hu Magyarországi Német Általános Művelődési Központ - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930 - OM azonosító: 027939
hu Magyarországi Német Általános Művelődési Központ - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930 - OM azonosító: 027939

Együtt könnyebb

MNÁMK-UBZ > Iskola > Szegedi POK > Együtt könnyebb

Kooperatív módszerek és tanulói önreflexió megvalósítása:

Jó tapasztalataink vannak a kooperatív módszerek alkalmazásában, mellyel jól tudjuk fejleszteni tanulóink önállóságát, egymásra figyelését. Ezért igyekszünk alsó tagozattól kezdve minél több módszert megismertetni diákjainkkal, melyre kidolgoztunk egy nyolc évfolyamra épülő, hatékonyan működő rendszert.

Alsó tagozaton évfolyamonként 2-2 módszer kerül bevezetésre felmenő rendszerben. Így negyedik osztály végére 8 begyakorlott kooperatív munkaformával kezdik felső tagozatos tanulmányaikat, ahol ezek mélyítése mellett további 1-1 módszert ismernek meg. A módszerek alkalmazása mellett fontos a tanulók önismeretének fejlesztése: lássanak rá tanulási folyamatukra, tegyék azt tudatosabbá, legyenek képesek erősségeik, gyengeségeik felismerésére és ezzel vállaljanak felelősséget tanulási folyamatukért. Alkalmazásuk történhet óra végén rituálészerűen, de egy- egy téma összefoglalásakor, lezárásakor is.

A rendszer működését kollegiális hospitálásokkal tesszük nyitottá, mely azt jelenti, hogy

évente legalább egyszer vendégfogadóként, egyszer pedig vendégként adunk  lehetőséget arra, hogy  egymás munkájába bepillanthassunk. Nagyon sok szakmai tapasztalatot szerezhetünk egymástól a látogatások és az azokat követő szakmai megbeszélések kapcsán, ami változatosabbá, eredményesebbé, tudatosabbá teszi munkánkat. Ez a kezdeményezésünk nagyban hozzájárult ahhoz, hogy tantestületünk tagjai nyitottabbá váltak, ami nagy mértékben segíti az együttműködést, a közös gondolkodást, innovációk kipróbálását, bevezetését.