hu Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930
hu Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930

Diáktanács

A Diáktanács munkája több éves múltra tekint vissza, mely 1998-ban alakult. Havonta legalább egy DT gyűlés megtartása kötelező a segítő pedagógusok részvételével.
Minden tanulócsoport két tagot delegál a tanácsba, melyet minden tanév elején a csoportok tagjai választanak. A gyűlés határozatképes akkor, ha 50% + egy fő jelen van, egy döntést a jelen lévők 50% +egy fő igen szavazatával lehet elfogadni.

Minden tanévben legalább egy közgyűlés megtartása szükséges. Mindkettőn ismertetik a DT titkárok az előző félévi programokról és kiadásokról (esetleges bevételekről) szóló beszámolót, majd előadják a jövőre vonatkozó terveket.

A DT titkárok választása minden tanév második félévében, az aktuális félévi közgyűlés keretén belül történik titkos szavazással. A jelölteket a közgyűlés előtt egy hónappal a kollégisták megismerhetik a faliújságra kifüggesztett listából. Két DT titkárt választanak a diákok, egy fiút és egy lányt, melyet az egyes tanulócsoportok javasolnak. A 2017-2018-as tanévben Pocsai Dóra és Hasanovic Erik tanulók töltik be a Diák Tanács titkári feladatokat.

DT célja:
1. Az oktatási törvényben és miniszteri rendeletben rögzített tanulói, illetve gyermeki jogok érvényesítése.
2. Olyan demokratikus fórum biztosítása a diákok számára, ahol képviselők segítségével megfogalmazhatják problémáikat, segítséget kérhetnek ezek megoldására.
3. A diákok döntési jogának érvényesítése és véleményezési jogának biztosítása a kollégiumban minden őket érintő kérdésben.
4.  A diákok javaslatait, kérdéseit, véleményét koordinálni és eljuttatni a címzetthez.
5. A kollégisták számára a kollégium, az iskolai és helyi közéletben való részvétel feltételeit megteremteni. A kollégisták részére a programok szervezésével tartalmas, élményekben gazdag diákévet biztosítani.

DT feladata:
•    Napi ügyekben operatív döntések meghozatala, végrehajtása.
•    Éves feladatterv elkészítése
•    Közgyűlés előkészítése
•    Kollégiumi szintű rendezvények szervezésében való részvétel
•    A tanulók képviselete, érdekeinek érvényesítése

DT jogköre:
•    Döntési jogkör
•    Egyetértési jogkör
•    Véleményezési jogkör
•    Javaslattevő jogkör

A DT  a lehető legtöbb segítséget próbál nyújtani a diákoknak a mindennapi élethez, ezeket különböző programok megvalósításával próbálja színesebbé tenni. Ezek közül talán a legkiemelkedőbb a 2006-ban bevezetett, és azóta is hatalmas népszerűségnek örvendő „Gólyatábor”, mely a legfiatalabb kollégisták  beilleszkedését  hivatott elősegíteni.

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR