hude Magyarországi Német Általános Művelődési Központ - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930 - OM azonosító: 027939
hude Magyarországi Német Általános Művelődési Központ - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930 - OM azonosító: 027939
MNÁMK-UBZ > Általános Iskola > „Remény” az MNÁMK udvarán

2019. október 18-án adták át ünnepélyesen Baján, a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja udvarán épült ulmi dereglyét, németül Ulmer Schachtelt, amely a ‘Hoffnung’, magyarul ‘Remény’ nevet kapta.

Az ünnepség kezdetén Szauter Terézia, az MNÁMK főigazgatója köszöntötte a megjelent vendégeket. Elmondta, a most megépült ulmi dereglye emlékmű, szimbólum és oktatási tér is egyben. A magyarországi németek múltjának egy darabját megőrizve kapocs a jövő irányába.

Ezt követően Dr. Fürjes Zoltán, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel. Kiemelte, a történelem tanulásához, megértéséhez nélkülözhetetlenek a múlt kézzel fogható emléktárgyai. Ilyen az ulmi dereglye, amely német telepeseket hozott, akik a 150 évig háború dúlta ország újjáépítésében hatalmas szerepet vállaltak. Magyarország kormánya számára ezért is nagyon fontos a nemzetiségek megbecsülése. Anyagi támogatásukat 2010 óta ötszörösére emelte.

Nyirati Klára, Baja város polgármestere beszédében azt hangsúlyozta, hogy hisz a néplélekben, és az előrelépés egyik fontos elemének nevezte, az együtt élő népek pozitív tulajdonságainak összeadódását.

Ezután az ‘Ulmer Schachtel Baján’ projekt vezetője, az MNÁMK tanára, Manz Alfréd tájékoztatta a résztvevőket a dereglye megszületésének gondolatától, a mai megvalósulásáig terjedő folyamatról.

Elmondta, 2016-ban a Bajai Német Önkormányzat, a Bácskai Németekért Közalapítvány és a Bácska Német Kulturális Egyesület a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központjával egyeztetve elhatározta, hogy eredeti nagyságban egy ulmi dereglyét építtet. Az Ulmer Schachtel/ulmi dereglye egy lapos folyami hajó, amely a dunamenti svábok XVIII. századi kivándorlásának jelképévé vált. A tervrajzok elkészítése az Ulmból beszerzett dokumentumok alapján történt. A különleges projekt megvalósítása a tervezéstől az anyagi források megteremtésén keresztül a kivitelezésig három évet vett igénybe.

A hajó hármas célt szolgál. Egyrészt emléket állít a magyarországi németeknek, akik túlnyomó részt a XVIII. században ilyen hajókon vándoroltak dél- és középnémet területekről Magyarországra. Az ulmi dereglye másrészt Baja és Bács-Kiskun megye idegenforgalmi látványosságaként szolgál. Mivel ez az Ulmer Schachtel az egyedüli eredeti nagyságban megépült ilyen hajó Magyarországon, remélhetőleg sok látogatót vonz majd Bajára. A legfontosabb célkitűzés viszont az, hogy ez a hajó egy különleges tanítási helyként, a magyarországi németek országos tanösvénye részeként, sajátos formájában működjön. Történelem- és népismeretórán segítse a tanulókat a magyarországi németek történelmének és kultúrájának jobb megismerésében.

Az Ulmer Schachtelt az MNÁMK közművelődési intézményegysége működteti majd. Előzetes bejelentkezés alapján mindenkinek lehetősége nyílik az emlékmű megtekintésére. A szervezők a projekt kiegészítése, illetve folytatásaként az Magyarországi Németek Országos Önkormányzatával karöltve az említett tanösvény létrehozásán dolgoznak még, melynek mottója ‘A múltnak van jövője’. A tervezett nyolc állomás a magyarországi németek közösségeit, illetve közösségalkotó erejét hivatott bemutatni.

Az ünnepi beszédek sorát a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke, Englenderné Hock Ibolya zárta, aki elmesélte családja Magyarországra településnek rövid történetét. A megható szavak után arra kérte a jelenlévőket, áprilisban jöjjenek el ismét az MNÁMK-ba, az akkorra tervezett tanösvény átadására.

Az ünnepi műsorban az MNÁMK énekkarának német dalai után, egy ‘időutazás’ következett. A diákok, sváb népviseletbe öltözött felnőttekkel együtt ‘érkeztek meg’ az ulmi dereglyével Bajára.

A megelevenedett múlt után került sor az Ulmer Schachtel hivatalos átadására, és a nemzeti színű szalag átvágására. A már átadott ulmi dereglyét Schindler Mátyás plébános szentelte fel és Kovács László evangélikus lelkész áldotta meg.

Manz Alfréd projektösszefoglalóját Antoine de Saint-Exupéry idézetével kezdte, legyen ez írásunk zárása:

„Ha hajót akarsz építeni, ne embereket hívj össze, hogy tervezzenek, szervezzék meg a munkát, hozzanak szerszámokat, vágjanak fát, hanem keltsd fel bennük a vágyat a nagy, végtelen tenger iránt.”

További cikkek