hude Magyarországi Német Általános Művelődési Központ - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930 - OM azonosító: 027939
hude Magyarországi Német Általános Művelődési Központ - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930 - OM azonosító: 027939

A jók között is a legjobbak

MNÁMK-UBZ > Gimnázium > A jók között is a legjobbak

Az április 29-ei ballagáson vehették át jól megérdemelt elismeréseiket azok a végzős diákok, akik valamilyen területen kiemelkedtek társaik közül. Következzen egy csokor a legjobbakból:

Kiváló tanuló

Francia Fábián 12.a osztályos tanuló

A gimnáziumi évek alatt kiemelkedő tanulmányi eredményt ért el. Lelkes munkájával különösen a Jugend debattiert szakkör, a kollégiumi zenekar, az iskolai kórus, a kollégiumi DÖK és a magyar színjátszó csoport aktív tagjaként tűnt ki. Emellett ifjúsági Európai Uniós nagykövetként és Ulmer-Schachtel idegenvezetőként is elkötelezte magát.

Francia Fábián

Jó tanuló – jó sportoló díj

Dóra Di Maio 12.a osztályos tanuló

A gimnáziumi évek alatt mindvégig jeles tanulmányi eredményt ért el, és aktív tagja volt a Jugend debattiert szakkörnek is. Több sportversenyen is sikeresen szerepelt, így a kézilabda diákolimpián körzeti fordulóban 1. helyezést, a megyei fordulóban 3. helyezést ért el. Továbbá a röplabda diákolimpián mind körzeti, mind megyei szinten is 1. helyezést ért el.

Di Maio Dóra

A közösségért

Csáki Balázs 12.b osztályos tanuló

A 9. évfolyam óta osztálytitkárként és az iskolai DÖK helyettes vezetőjeként lelkiismeretesen képviselte az MNÁMK diákközösségének érdekeit. Nagyon jó tanulmányi teljesítménye következetesen tükröződik a 4,8-5,0 közötti tanulmányi átlagában. Emellett elkötelezett résztvevője volt az Abgedreht német nemzetiségi filmfesztiválnak és a Jugend debattiert szakkörnek.

Csáki Balázs

Szakmai díj

Kiss-Gál Milla 12.d osztályos tanuló

Milla a 4 év alatt példás magatartást és szorgalmat tanúsított. Folyamatosan jó eredményeket ért el, tanulmányi átlaga mindig 4,5 felett volt. A szakmai tantárgyakból minden tanévben kiválóan teljesített, több dicséretben részesült.

Kiss-Gál Milla

Szakmai díj

Pálinkás Letícia 12.d osztályos tanuló

Letícia példás magatartású és szorgalmú tanuló, aki 4 év alatt mindvégig jól teljesített, 4,5 feletti tanulmányi átlaggal. A szakmai tantárgyakból minden tanévben kiváló eredményeket ért el, sőt több dicséretet is kapott.

Pálinkás Letícia

Alumni-díj

Kerényi Gergő 12.b osztályos tanuló

Gergő kiváló eredményeket elérő diák, aki számtalan iskolai rendezvényen is közreműködött és technikai tudásával hozzájárult azok sikeréhez. Az Abgedreht német nemzetiségi filmfesztiválon vezető szerepet vállalt és csapatával kiváló eredményt ért el.

Kerényi Gergő

Alumni-díj

Kállai Zsófia 12.a osztályos tanuló

Tanulmányi munkájában mindvégig nagyon jól teljesített. Lelkes tagja volt a Jugend debattiert szakkörnek. A Jugend debattiert verseny országos döntőjében 4. helyezést ért el.

Kállai Zsófia

Alumni-díj

Flaisz Anna 12.c osztályos tanuló

Anna példás magatartással és szorgalommal rendelkező diák. Minden tanévben kiemelkedő teljesítményt nyújtott, és több tantárgyból dicséretben is részesült. Osztálytitkárként és a DÖK elkötelezett tagjaként számos rendezvény és adománygyűjtés szervezésében vett részt.

Flaisz Anna

Alumni-díj

Hambalkó Eszter 12.d osztályos tanuló

Eszter aktív és elkötelezett tagja volt az iskolai kórusnak és a kollégiumi zenekarnak. Így számos iskolai rendezvényen vett részt, és énekével, valamint hangszeres kíséretével hozzájárult azok sikeréhez.

