hu Magyarországi Német Általános Művelődési Központ - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930 - OM azonosító: 027939
hu Magyarországi Német Általános Művelődési Központ - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930 - OM azonosító: 027939
MNÁMK-UBZ > Általános Iskola > Balatonfenyvesi tábor

Német nemzetiségi táborunkat Balatonfenyvesen a Bács-Kiskun Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány Balatonfenyvesi Táborában tartottuk meg.  Táborunkban 36 gyerek vett részt. A tanulók iskolánk 3-4-5. osztályos gyerekekei voltak. A programok megvalósításában három német nemzetiségi pedagógus működött közre: Hágendorn Andrea, Hajós Enikő és Nagyné Kiss Valéria.

Céljainkat és feladatainkat számos program keretében sikerült időben és tartalmukat tekintve is jól megvalósítani. A bemutatkozó esten az egy-egy szobához tartozó csoportok játékos műsort adtak elő, amelyet az otthonról hozott, ill. az iskolában népismeret órákon tanult német-magyar szokások felhasználásával színesítettek. Megrajzolták a szobaajtóra kihelyezett önállóan tervezett ‘szobacímerüket’.

A tanulókat három csoportba osztottuk, a foglalkozásokat ennek a három csoportnak a három kísérő nevelő tartotta délelőttönként. A foglalkozásokon a német nemzetiség szokásairól, kultúrájáról hallhattak. A sváb hagyományoknak megfelelő reggeli szokásokba dominó, puzzle és pantomim segítségével pillanthattak be. A sváb ünnepkör hagyományait egy totó megoldásával idézték fel egy másik foglalkozás keretében. A harmadik csoportban német nemzetiségi táncoktatás folyt. Táncoltunk polkát, susztertáncot, és a keringővel is megpróbálkoztunk.  Ezen tevékenységek közben elsajátították, gyakorolták a tanulók a szükséges szakszavakat is nemzetiségi nyelven.

Ebéd után, a csendes pihenő alatt a gyerekek egy része nagy kedvvel és elmélyülten fogalmazta meg az előző nap eseményeit. Naponta beszámolót készítettek élményeikről, amelyekben az újonnan elsajátított német szavak is megjelentek. Délutánonként vidám közös programokat szerveztünk, amelyek közül a daltanítást és a Magyarországra érkező svábok címerének elkészítését emelem ki. Az esti foglalkozások során német népi gyermekjátékokat, gyermekdalokat, mondókákat és kiszámolókat is tanítottunk a gyerekeknek. Ezek is elnyerték a tanulók tetszését.

Az idén nyáron is meleg idő fogadott bennünket a Balaton partján, így majdnem minden nap lehetőségünk volt a fürdőzésre, közben nagyon élveztük a vízi játékokat, a vízi olimpiát. Kirándulásunk során előtérbe helyeztük a német nyelvű kiírások tanulmányozását, értelmezését. Nagy élményt jelentett a gyerekek számára a hajókirándulás, melyről plakátokat készítettek csoportokban, és egy-egy rövid prezentációt tartottak ezzel kapcsolatosan.

Velünk egy időben egy német gyerekcsoport is táborozott, akikkel gyorsan összebarátkoztunk. A gyerekek szabadidejükben együtt játszottak, fociztak, barkácsoltak. Zárópartinkra őket is meghívtuk, ahol a gyerekek együtt szórakoztak, beszélgettek, táncoltak. Hazainduláskor telefonszámot cseréltek egymással, elköszöntek egymástól. Kiváló alkalom volt a német nyelv kommunikatív használatára, gyakorlására, így a német nemzetiségi ismeretek bővítése mellett rengeteget fejlődött német nyelvi kompetenciájuk is.

Táborunkat immár hagyományainkhoz híven zárópartival fejeztük be, ahol kihirdettük az eredményeket, kiosztottuk az ajándékokat, énekeltünk, táncoltunk és pizzáztunk. Ezen az estén újra felelevenítettük a tábor legemlékezetesebb pillanatait, meghallgattuk egymás élménybeszámolóját. A gyerekek reflexiójából egyértelmű visszajelzést kaptunk, hogy jól érezték magukat a táborban, sokat tanultak a szórakozás mellett, rengeteg élménnyel mentek haza és jövőre is részt szeretnének venni.

A táborozáshoz szükséges anyagi fedezetet egy sikeres pályázat, iskolai támogatás és szülői befizetés biztosította, melyért ezúton is szeretnénk köszönetet mondani.

Hajós Enikő

További cikkek