelvű környezetben.

– Célunk a gyermekeket a hároméves nevelési folyamatban sokoldalú képességfejlesztéssel a német nyelvű szituatív
  beszédig eljuttatni.  Az általános iskolaképességen belül a kétnyelvűség speciális képességeit erősíteni.

– Célunk a német kisebbség még élő szokásainak megismertetése, nyelvének, kultúrájának ápolása az óvodások
  hétköznapi tevékenységrendszerében és az ünnepeken.


Alapelveink:

– A gyermek személyiségéből, legtermészetesebb megnyilvánulásaiból kiindulva olyan szeretetteljes óvodai légkör
  megteremtése, amelyben a gyermeket megbecsülés, szeretet övezi. 
– Óvodánk mindennapjaiban a gyermeki játék elsődlegességét hangsúlyozzuk.
– A másság elfogadása, tiszteletben tartása (nyelvi különbözőségek, fejlődési különbözőségek.)
– Az óvónő azonosulási minta óvodásai számára, kötődése a kisebbséghez, elfogadó nevelői attitűdje követelmény. 

A gyermekekkel foglalkozó valamennyi felnőtt nevelő magatartásában közvetíti az identitást, a partnerkapcsolaton
alapuló nevelési stílust valljuk elfogadhatónak.

A nevelőtestületünk mindig arra törekedett, hogy olyan gyermekeket neveljen, akik érzelmileg gazdagok,
kisebbséghez való tartozásukban képesek a másságot elfogadni, tolerálni. Kötődnek környezetükhöz,
a kisebbségi léthez, kultúrához, értékekhez. Igényük az újabb ismeretszerzés, érdeklődőek, együttműködők.


Unsere Grundsätze

– Von der Persönlichkeit des Kindes, von seinen natürlichen Reaktionen ausgehend wollen wir eine humane,
  geborgene Atmosphäre im Kindergarten schaffen, in der das Kind Anerkennung und liebevolle Zuneigung findet. 
– Wir betonen, dass das Spiel die wichtigste Tätigkeit des Kindes für seine Entwicklung ist. 
– Wir halten Toleranz, für sehr wichtig und möchten auch unsere Kinder dahingehend erziehen.
  Andere Menschen sollen sie so wie sind (mit ihren sprachlichen Unterschieden, Entwicklungsunterschieden) akzeptieren. 
– Für die Kinder ist die Erzieherin ein Vorbild. Ihr Verhalten in Bezug auf die Minderheit, die Kindern,
  die Kollegen sollte Vorbild sein. Das ist auch von allen Erwachsenen, die im Kindergarten arbeiten, erwünscht. 
– Unser Bestreben ist es Kinder dahingehend zu erziehen, dass sie eine bewusste und positive Beziehung zur
  Minderheit entwickeln und sich mit ihrer Umgebung, Kultur, Sprache und Werten eng verbunden fühlen.
  Die Kinder sollen darüber hinaus mit Freude und Interesse immer neue Kenntnisse erwerben wollen und das
  Zusammenleben im Kindergarten aktiv mitgestalten.