Hambalkó Eszter

Alumni-díj

Bakula Emma 12.c osztályos tanuló

Elkötelezett és megbízható tagja volt az iskolai kórusnak és a kollégiumi zenekarnak. Rendszeresen fellépett az iskolai rendezvényeken, és mindenkit elvarázsolt különleges hangjával.

Bakula Emma

Alumni-díj

Erős Francseszka 12.b osztályos tanuló

Tanulmányi eredményei kiválóak, mindvégig 4,8-5,0 közötti átlagot ért el, emellett folyamatosan példás magatartást és szorgalmat tanúsított. Csapatával sikeresen vett részt az Abgedreht német nemzetiségi filmfesztiválon, ahol 3. helyezést ért el.

Erős Francseszka

Alumni-díj

Gida Csoboka 12.a osztályos tanuló

Csoboka 4 év alatt kitűnt példás magatartásával és szorgalmával. Az iskolai kórusban végzett tevékenysége révén számos iskolai rendezvény sikeréhez hozzájárult.  A Jugend debattiert szakkör lelkes tagjaként a versenyen az országos elődöntőben a legjobb 8 közé jutott.

Gida Csoboka

Iskolavezetés díja

Faso Laura 12.a osztályos tanuló

Laura a 4 év során nagyon jól teljesített tanulmányi munkájában, szorgalma és magatartása mindvégig példamutató volt. Tagja volt az iskolai DÖK-nek, továbbá az MNÁMK diákközösségét a városi DÖK-ben is képviselte. A Jugend debattiert szakkör tagjaként számos projektben, műhelymunkában és programban vett részt. Laura szép versenyeredményekkel rendelkezik: a német fordítási versenyen a megyei fordulóban 2. helyezést ért el. Az OKTV német nyelvi versenyen országos nyolcadik helyezést ért el.

Faso Laura

Iskolavezetés díja

Schoblocher Dávid 12.a osztályos tanuló

Dávid jó tanulmányi eredménnyel rendelkező diák, aki a 4 év alatt példamutató magatartásával és szorgalmával is kitűnt. A „Jugend debattiert? német nyelvű vitaversenyen való sikeres részvételével mindig méltó módon képviselte az MNÁMK-t. A 2018/19-es tanévben országos 10. helyezést ért el. Legnagyobb sikert a 2020/21-es tanév hozott számára, amikor az országos döntőben 2. helyezést ért el, és ezzel bejutott a nemzetközi döntőbe.

Schoblocher Dávid

Baja Város Önkormányzatának díját idén két tanulónk is kiérdemelte. Mindketten részt vettek országos tanulmányi versenyen és az első három hely egyikén végeztek.

Schoblocher Dávid 12.a osztályos tanuló

A Jugend debattiert – Vitázik a világ ifjúsága – vitaversenyen országos 2.helyezést ért el.

Schoblocher Dávid

Baja Város Önkormányzatának díja

Verebélyi Liza 12.b osztályos tanuló

Országis Középiskolai Tanulmányi Versenyen orosz nyelvből 1. helyezést ért el.

Verebélyi Liza

Kuratórium díja

Verebélyi Liza 12.b osztályos tanuló

Az MNÁMK-ban töltött iskolai évei alatt folyamatosan nagyon jó vagy kiváló tanulmányi eredményeket ért el, ami 4,8-5,0 közötti tanulmányi átlagban tükröződik. Liza már 9. osztályban elvállalta az osztálytitkári tisztséget, amelyet 12. osztályig rendkívül önállóan, megbízhatóan és nagy elkötelezettséggel látott el.

Emellett nagyon jó versenyeredményeket ért el. Sikeresen részt vett az országos német versenyen. Úszásban megyei szinten 3. helyezést ért el. Az Abgedreht német nemzetiségi filmfesztiválon csapatával 3. helyezést ért el. Különösen jól szerepelt az országos orosz nyelvi versenyen, ahol 2020-ban és 2021-ben is 1. helyezést ért el.

2019 óta különösen motiváltan és sikeresen dolgozik a Jugend debattiert szakkörben is. Méltó módon képviseli az MNÁMK-t a versenyeken. A legnagyobb sikerét ebben a tanévben érte el: országosan a legjobb 8 közé került, és hamarosan az országos elődöntőben vitázik.

Verebélyi Liza

További cikkek