hu Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930 - OM azonosító: 027939
hu Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930 - OM azonosító: 027939

Szegedi POK

Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja
Ungarndeutsches Bildungszentrum
Intézménybemutatás

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja a Baján 1956-ban alapított Frankel Leó Német Nyelvű Gimnázium utódjaként jött létre. Az MNÁMK 1995-től többcélú intézménykényt működik: óvoda, egységes iskola (általános iskola, gimnázium, technikum), kollégium, közművelődés, s mindezek mellett a felnőttképzésnek is otthont ad. Az intézmény fenntartója 1998 óta az MNÁMK Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány.

Az Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja a német nemzetiség egyik legfontosabb nevelési-oktatási és kulturális központja. Az intézmény célja a magyarországi németség kultúrájának, hagyományainak, nyelvének ápolása és továbbadása mellett a legmodernebb pedagógiai módszerek segítségével felvértezni az itt végzett tanulókat olyan kompetenciákkal, melyek lehetővé teszik számukra a boldogulást a világ bármely szegletében.

Napjainkra az egykori nemzetiségi gimnázium egy közel 1000 tanulót nevelő általános és középiskolává bővült, mely immár több mint 10 éve „Külföldön Működő Német Iskolaként” működik, ahol a magyarországi pedagógusok mellett Németországból érkező vendégtanárok közreműködésével történik a német nyelv és a német nyelvű tantárgyak oktatása.

Az intézmény pedagógusaival szemben támasztott elvárás az a fajta szemlélet, amely egyben eredményességük záloga: tantestület érzékeny korunk szakmai kihívásaival szemben, és igyekszik azonnal reagálni ezekre. Kollégáink folyamatosan frissítik tudásukat, élnek a hazai és külföldi képzéseken (elsősorban német nyelvterületen) való részvétel lehetőségével. Szakmai munkánk elengedhetetlen részét képezik a tantestületen belüli, és a külső partnerekkel történő szoros együttműködés, a kollégák egymás közötti óralátogatásai, a közös szakmai fórumok, megbeszélések. A módszertani megújulást jól mutatja a kooperatív munkaformák, a tanulói ellenőrzés és önértékelés szisztematikus, rendszerszerű bevezetése, alkalmazása, mely első osztálytól a tizenkettedik évfolyamig nyomon követhető. Mindennapi munkánk része a felzárkóztatás és a tehetséggondozás, ami többek között órai differenciálással, a gyermekek érdeklődésének megfelelő szakkörök szervezésével, versenyekre való felkészítéssel történik.

Az intézmény elkötelezett hivatástudatát tükrözi a 2012 és 2018-ban is kiérdemelt „Kiváló Külföldön Működő Német Iskola” cím, amire nagyon büszkék vagyunk!

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye megtisztelő címet a 2020/21-es tanévben ismét elnyerte általános iskolai egységünk. Ezáltal lehetőségünk nyílik arra, hogy „jó gyakorlatainkat” szélesebb körben közkinccsé tehessük az érdeklődő intézmények, pedagógusok számára.

Kapcsolattartó: Gernerné Kemmer Rosemarie

Telefon: 79/520-939

e-mail:  kemmer.rosemarie@mnamk.hu

A bázisintézmény jógyakorlatai:

A populáris zenében rejlő lehetőségek kiaknázása az idegen nyelvi (angol) órán, kreatív nyelvi fejlesztés

Hogyan tegyük változatosabbá nyelvóráinkat? Hogyan ötvözzünk egy, a diákok által közkedvelt időtöltést az iskolai tanulással?
Hogyan kapcsolható össze a zene és a vizualitás? Többek közt ezekre a kérdésekre kaphatnak választ azok a résztvevők,
akik szeretnének kilépni a tankönyv-munkafüzet jelentette nyelvtanítás keretei közül.
Lehetőségekkel találkozhatnak a motiváció-és képességfejlesztésre a diákok által létrehozott vizuális elemekre építve.
Ne csak ének órán hallgassunk zenét!

