hude Magyarországi Német Általános Művelődési Központ - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930 - OM azonosító: 027939
hude Magyarországi Német Általános Művelődési Központ - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930 - OM azonosító: 027939

2020. november 24-én került sor az MNÁMK-ban a DSD II német nemzetközi nyelvvizsga írásbeli részére. A részletekről Rost Gaugesz Teréz német tanárt kérdeztük.

  • Mit jelent a DSD II. nyelvvizsga?
  • A Deutsches Sprachdiplom, vagyis a DSD II német nemzetközi nyelvvizsga a világ összes országában elfogadott német nyelvismereti szint. Írásbeli és szóbeli részből áll.
  • Kik vesznek részt rajta?
  • A Német-Magyar Tagozatunk 11. a és b osztályainak diákjai, valamint a Nemzetiségi Tagozat 12. c és a Technikum 12.d osztályának néhány tanulója.
  • Miből áll az írásbeli vizsga?
  • Olvasott szöveg megértéséből, hallott szöveg megértéséből és írásbeli kommunikációból. Utóbbi újabb három részre osztható. Az első részben egy újságcikket kell saját szavaikkal összefoglalniuk, majd két statisztikát kell kiértékelniük: el kell dönteniük, hogy a mondanivaló alátámasztja-e a szöveg tartalmát. A harmadik részben egy szakszövegről kell pro- és kontra érvek alapján önálló véleményt formálniuk.
  • Mikor és milyen feladatokkal várja a vizsgázókat a szóbeli?
  • December elején kerül sor a szóbelire, amely két részből áll. A vizsga előtt 20 perccel kapnak egy úgynevezett Cluster témát – közélet, sport, környezetvédelem stb. – amiről kiselőadást kell szerkeszteni és tartani. Adott hat-hét szempont, ezekből legalább háromnak kell szerepelnie benne, ezek alapján kell összefüggésszerűen beszélni kiselőadás keretében. A második részben prezentáció következik a diák által szabadon választott témából. Ezt hosszú előkészítő, kutató munka előzi meg. Fontos ebben az esetben is a pro- és kontra megközelítés, és a témának valamilyen szinten kötődnie kell Németországhoz. Értékeljük az előadásmódot, a beszédstílust, a kommunikáció minőségét, a technikai képzettséget.
  • Többek szerint ez a nyelvvizsga jó főpróba a német nyelvű érettségire.
  • Ez így van. De nemcsak az érettségire, hanem a későbbi életükre is. Olyan kompetenciákat fejlesztünk, amelyek nélkülözhetetlenek lesznek számukra a munka világában. Lassan minden munkakörben szükség lesz a megfelelő prezentációs, digitális, szociális és médiakompetenciára. Összességében elmondhatjuk tehát, hogy a DSD II egy mérföldkő az érettségi előtt álló diákjaink életében.

Fiedler Antal

További cikkek