hu Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930
hu Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930

Általános iskola

Az MNÁMK Egységes Iskola része, német nemzetiségi, kéttannyelvű iskola

A német nyelvoktatás kiemelt fontosságú:
–    Az intenzív nyelvoktatás már az első osztályban elkezdődik.
–    Kétnyelvű tantárgyaink: matematika, történelem, földrajz, környezetismeret, hon- és népismeret
–    Nemzetközi, egynyelvű, ingyenes nyelvvizsga a 8. osztályban (DSD I.)

Kitűzött céljaink:
–    A nyelvi képességek fejlesztése a magyar, német és angol nyelv tanításában
–    Alapkészségek és képességek fejlesztése, hangsúlyozottan az együttműködési készség
–    A tanulói önállóság és felelősségtudat kialakítása a tanulási folyamat során
–    A tanulói kreativitás kibontakoztatása
–    A tanulói identitástudat kialakítása
–    Interkulturális tanulás

Az interkulturális tanulás alapelvei:
–    Iskolán belüli és európai iskolákkal közös projektmunka
–    Nemzetközi kapcsolatok: diákcsere és diáklevelezés, iskolai együttműködések, nyelvi táborok
–    A magyar, a magyarországi német és a német nyelvterületek népismerete
–    A hagyományos média és a multimédiás eszközök bevonása az oktatási folyamatba
    (újságok, színház, televízió és rádiós adások, számítógépes oktatóprogramok)

Kiemelt módszereink:
–    Tanulóközpontú, tevékenykedtetésen alapuló oktatási-nevelési munka
–    Tantárgyközi módszertani szaktanterv alkalmazása
–    Kommunikatív nyelvoktatás
–    Természettudományos képzés, kísérletezés, projektmunka, kiselőadások készítése

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR