hu Magyarországi Német Általános Művelődési Központ - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930 - OM azonosító: 027939
hu Magyarországi Német Általános Művelődési Központ - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930 - OM azonosító: 027939

Szegedi POK

Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja
Ungarndeutsches Bildungszentrum
Intézménybemutatás

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja a Baján 1956-ban alapított Frankel Leó Német Nyelvű Gimnázium utódjaként jött létre. Az MNÁMK 1995-től többcélú intézménykényt működik: óvoda, egységes iskola (általános iskola, gimnázium, technikum), kollégium, közművelődés, s mindezek mellett a felnőttképzésnek is otthont ad. Az intézmény fenntartója 1998 óta az MNÁMK Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány.

Az Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja a német nemzetiség egyik legfontosabb nevelési-oktatási és kulturális központja. Az intézmény célja a magyarországi németség kultúrájának, hagyományainak, nyelvének ápolása és továbbadása mellett a legmodernebb pedagógiai módszerek segítségével felvértezni az itt végzett tanulókat olyan kompetenciákkal, melyek lehetővé teszik számukra a boldogulást a világ bármely szegletében.

Napjainkra az egykori nemzetiségi gimnázium egy közel 1000 tanulót nevelő általános és középiskolává bővült, mely immár több mint 10 éve ?Külföldön Működő Német Iskolaként? működik, ahol a magyarországi pedagógusok mellett Németországból érkező vendégtanárok közreműködésével történik a német nyelv és a német nyelvű tantárgyak oktatása.

Az intézmény pedagógusaival szemben támasztott elvárás az a fajta szemlélet, amely egyben eredményességük záloga: tantestület érzékeny korunk szakmai kihívásaival szemben, és igyekszik azonnal reagálni ezekre. Kollégáink folyamatosan frissítik tudásukat, élnek a hazai és külföldi képzéseken (elsősorban német nyelvterületen) való részvétel lehetőségével. Szakmai munkánk elengedhetetlen részét képezik a tantestületen belüli, és a külső partnerekkel történő szoros együttműködés, a kollégák egymás közötti óralátogatásai, a közös szakmai fórumok, megbeszélések. A módszertani megújulást jól mutatja a kooperatív munkaformák, a tanulói ellenőrzés és önértékelés szisztematikus, rendszerszerű bevezetése, alkalmazása, mely első osztálytól a tizenkettedik évfolyamig nyomon követhető. Mindennapi munkánk része a felzárkóztatás és a tehetséggondozás, ami többek között órai differenciálással, a gyermekek érdeklődésének megfelelő szakkörök szervezésével, versenyekre való felkészítéssel történik.

Az intézmény elkötelezett hivatástudatát tükrözi a 2012 és 2018-ban is kiérdemelt ?Kiváló Külföldön Működő Német Iskola? cím, amire nagyon büszkék vagyunk!

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye megtisztelő címet a 2020/21-es tanévben ismét elnyerte általános iskolai egységünk. Ezáltal lehetőségünk nyílik arra, hogy ?jó gyakorlatainkat? szélesebb körben közkinccsé tehessük az érdeklődő intézmények, pedagógusok számára.

Kapcsolattartó: Gernerné Kemmer Rosemarie

Telefon: 79/520-939

e-mail:  kemmer.rosemarie@mnamk.hu

A bázisintézmény jógyakorlatai: