hu Magyarországi Német Általános Művelődési Központ - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930 - OM azonosító: 027939
hu Magyarországi Német Általános Művelődési Központ - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930 - OM azonosító: 027939

Vallások – projekt

MNÁMK-UBZ > Egységes Iskola > Vallások – projekt

Bár a hitélet mindannyiunk belső, személyes ügye, a vallások kultúrtörténeti jelentőséggel bírnak, napjainkban is közösségformáló hatásuk van, társadalmi szerepet töltenek be. Iskolánk Pedagógiai Programjában a Vallások-projekt a 9.évfolyam számára meghirdetett program, de ez az elmúlt tanévben a COCID miatt elmaradt, pótlásaként az idei tanévben két évfolyam számára, mind a 9., mind  a 10. évfolyamon is megszervezte azt Kemmer Erzsébet tanárnő.

Június 14-én a 10.c osztály kerékpárral közlekedve látogatott el öt bajai gyülekezethez, felekezethez, ahol az elöljárok fogadtak bennünket. Első utunk a Nazarénus Gyülekezethez vezetett, majd az evangélikus és katolikus templomokban jártunk. Utunk az Ady Endre Könyvtárnak helyet adó zsinagógában folytatódott, amit a szerb ortodox templomban tett látogatás zárt.

Diákjaink megtekintették a közösségi hitéletnek helyet adó épületeket, rácsodálkoztak a katolikus és evangélikus templomok és a zsinagóga gyönyörű és célszerű díszítésére, ill. a nazarénus imaház és az evangélikus templom díszítetlenségére, a külsőségekben nem megjelenő, csak a hit belső megélésére figyelő egyszerűségére. Megismerkedtünk az adott vallás legfontosabb téziseivel, szimbolikájával, ünnepeivel, az istentiszteletek rendjével és a vallási közösséghez való csatlakozás mikéntjével, a hitélet szabályaival.

A délelőtt sok érdekességet, új ismeretet nyújtott az érdeklődők számára. Több helyen kapcsolódott irodalmi és történelmi tanulmányainkhoz is, kiegészítette, magyarázta vagy alátámasztotta a tanórán tanultakat. A vallási közösségekbe tartozó diákjaink szívesen osztották meg társaikkal saját élményeiket, tapasztalásaikat. A projektnap így az élménypedagógia módszereivel támogatta a tanulási folyamatot.

A közös kerekezés, az együtt töltött idő igazi közösségi élmény volt. A templomokban tett látogatás viselkedési szabályainak megismerése hozzájárult a társadalmilag elfogadott viselkedéskultúra kialakításához. A különféle vallások megismerése és összehasonlítása segíti a sokszínűség értékként való kezelését, az eltérő véleményű és vallású emberek elfogadásához szükséges attitűd kialakítását.

Köszönjük a felekezetek, a gyülekezet és a zsinagóga vendégszeretetét, Kemmer Erzsébet tanárnő szervező és ismeretátadó munkáját, Gugánné T. Ágnes osztályfőnök részvételét a programban!

További cikkek