hu Magyarországi Német Általános Művelődési Központ - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930 - OM azonosító: 027939
hu Magyarországi Német Általános Művelődési Központ - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930 - OM azonosító: 027939

Minőségbiztosítás az MNÁMK-ban

Pedagógiai minőségirányítás az MNÁMK-ban 

Iskolánk minőségirányítási programja egyrészről a magyar CXC. 2011. oktatási törvény 64., 78., 86-87. §-ához igazodik.  

  1. Az országos pedagógiai-szakmai felügyelet – Nkt. 78. § (1) valamint 86-87. § és 20/2012 (VII. 31) rendelet – olyan ellenőrzés, amely során egy felügyelő bizottság iskolalátogatást és óralátogatásokat tesz, dokumentumokat elemez, interjúkat készít, illetve vizsgálja az iskola önértékelését, ezzel iskolákat, intézményvezetőket és tanárokat egy 5-éves ciklusban általános pedagógiai kritériumok alapján értékel. 
  2. A pedagógus minősítési eljárás – (Nkt. 64-65. §) – az egyes pedagógusok munkájának komplex értékelése egységes kritériumok alapján a megfelelő fokozatokba sorolás céljából. (Pedagógus I., Pedagógus II., Mesterpedagógus) 

 Másrészről iskolánk, mint külföldi német iskola elkötelezett a ZfA követelményeivel szemben is. Hat centrális tartalom köré épül a pedagógiai minőségirányítás.  

Az MNÁMK-ban 1999 óta létezik a minőségirányítási csoport. A 2008/2009-es tanévben új, német tagokkal is bővült és azóta az iskolafejlesztési-folyamatot a ZfA minőségi keretei alapján koordinálja. 

Az iskolafejlesztési munkát a „SEIS” valamint a „Peer-Review” eszközével – külső értékelés formái – támogatják. Kiegészítésként belső értékelést – különböző iskolai grémiumok megkérdezése – is alkalmaznak. A minőségirányítási munkacsoport a visszajelzések eredményét kiértékeli, majd a tantestületnek bemutatja. Az erősségeket kiemeljük, és megfogalmazzuk a fejlesztendő területeket. A fejlesztendő területekhez a minőségirányítási munkacsoport projektcsoportokat hoz létre, akik munkatervet dolgoznak ki, és határidőket adnak meg. A projekteket és az intézkedéseket az tantestületi értekezleten fogadják el. A minőségirányítási munkacsoportban minden munkaközösség képviselve van, így biztosítjuk, hogy a tervezett intézkedések minden munkaközösség munkatervébe bekerüljenek.       

 

A munkaközösség értekezlete 2021 szeptemberében   

 

 

Pedagógiai alapelvek

Pedagógiai program

Aktuális események:

BLI – Német tanfelügyeleti ellenőrzés

A tanulók önállóságának fejlesztése (kooperatív tanulási módszerek)

Inklúziós koncepció

Projektnap

Aktuális oktatásfejlesztési terv

Pedagógiai nap