"Együtt - működünk!" (Kooperatív módszerek rendszerszerű működése az MNÁMK-ban)

Jó tapasztalataink vannak a kooperatív módszerek alkalmazásában, mellyel jól tudjuk fejleszteni tanulóink önállóságát, egymásra figyelését.
Ezért igyekszünk alsó tagozattól kezdve minél több módszert megismertetni tanulóinkkal, melyre kidolgoztunk egy hatékonyan működő rendszert.

Alsó tagozaton évfolyamonként 2-2 módszer kerül bevezetésre felmenő rendszerben.
Így negyedik osztály végére 8 begyakorlott kooperatív munkaformával kezdik a tanulók felső tagozatos tanulmányaikat,
ahol ezek mélyítése mellett további 1-1 módszer kerül bevezetésre.

"Török idő Magyarországon - több szemszögből" a téma interdiszciplináris feldolgozása

A témahét céljai:

– tanulásszervezési formák adta lehetőségek kihasználása,
– a téma élményszerű feldolgozása,
– a tanulók motiválása a téma rendhagyó feldolgozásával
– a felelősségteljes együttműködés gyakorlása, jelentőségének tudatosítása
– az egyéni és csoportos munkában való igényesség kialakítása,
– tantárgyközi oktatás fókuszba helyezése,
– prezentálással a felelősségvállalás és a mások előtti szereplés gyakorlása.
A részt vevő pedagógusok betekintést nyernek abba, hogy milyen módon és eredménnyel zárul a hét a pénteki prezentálások, sokszínű beszámolók meghallgatása során.
Tájékoztatást kapnak továbbá a témahét szervezésével, a speciális órarend tartalmára vonatkozóan is.

A Nemzeti Tehetségprogram által biztosított lehetőségek a tehetséggondozás forrásteremtésében

“A pedagógusi hivatás egyik fontos örömforrása a tehetséges gyermekek felismerése és fejlesztése annak érdekében,
hogy képességeiket kibontakoztatva szárnyra kaphassanak kezeink alatt.
A közoktatási rendszerben az ehhez szükséges anyagi és materiális feltételek nem mindig állnak rendelkezésünkre. Hogyan indulhatunk el magunk a forrásteremtés útján?

A Nemzeti Tehetség Program alapvető célja a Magyarországon és a külhoni magyarlakta területeken a tehetségsegítés fejlesztése.
A Nemzeti Tehetség Program elfogadásával az Országgyűlés 2008-2028 között, 20 évre kiemelt lehetőséget ad a tehetséges fiatalok hosszú távú,
folyamatos és biztonságos segítésére.

Ha szeretnénk intézményi tehetségprogramot írni, hogyan fogjunk neki? Milyen pályázati kategóriát érdemes választanunk?
Milyen pályázati felületet kell használni? Mikre érdemes figyelni már a tervezés folyamatában,
hogy eredményes legyen a pályázatunk? Ezekre a kérdésekre keressük a választ gyakorlatias,
interaktív módon az előadáson.”

Digitális alkalmazások az alsó tagozaton (Flinga, book kreator, Quizlet)

“Mindig felmerül a kérdés, hogy alsó tagozaton milyen mértékben lehet, szabad bevonni a digitális eszközöket az oktatásba. Mennyire ismerik és mire használhatják a laptopot,
tabletet és a mobiltelefont a tanulók? Hogyan tudjuk a 6-10 éves korosztály kezébe adni ezeket az értékes eszközöket, hogy ne játékra használják őket,
hanem ismereteket szerezzenek vele, feladatokat oldjanak meg, illetve készítsenek.
Melyek azok az alkalmazások, amik ezt segítik? Melyek mire alkalmasak a tanítási órákon? Ezekre a kérdésekre keressük a válaszokat egy műhelymunka keretében.
Eközben az igényeknek megfelelően megismerhető néhány alkalmazás, mint Flinga, Book kreator, Quizlet”