hude Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930
hude Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930

Munkatársaink

Iskolavezetés

Szauter Teréziafőigazgató
Peter Stüblernémet igazgató
Nuberné Honti Ivettegységes iskola igazgatója
Daniel Radesnémet igazgatóhelyettes
Szauterné Lévai Kláraáltalános iskola alsó tagozatának igazgatóhelyettese
Gernerné Kemmer Rosemarieáltalános iskola felső tagozatának igazgatóhelyettese
Ruff Teréziagimnáziumi igazgatóhelyettes
Eperjesiné Fehér Teréztechnikum igazgatóhelyettese

Titkárság

Tímárné Ginder Kingafőigazgató titkárság
Ónodiné Nagy Nikolettafőigazgató titkárság
Hainczné Tokay Annagimnázium titkárság
Bodrogi Orsolyaáltalános iskola alsó tagozat titkárság
Csabák Anitaáltalános iskola felső tagozat titkárság

Pedagógiai asszisztensek

Udvarhelyiné Nágl Anettáltalános iskola
Jaksützné Bene Brigittaóvoda
Metzinger Szandraóvoda

Tantestület

NÉVBEOSZTÁSTANTÁRGYAKOSZTÁLYFŐNÖKINTÉZMÉNYEGYSÉG
Adorján Adrienntanárbiológia, kémia általános iskola,
gimnázium
Agócs Marianntanárangol, német 10/Bgimnázium, technikum
Angladagis, Pascaltanárnémet nyelv és irodalom, történelem9/Aáltalános iskola, gimnázium
Bajainé Bischof Erzsébettanármatematika, fizika 6/Báltalános iskola, gimnázium
Balster, Elkenémet vendégtanárnémet, matematika általános iskola
Csipakné Erős Edinanémet nemzetiségi tanító  2/Aáltalános iskola
Csorbai Pétertanárnémet nyelv és irodalom, német népismeret gimnázium
Csordásné Csőszi Melindanémet nemzetiségi tanító 1/Aáltalános iskola
Deák Barbara    német  nemzetiségi            tanító  1/B      általános iskola
dr. Major Hajnalkatanár, magyar munkaközösség vezetőmagyar nyelv és irodalom, történelem gimnázium, technikum
Emmert Józseftanárnéptánc gimnázium
Eperjesiné Fehér Teréztanárszakmai tárgyak5/13.technikum
Feldusz Edittanármatematika, német nyelv és irodalom7/Agimnázium
Földváriné Berberovics Juditnémet nemzetiségi tanító 4/Báltalános iskola
Frohs, Ute matematika, fizika általános iskola
Fülöp Szilvia tanárrajz  általános iskola, gimnázium
Füstösné Schäffer Edinatanárnémet nyelv és irodalom9/IIgimnázium
Galántháné Szabó Nóranémet nemzetiségi tanító 4/Aáltalános iskola
Gáspárné Sziebert Szilvianémet nemzetiségi tanító 3/Báltalános iskola
Gernerné Kemmer Rosemarietanárnémet nyelv és irodalom, hon és népismeret általános iskola
Ginál Ildikónémet nemzetiségi tanító 3/Báltalános iskola
Gugánné Tiszttartó Ágnestanárinformatika9/Cgimnázium
Hágendorn Andreanémet nemzetiségi tanító 4/Cáltalános iskola
Hajdú Anetttanár, angol munkaközösségvezetőangol nyelv gimnázium
Hajós Enikőnémet nemzetiségi tanító  4/Báltalános iskola
Hefner Istvánnétanárbiológia, földrajz  gimnázium
Hidasiné Huber Katalintanárnémet nyelv és irodalom, népismeret, néptánc általános iskola
Hlavati Évatanárangol10/A gimnázium
Hortiné Nagy Rékanémet nemzetiségi tanító 3/Aáltalános iskola
Huberné Schäffer Jolántanárbiológia, technika és életvitel, természetismeret általános iskola, gimnázium
Illés Zoltántanárbiológia, kémia gimnázium
Ivánkovich Anitatanármatematika, kémia 10/Dáltalános iskola, gimnázium és technikum
Jaksa Veronikanémet nemzetiségi tanító 3/Aáltalános iskola
Jaszenovics Ilonatanármagyar nyelv és irodalom gimnázium, technikum
Juhász Imretanárangol nyelv 11/Aáltalános iskola, gimnázium és technikum
Kajtárné Kaszás Erikanémet nemzetiségi tanító 1/Aáltalános iskola
Kemmer Erzsébettanárnémet nyelv és irodalom, történelem, német népismeret 12/Cgimnázium
Kerek Mártontanárföldrajz, turizmusföldrajztechnikum
Kiss Ildikótanárnémet nyelv és irodalom, népismeret általános iskola, technikum
Kollár Elvíratanármatematika5/Aáltalános iskola
Kovács – Trisz Nikolettnémet nemzetiségi tanító 1/Cáltalános iskola 
Kovács Andrásnétanármagyar nyelv és irodalom, ének8/Cáltalános iskola, gimnázium
Kovács Gábortanártestnevelés gimnázium, technikum
Kovács Lajostanártestnevelés gimnázium, technikum
Kovács Villő Kláratanármagyar nyelv és irodalom, erkölcstan6/Cáltalános iskola, gimnázium
Krausz Évatanárnémet, történelem,néptánc5/Báltalános iskola, gimnázium
Lengyel Anitatanárnémet nyelv és irodalom, matematika, történelem9/Agimnázium
Lentnerné Egyed Tündetanárnémet nyelv és irodalom5/Cáltalános iskola
Makajiné Hornyák Évanémet nemzetiségi tanító 2/Báltalános iskola
Manz Alfrédtanár, német munkaközösség vezetőnémet nyelv és irodalom, német népismeret gimnázium
Margitné Oszwald Vivienntanármagyar nyelv és irodalom általános iskola
Mártonné Tokay Ágnesnémet nemzetiségi tanító 2/Báltalános iskola
Matz, Frank német nyelv és irodalom, fizika, etika9/Báltalános iskola, gimnázium
Mikó Editnémet, szakmai tárgyak  technikum
Mikóné Kovács Veronikanémet nemzetiségi tanító 1/Cáltalános iskola
Molnárné Tomó Krisztinanémet nemzetiségi tanító 1/Báltalános iskola
Mozolai Monikatanár, osztályfőnöki munkaközösség vezetőinformatika11/Dáltalános iskola, gimnázium és technikum
Muth, Matthiasnémet vendégtanárangol nyelv, történelem11/Bgimnázium
Nagy Mártatanármagyar nyelv és irodalom, mozgóképkultúra és médiaismeret 8/Agimnázium
Nagy Tündetanár, DÖK – munkát segítő pedagógusnémet nyelv és irodalom, történelem gimnázium, technikum
Nagyhegyesiné Font Anikótanárangol nyelv gimnázium, technikum
Nagyné Kiss Valérianémet nemzetiségi tanító 3/Cáltalános iskola
Nuberné Honti Ivetttanárföldrajz, angol, német gimnázium
Páncsity Orsolyatanármagyar nyelv és irodalom10/Cgimnázium
Paplauer Paulatanárnémet nyelv és irodalom, német népismeret12/Bgimnázium
Papp Judittanármatematika, fizika gimnázium
Pappné Harcos Erzsébettanárnémet nyelv és irodalom 12/Agimnázium
Pencz Máriatanárnémet nyelv és irodalom, népismeret 9/Igimnázium, technikum
Perity Diánatanármagyar, történelem 12/Dgimnázium, technikum
Péter Szandratanárnémet nyelv és irodalom gimnázium
Pump Gábortanártestnevelés, technika és életvitel8/Báltalános iskola, gimnázium, technikum
Puruczki Csillatanár, DÖK – munkát segítő pedagógusnémet nyelv és irodalom, történelem, hon és népismeret6/Aáltalános iskola, technikum
Régaisz Erzsébettanárangol gimnázium
Révainé Schőn Teréztanár, történelem, földrajz szakmai tantárgyak munkaközösség vezetőnémet nemzetiségi nyelv és irodalom, történelem, népismeret11/Bgimnázium
Romsics Eszter laboráns  
Rost Gaugesz, Teréznémet vendégtanárnémet, történelem 10/Agimnázium
Ruff Teréziatanár, minőségbiztosítási munkaközösség vezetőmatematika általános iskola, gimnázium
Rutay Krisztinatanárkémia, matematika általános iskola, gimnázium
Sajtos Klaudianémet nemzetiségi tanító  2/Aáltalános iskola
Schmid, Johannesnémet vendégtanártörténelem, német11/Agimnázium
Schmiing, Christianenémet vendégtanárnémet, történelem10/Bgimnzázium
Sivák Szilviatanárbiológia, kémia 11/Cgimnázium
Steingart Jánostanár, matematika és természettudományi munkaközösség vezetőmatematika, fizika gimnázium
Szabó Etelkanémet nemzetiségi tanító, alsós magyar munkaközösség vezető 3/Cáltalános iskola
Szabóné Dr Mojzes Angelikatanárszakmai tantárgyak9/Dtechnikum
Szauter Teréziatanártörténelem, német nyelv és irodalom gimnázium
Szauterné Lévai Kláratanártörténelem, német nyelv és irodalom, hon- és népismeret általános iskola
Szilágyiné Deres Anikónémet nemzetiségi tanító, DÖK-munkát segítő pedagógus 4/Aáltalános iskola
Varga Istvánnémet nemzetiségi tanító 4/Cáltalános iskola
Vassné Szabó Dóratanár, nevelési munkaközösség vezetőangol nyelv, erkölcstan, tanulásmódszertan7/Cáltalános iskola, gimnázium
Vétek Frigyestanártestnevelés  általános iskola, gimnázium
Vujkov Ágotatanárnémet nyelv és irodalom, földrajz, hon- és népismeret, természetismeret 7/Báltalános iskola, gimnázium
Zsednai Dóranémet vendégtanárnémet nyelv és irodalom, történelem12/Agimnázium