hu Magyarországi Német Általános Művelődési Központ - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930 - OM azonosító: 027939
hu Magyarországi Német Általános Művelődési Központ - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930 - OM azonosító: 027939

Általános iskola

Az MNÁMK Egységes Iskola része, német nemzetiségi, kéttannyelvű iskola

A német nyelvoktatás kiemelt fontosságú:
–    Az intenzív nyelvoktatás már az első osztályban elkezdődik.
–    Kétnyelvű tantárgyaink: matematika, történelem, földrajz, környezetismeret, hon- és népismeret
–    Nemzetközi, egynyelvű, ingyenes nyelvvizsga a 8. osztályban (DSD I.)

Kitűzött céljaink:
–    A nyelvi képességek fejlesztése a magyar, német és angol nyelv tanításában
–    Alapkészségek és képességek fejlesztése, hangsúlyozottan az együttműködési készség
–    A tanulói önállóság és felelősségtudat kialakítása a tanulási folyamat során
–    A tanulói kreativitás kibontakoztatása
–    A tanulói identitástudat kialakítása
–    Interkulturális tanulás

Az interkulturális tanulás alapelvei:
–    Iskolán belüli és európai iskolákkal közös projektmunka
–    Nemzetközi kapcsolatok: diákcsere és diáklevelezés, iskolai együttműködések, nyelvi táborok
–    A magyar, a magyarországi német és a német nyelvterületek népismerete
–    A hagyományos média és a multimédiás eszközök bevonása az oktatási folyamatba
    (újságok, színház, televízió és rádiós adások, számítógépes oktatóprogramok)

Kiemelt módszereink:
–    Tanulóközpontú, tevékenykedtetésen alapuló oktatási-nevelési munka
–    Tantárgyközi módszertani szaktanterv alkalmazása
–    Kommunikatív nyelvoktatás
–    Természettudományos képzés, kísérletezés, projektmunka, kiselőadások készítése