hu Magyarországi Német Általános Művelődési Központ - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930 - OM azonosító: 027939
hu Magyarországi Német Általános Művelődési Központ - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930 - OM azonosító: 027939

Turisztikai szervező szakképzés

 
 

TURISZTIKAI TECHNIKUS SZAKMA, TURISZTIKAI SZERVEZŐ SZAKMAIRÁNY

 

Szakma megnevezése: Turisztikai technikus

Szakmarirány megnevezése: Turisztikai szervező

Szakképesítés azonosító száma: 5 1015 23 07

Szakképzési évfolyamok száma: 2

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A turisztikai szervező több területen találkozik a turistával. Utazási irodában információt nyújt, útitervet készít, menetjegyet, szállást foglal, és csoportos utazást szervez. Marketing és értékesítési tevékenységet végez, külföldi és belföldi partnerekkel kapcsolatot tart, be- és kiutazásokat szervez, értékesít. Információkat gyűjt különféle közlekedési eszközökről és szálláshelyekről, ügyfelei igényeinek felmérése után tájékoztatást nyújt utazásuk lebonyolításával kapcsolatban. Útiterveket állít össze, menetjegyeket, vouchereket állít ki. A turista ott-tartózkodásának ideje alatt bemutatja az adott desztináció turisztikai palettáját, segít a turista tájékoztatásában, programjainak szervezésében. Széleskörű és naprakész tudással rendelkezik szakterületén. A turista rajta keresztül ismeri meg az adott desztinációt, hagyományait, gasztronómiáját, kultúráját. A turisztikai szervező kiválóan kommunikál magyar és idegen nyelven is. Könnyen alakít ki emberi kapcsolatokat, konfliktushelyzeteket jól kezel.

Kimeneteli követelmények:

Rövidített változat:

A turisztikai szervező a turisztikai piac sajátosságainak ismeretében programokat kínál, utazási csomagot állít össze, az árualap értékesítéséhez kalkulációt készít, árat képez, forgatókönyvet készít és az utazási programokhoz kapcsolódó dokumentumokat készít, tölt ki és kezel. Az elszámoláshoz kapcsolódó gazdasági műveleteket végez. Utazási információt nyújt, útitervet készít, menetjegyet, szállást foglal, és csoportos utazást szervez.

A szakma követelményei:

Az utazási vállalkozás árukínálata, árualapja szerint összeállít egy konkrét utazási ajánlatot a megrendelő igényei alapján. Elkészíti az utassal kötendő szerződést. Használja a menetrendtervezőket, a szállásfoglaló portálokat, globális helyfoglalási rendszereket. Az utasok, partnercégek megrendelése alapján repülőjegyet foglal a megrendelésben rögzített adatok alapján.

Az utazási irodában megtalálható információs és segédanyagok segítségével felvilágosítást ad a potenciális utasoknak, támogatja őket a számukra legkedvezőbb döntés meghozatalában. Az utasokkal való kommunikációja során, szükség esetén, kezeli a stressz- és konfliktus-helyzeteket. Biztosítást köt, valutát vált, városkártyákat értékesít, vízum-ügyintézéssel foglalkozik a vendégek kérése, megrendelése alapján. Pénzforgalmi dokumentumokat, nyomtatványokat, bizonylatokat kezel hagyományos és elektronikus formában, készpénzes és készpénzkímélő eszközökkel fizettet.

Az utazási csomagok összeállításához a programtervek alapján előkalkulációt készít, meghatározza az árakat, majd utókalkulációt készít az eredményesség meghatározása céljából. Elvégzi az elszámolásokhoz kapcsolódó feladatokat Gazdasági elemzéseket végez az utókalkuláció alapján. Megtervezi a következő évi árualap összeállítását. Tervezéskor az eddigi eredményeket veszi alapul. Kiszámolja az utazási iroda nyereségét. Előkészíti a partner-szerződéseket szövegszerkesztő, táblázatkezelő programok használatával magyar és a tanult idegen nyelven. Forgatókönyvet készít a csoportkísérő / idegenvezető számára, kiutazó, beutazó és belföldi programra vetítve. A forgatókönyv készítése közben a szolgáltatókkal és az idegenvezetővel szakmai egyeztetéseket végez. Az értékesített szolgáltatásokhoz, utazási csomagokhoz részvételi jegyet készít és ad át, tájékoztatást nyújt az utasoknak elutazás előtt. A csoportos vagy egyéni utazások során bekövetkező vis major eseteket kezeli. Előkészíti egy szervezett út reklámkampányát. Használja a modern kommunikációs eszközöket (közösségi média) a turisztikai vállalkozás marketing tevekénysége közben. Értékesítési akciókat hirdet és bonyolít le. Közvetlenül kommunikál a potenciális vendéggel magyar és a tanult idegen nyelven. A vállalat marketing stratégiájának megtervezésében, felépítésében és a kapcsolati rendszer szélesítésében részt vesz, megfogalmazza a stratégiai célokat. A turisztikai vállalkozás üzleti stratégiájának megtervezéséhez piackutatást végez a potenciális utasok körében. Egy turisztikai cég, vállalkozás marketing tevékenységének megtervezésében feladatokat vállal. A marketingtervet a cég piaci környezetéhez igazítja, folyamatosan figyeli a régió, a térség, a város adottságait és jellemzőit.

Alkalmazza a mindennapokban az etikett és protokoll szabályait magyar és a tanult idegen nyelven, szóban és írásban. Bemutatja az étkezési kultúrára, nyilvános szereplésre, az öltözködésre vonatkozó előírásokat protokolláris szempontból saját példája alapján. Közreműködik hazai és nemzetközi turisztikai rendezvények megszervezésében és lebonyolításában.

Szakmairány specifikus követelményei:

Az utazási vállalkozás bevételeit megtervezi, az azokhoz kacsolódó költségeket és kiszámolja a várható eredményt, figyelembe véve a vállalkozás eddigi gazdasági tevékenységét. Belföldi utazásszervezés során beépíti a programok közé Magyarország kulturális turizmusának, egészségturizmusának bor-és gasztro-turizmusának bemutatását, a hungarikumokat kiemelten kezeli a programszervezéskor. Tematikus utakat, városlátogatásokat szervez, szervezéskor láncra fűzi Magyarország vonzerőit, turisztikai termékeit. Utazásszervezési tevékenységet végző vállalatot vezet, meghatározza üzletpolitikáját és a cél érdekében megtervezi konkrét feladatait, a szervezet felépítését és irányítja azt. Megszervezi egy új turisztikai vállalkozás működéséhez szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket, a vonatkozó jogszabályok szerint, elindítja a tervezett vállalkozást. Kapcsolatot alakít ki és tart fent az adekvát hatóságokkal. A személyi feltételek biztosítása végett álláshirdetés szövegét megfogalmazza az adott munkakör leírásával. A beérkező pályázók önéletrajzát és motivációs levelét elemzi.

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

  • Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
  • Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
  • Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges

A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

  1. valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítése
  2. szakmához kötődő: középfokú C típusú komplex nyelvvizsga (B2-es szint) a szakmai vizsga megkezdésekor

A képzésre jelentkezés feltétele:

  • érettségi bizonyítvány és
  • német vagy angol társalgási szintű (A2) nyelvtudás (bizonyítvány nem szükséges)


Felsőfokú továbbtanulásra jelentkezésnél:

Sikeres szakmai vizsga birtokában szakirányú továbbtanulás esetén 32 többletpont jár, amely a gazdaságtudományok képzési területen történő képzésre jelentkezésnél számíttatható be!

Megjegyzés:

Egy helyett két OKJ-s végzettség megszerzését támogatja az állam 2015-től ingyenesen. Minden 26. életévet be nem töltött fiatal ingyenesen jelentkezhet iskolai nappali rendszerű képzésben az 1. szakképesítés megszerzésére. Az első szakképesítés megszerzése során nappali tagozatnál jár a diákigazolvány, a családi pótlék 20 éves korig, sőt hiányszakma választása esetén ösztöndíj is. Ingyenesen 2. szakképesítés nappali rendszerben nem, csakis felnőttoktatásban esti, levelező munkarendben szerezhető meg. Az OKJ-s képzések nem számítanak bele a felsőoktatásban elhasználható 12 állami ösztöndíjas félévbe. A tanfolyami keretek között szerzett OKJ-s végzettség nem számít bele az ingyenesen megszerezhető két szakképesítésbe.