hude Magyarországi Német Általános Művelődési Központ - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930 - OM azonosító: 027939
hude Magyarországi Német Általános Művelődési Központ - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930 - OM azonosító: 027939

Digitális oktatás az MNÁMK-ban / Digitaler Unterricht im UBZ

MNÁMK-UBZ > Általános Iskola > Digitális oktatás az MNÁMK-ban / Digitaler Unterricht im UBZ

Digitális oktatás az MNÁMK-ban

Hogyan valósul meg a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központjában az iskolán kívüli, digitális oktatás? Erről számolnak be az intézmény vezetői. (BajaiTv Híradó 1:00 perctől)

Digitaler Unterricht im UBZ

Wie wird im Ungarndeutschen Bildungszentrum der außerschulische, digitale Unterricht umgesetzt? Darüber berichten die Leiterinnen der Institution. (BajaiTv Nachrichten ab 1:00 Min.)

?Hagyomány és innováció? ? így foglalható össze két szóban a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központjának nevelési-oktatási és kulturális programja.

A koronavírus járvány okozta veszélyhelyzetben a hagyomány egy időre háttérbe szorul az intézményben: A hagyományos, osztályteremben történő oktatás helyett digitális oktatást vezettünk be. A külföldi, elsősorban a németországi utakat elhalasztottuk, nem szervezünk projekt-kirándulásokat se a magyarországi német településekre. A következő hetekben elmaradnak a kedvelt kulturális események is, a regionális szavalóverseny, a zenedélután és a sváb tánc, amelyek mindig sok látogatót vonzottak az MNÁMK-ba. Az iskolaközösség tagjai azonban így sem szakadnak el egymástól, a villámgyors ütemben kiépített digitális kommunikációs csatornákon keresztül tartják a kapcsolatot. Válsághelyzet következtében most az innováción van a hangsúly. A pedagógusok néhány nap alatt kiépítették az iskolai digitális rendszert, amelynek segítségével a diákok interaktív módon dolgozzák fel tanáraik segítségével a tananyagot. A 4.-13. osztályokban Teams-csoportok alakultak, a kisebbek pedig az eddig szüleik és tanítóik kapcsolattartása céljából használt internetes felületek segítségével tanulnak. Még az óvodások számára is rendszeresen küldenek óvónőik digitális feladatokat, német dalokat, meséket, amelyek segítségével otthon gyakorolhatják a német nyelvet.

Az iskola kapui zárva, az osztályok, a folyosók üresek, de mindennap ?megtelnek? a digitális osztálytermek. Készülnek a (házi)-feladatok, beszámolók, a video-konferenciákon beszélgetések zajlanak, gyors üzenetváltások chat-en, és még a legszigorúbb tanerőnek is ellágyul a szíve, ha diákjaitól visszajelzésként egy-egy smiley-t vagy szívecskét kap.

Az MNÁMK főépülete előtt áll a magyarországi németek betelepülési emlékműve, az ‘Ulmi dereglye’. 300 évvel ezelőtt, a ‘svábok’ tömeges Magyarországra települése idején, járványok pusztítottak ezen a vidéken. Az ide települtek közösségeinek sikerült legyőzni a nehézségeket. Erre emlékeztet a ‘Remény’ névre keresztelt hajó, amely a múlt, a jelen és a jövő szimbóluma. Ennek szellemében dolgozunk az MNÁMK-ban, és mindent megteszünk azért, hogy a válsághelyzeten összefogással, egymást segítve úrrá legyünk, és utána új lendülettel haladjunk tovább a hagyomány és az innováció útján.

az MNÁMK Vezetősége

‘Tradition und Innovation’- so lautet das Erziehungs- und Kultur-Programm des Ungarndeutschen Bildungszentrums Baja in zwei Worten zusammengefasst.

Als Folge der Corona-Pandemie tritt derzeit die Tradition in den Hintergrund: Die traditionelle Form der Bildung und Erziehung im Klassenraum wird durch den außerschulischen Unterricht abgelöst. Die Fahrten (u.a. in deutschsprachige Länder) wurden auf unbestimmte Zeit verschoben, auch die Inlandsreisen – wie Dorfprojekte, die Projektbesuche in ungarndeutschen Ortschaften – sind eingestellt worden. Man wird sich in den nächsten Wochen auch nicht zu den gewohnten kulturellen Veranstaltungen – zum regionalen Rezitationswettbewerb, zum Musiknachmittag oder zum ungarndeutschen Tanzhaus – ins UBZ kommen. Damit die Mitglieder der Schulgemeinschaft den Kontakt zueinander aufrechterhalten können und der Unterricht weiterhin läuft, werden aktuell die digitalen Kommunikationskanäle systematisch ausgebaut. Somit verschiebt sich der Akzent im UBZ durch die Corona-Krise voll und ganz auf die Innovation. Pädagogen stellen in einem Schnellschritt doch sehr professionell ein digitales Netzwerk auf, wo die Schüler/Innen in jedem Fach mit ihren gewohnten Lehrer/Innen interaktiv arbeiten können. In den Klassen 4-13 sind es Teams-Gruppen, die als digitales Klassenzimmer dienen, bei den Kleineren andere Kanäle, die mit Unterstützung der Eltern genutzt werden können. Sogar die Kindergartenkinder erhalten von den Kindergartenpädagoginnen regelmäßig ?Sendungen? (deutschsprachige Lieder- oder Märchenvideos, Aufgaben etc.) durch Gruppen der sozialen Medien.

Die Mitglieder der Gemeinschaft lassen sich durch die Schulschließung nicht voneinander trennen. Die Kontakte werden gepflegt, (Zu)-Haus-Aufgaben erteilt und erledigt, und den Lehrer/Innen wird es warm ums Herz, wenn ihre Schüler/Innen mit einem Smiley oder einem Herzchen spontan Rückmeldung geben.

Vor dem UBZ steht das Landesdenkmal der Ansiedlung der Ungarndeutschen. Zur Zeit der ‘Schwabenzüge’ gab es in Ungarn Seuchen und Not, die von den Gemeinschaften der Siedler bekämpft wurden. Die ‘Ulmer Schachtel’ des UBZ? wurde im Sommer 2019 auf den Namen ‘Hoffnung’ getauft, symbolhaft für Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft! In diesem Sinne arbeiten wir im UBZ, und bieten allen die Zusammenarbeit und unsere Unterstützung an, um gemeinsam die Krise zu überwinden und mit neuem Schwung durch Tradition und Innovation weiterzukommen

Die Leitung des UBZ

További cikkek