hu Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930
hu Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930

Turisztikai szervező, értékesítő szakképzés

 
 
Szakképesítés megnevezése: Turisztikai szervező, értékesítő
Szakképesítés azonosító száma: 54 812 03
Szakképzési évfolyamok száma: 2
 
A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
 
A turisztikai szervező, értékesítő szakember turisztikai vállalkozások munkájában szervezőként, előadóként, ügyintézőként és referensként képes a vállalkozás teljes körű tevékenységét végezni, irányítani, szervezni és ellenőrizni vezetői szinten (utazási irodában, idegenforgalmi hivatalokban, fizető-vendéglátás területén, szabadidőközpontokban). Ismeri és alkalmazza a vállalkozás jogkövető működése érdekében a fogyasztóvédelmi előírásokat, hivatalos levelet készít hagyományos és digitális formában, irodatechnikai berendezéseket kezel, adatállományból egyszerűbb jelentést készít, értelmezi a turisztikai piac alapvető kategóriáit, alakítja a turisztikai termékkínálatot, web alapú szoftvereket kezel, digitális, elektronikai technológiát alkalmaz. Üzleti kapcsolatokat teremt hivatalos partnerekkel, vendégekkel alkalmazva a különböző kultúrák érintkezési formáit.
 
Kimeneteli követelmények:
 
A turisztikai szervező, értékesítő szakember a turisztikai piac sajátosságainak ismeretében programokat kínál, utazási csomagot állít össze, az árualap értékesítéséhez kalkulációt készít, árat képez, forgatókönyvet készít és az utazási programokhoz kapcsolódó dokumentumokat készít, tölt ki és kezel. Az elszámoláshoz kapcsolódó gazdasági műveleteket végez. Utazási információt nyújt, útitervet készít, menetjegyet, szállást foglal, és csoportos utazást szervez.
 
A szakképesítéssel rendelkező képes:
 
– komplex módon átlátni a vállalkozás valamennyi munkafolyamatát, és a felső vezetés utasítása alapján irányítani
– működtetni a vállalkozás internetes oldalát
– közreműködni a vállalkozás üzleti stratégiájának, szervezeti működésének kialakításában, illetve a cégarculat meghatározásában
– összeállítani a vállalkozás árualap-kínálatát, megszervezni az értékesítés munkafolyamatait
– komplex feladatokat végrehajtani, irányítani, ellenőrizni (továbbképzések szervezése, bonyolítása, pályázatok készítése)
– üzleti kapcsolatot tartani a turisztikai piac szereplőivel
– biztosítani a folyamatos munkamenetet a vállalkozás minden munkaterületén
 
A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
 
 • Bemeneti kompetenciák:   –
 • Iskolai előképzettség:   érettségi vizsga
 • Pályaalkalmassági követelmények:   –
 • Szakmai alkalmassági követelmények:   –
 • Előírt gyakorlat:   –
 • Elérhető kreditek mennyisége:   –
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:   –
 
 
Szakmai követelménymodulok:
 

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 

azonosító száma

megnevezése

11714-16

Turisztikai erőforrások

11715-16

Kommunikáció a turizmusban

11716-16

Gazdasági folyamatok a turizmusban

11717-16

Infokommunikációs technológia a turizmusban

10064-16

Turisztikai termékkínálat

10065-16

Turisztikai vállalkozások

11498-12

Foglalkozás I.

11499-12

Foglalkozás II.

 
 
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
 
modulzáró vizsga eredményes letétele
 1. az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével
 2. középfokú C típusú nyelvvizsga (B2-es szint)
 
A képzésre jelentkezés feltétele:
 
 • érettségi bizonyítvány és
 • német vagy angol társalgási szintű (A2) nyelvtudás
 
Jelentkezési határidő: 2018. augusztus 17. péntek 12 óra (Ez a jelentkezési lap beérkezésének határideje.) A jelentkezési lap személyesen is leadható az MNÁMK Szakgimnáziumában 2018. augusztus 17-én 12 óráig!
A jelentkezéshez kérjük csatolni:
 • az érettségi bizonyítvány másolatát
 • nyilatkozatot az első szakmai vizsgáról (honlapunkon megtalálható)
 
Értesítés a felvételi döntésről: 2018. augusztus 22. 13 óráig e-mailen vagy telefonon. (Ekkor adjuk postára a hivatalos értesítést tartalmazó levelet is.)
 
A képzés kezdési időpontja: 2018. szeptember 1.
 
Felsőfokú továbbtanulásra jelentkezésnél:
 
Sikeres szakmai vizsga birtokában szakirányú továbbtanulás esetén 32 többletpont jár, amely a gazdaságtudományok képzési területen történő képzésre jelentkezésnél számíttatható be!
 
Megjegyzés:
Egy helyett két OKJ-s végzettség megszerzését támogatja az állam 2015-től ingyenesen. Minden 26. életévet be nem töltött fiatal ingyenesen jelentkezhet iskolai nappali rendszerű képzésben az 1. szakképesítés megszerzésére. Az első szakképesítés megszerzése során nappali tagozatnál jár a diákigazolvány, a családi pótlék 20 éves korig, sőt hiányszakma választása esetén ösztöndíj is. Ingyenesen 2. szakképesítés nappali rendszerben nem, csakis felnőttoktatásban esti, levelező munkarendben szerezhető meg. Az OKJ-s képzések nem számítanak bele a felsőoktatásban elhasználható 12 állami ösztöndíjas félévbe. A tanfolyami keretek között szerzett OKJ-s végzettség nem számít bele az ingyenesen megszerezhető két szakképesítésbe.
 
 
We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR