hude Magyarországi Német Általános Művelődési Központ - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930 - OM azonosító: 027939
hude Magyarországi Német Általános Művelődési Központ - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930 - OM azonosító: 027939

Ösztöndíjat kaptak

MNÁMK-UBZ > Gimnázium > Ösztöndíjat kaptak

Az elmúlt évek gyakorlatát követve, a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága ebben az esztendőben is meghirdette pályázatát a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjra. Nagy megtiszteltetés az MNÁMK közösségének, hogy intézményünk tanulói közül hatan is megfeleltek az elvárásoknak, és mostantól nemzetiségi ösztöndíjasként folytathatják tanulmányaikat.

A kiírás célja Magyarország valamely nemzetiségéhez tartozó és érte tevékenykedő, kiemelkedő képességű, a pályázat benyújtásakor 10. évfolyamos tanulók támogatása. Az államtitkárság az érettségi vizsgáig hátralévő két tanévben havonta ösztöndíjat folyósít a nyerteseknek.

Az ösztöndíjak ünnepélyes átadására a gyönki Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnáziumban került sor. A megjelent vendégeket, diákokat és szüleiket Szűcs Rozália tagintézményvezető asszony köszöntötte. Soltész Miklós államtitkár úr beszédében hangsúlyozta, hogy az ösztöndíj egyrészt segítség a fiataloknak az érettségi megszerzéséhez, másrészt felelősség is, hiszen tőlük, mint a jövő nemzetiségi értelmiségétől várjuk majd a nemzetiségi hagyományok tovább adását és a nemzetiségek érdekképviseletét is. „A 2011 óta létező ösztöndíj olyan népszerű, hogy a kezdeti, iskolánként kettő helyett például az MNÁMK-ból már hat sikeres pályázat érkezett. Végighallgatva a diákok eddigi pályafutását, örülök annak, hogy ezek a fiatalok nem csak tanulmányaikban, hanem a nemzetiségi közösségért végzett tevékenységben is jeleskednek. Bízom benne, hogy bárhol dolgoznak majd informatikusként, erdőmérnökként vagy akár pedagógusként, a gyökereiket nem felejtik el, és a közösségért végzett munkát is folytatni fogják!”-mondta Soltész Miklós.

 Az ünnepségen részt vett Englenderné Hock Ibolya, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke, Szaka Gyula, Gyönk polgármestere és Szauter Terézia, az MNÁMK főigazgatója is.

Hátsó sor balról: Soltész Miklós, Frick Luca, Sándorfi Anna, Maurer Celina

Első sor balról: Szauter Terézia, Csicsa Jázmin, Csicsa Bettina, Schwarcz Korinna, Englenderné Hock Ibolya

Az MNÁMK idei évben ösztöndíjat elnyert tanulói:

Csicsa Bettina ikertestvérével és szüleivel él egy kis Tolna megyei községben, Várdombon. A Várdombi Általános Iskolába járt, ahol kiemelt szerepet kapott a nemzetiségi német nyelvoktatás, valamint a művészeti nevelés. Tanulmányai során meghatározó volt a látogatás a Várdombi Falumúzeumban, ahol a kiállítás jelentős részét képezik a sváb népi hagyományokhoz, kézművességhez és a mindennapi munkához kötődő eszközök, szerszámok, viseletek, melyek felkeltették Bettina érdeklődését.

Csicsa Bettina

Így nem volt kérdés, hogy német nemzetiségi hovatartozását erősítse, és a bajai Magyarországi Németek Általános Művelődési Központ Gimnáziumának nyelvi előkészítő osztályát választotta, majd felvételt nyert a kétnyelvű német nemzetiségi tagozatra. Az általános iskolából hozott lelkesedése a német nemzetiség iránt a mai napig megmaradt, szívesen tanulja a német nyelvet és a magyarországi németekkel kapcsolatos tartalmakat. Az iskola „Emsige Hände” (szorgos kezek) szakkör lelkes tagja. Tanulmányi eredményei kimagaslóak, sokszor kap tantárgyi dicséreteket is. Jó humorú, társaságot kedvelő és optimista személyiség.

Céljaival kapcsolatban már 9. évfolyamon határozott elképzelései voltak; német nemzetiségi területen szeretne majd dolgozni a későbbiekben.

A Német Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjat megérdemelten nyerte el, hisz ez is segítheti őt céljai megvalósításában.

Csicsa Jázmin a bajai Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja nemzetiségi tagozatára jár. A 2018/2019-es tanévben elvégezte az intézmény német nyelvi előkészítő osztályát. Tanulmányi eredményei kiválóak, munkáját a precizitás, az igényesség, a szorgalom és a következetesség jellemzi, amellyel tásainak is példát mutat.

Csicsa Jázmin

Igazi közösségi ember, derűs alaptermészetéből fakadóan magával ragadja környezetét, társai figyelmét. Az iskola „Theatertag” elnevezésű projektnapján német nyelvű színdarabot írt és rendezett. Rendszeresen jár az MNÁMK sváb hagyományokat felelevenítő „Emsige Hände” (szorgos kezek) szakköri foglalkozásaira, ahol a gyakorlatban próbálhat ki és sajátíthat el régi recepteket, kézműves fogásokat vagy ismerkedhet meg személyesen a bácskai németség képviselőivel.

Jázmin Várdombon él családjával, ahol aktív részese az ottani sváb közösségnek, családjával együtt ápolják a nemzetiségi hagyományokat, ami középiskolai továbbtanulását is meghatározta.

Méltán érdemelte ki a Nemzeti Tanulmányi Ösztöndíjat, hisz konkrét tervei, elképzelései vannak a jövőt illetően, amelyek megvalósításában ez az ösztöndíj számos lehetőséget tesz elérhetővé számára.

Frick Luca Császártöltésen él családjával, akikkel együtt rendszeresen részt vesz a falu nemzetiségi rendezvényein. Általános iskolai tanulmányait az ottani Bánáti Miklós Német Nemzetiségi Általános Iskolában végezte. Ez alatt a 8 év alatt már magas színvonalú német nemzetiségi oktatásban részesült, hisz az intézményben már első osztálytól heti 5 órában tanulta a német nyelvet, valamint a hozzá kapcsolódó német népismeret tantárgyat.

Frick Luca

Luca már ekkor megismerte Császártöltés és a magyarországi németek történelmét, hagyományai, identitástudata egyre erősödött. Ezek az alapok motiválták arra, hogy tanulmányait a bajai Magyarországi Németek Általános Művelődési Központ Gimnáziumának kétnyelvű német nemzetiségi tagozatára jelentkezzen. A középiskolában a német órákon túl a tantárgyak egy részét Luca német nyelven sajátíthatja el, és lelkesen tanulmányozza a Magyarországon élő német nemzetiség múltját és jelenét, hogy jövőjének alakításában aktív szerepet vállalhasson. Állandó tagja az iskola ?Emsige Hände? szakkörének, ahol elmélyítheti és bővítheti ismereteit német nemzetiségi hagyományok terén. Mindemellett Luca célja, hogy az angol nyelvvizsgát is tegyen a 12. évfolyam végén.

Hobbija a fotózás, számos fotót készített a híres császártöltési pincesorról, és már pályázatot is nyert egy szomszédos sváb falu, Nemesnádudvar, pincesorának fotósorozatával.

Maurer Celina a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központ 11.A osztályos tanulója. Több, mint 11 éve tanulmányozza és ápolja a magyarországi németek hagyományait iskolai keretek között is, ezt megelőzően pedig az óvodában kezdett ismerkedni a nemzetiség szokásaival, kultúrájával játékos keretek között.  Sváb származása, hagyományőrző felmenői mellett ez indította el benne a vágyat, hogy még inkább megismerkedjen a német nyelv szépségeivel, a sváb kultúrával, mely az évek során egyre csak gyarapodott az MNÁMK adta lehetőségeknek köszönhetően. Celina szerteágazó tudást sajátított el a magyarországi németek történelméről, szokásairól.

Maurer Celina

A középiskolás évei alatt kimagasló eredményekkel büszkélkedhet, hiszen ő az osztály egyik legeredményesebb tanulója, kimagasló német és angol nyelvtudása példaértékű. A tanulmányi munkájához való hozzáállását megbízhatóság és kötelességtudat jellemzi. Mind az iskolai, mind az önként vállalt feladatait igényesen és magas színvonalon teljesíti. Celina fontos szerepet tölt be az osztályközösségben. Korát meghazudtoló érettséggel gyakorol pozitív hatást osztálytársaira, kifinomult szociális érzékenységgel és felelősségtudattal irányítja, támogatja és segíti az arra rászoruló diáktársait.

Az elmúlt években eredményesen szerepelt az Országos Általános Iskolai Nemzetiségi Tanulmányi Versenyen (OÁTV) és Országos Középiskolai Németversenyen. Az MNÁMK német nemzetiségi néptánccsoportja tagjaként fellépéseken mutatja meg a nemzetiség viseletét, táncait. Nagy lelkesedéssel és magas színvonalon formálta meg a főszereplő személyiségét az „Abgedreht” Magyarországi Német Ifjúsági Filmünnepre készített filmben, amely a német nemzetiség sorskérdéseit ábrázolta.

A fent említett tényekre alapozva Celina méltán érdemelte ki a Nemzeti Tanulmányi Ösztöndíjat.

Sándorfi Anna a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központ 11.A osztályos tanulója.

Sváb felmenőinek köszönhetően korai gyermekkora óta közel áll hozzá a magyarországi német kultúrája. Olyan családban nőtt fel, ahol a nagyszülők előszeretettel meséltek gyerekkorukról, szokásaikról és hagyományaikról. Őrizve a hagyományt Annát a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központjának óvodájába íratták, itt folytatta az ismerkedést a német nyelvvel, kultúrával és szokásokkal. Ezt követően nem volt kérdés, hogy az MNÁMK általános iskolájában kezdje meg tanulmányait. Itt magasabb szintre emelkedett Anna német nyelvtudása, melynek köszönhetően egyre több lehetősége nyílt a magyarországi németek megismerésére.

Sándorfi Anna

Már általános iskolában aktívan részt vesz az iskola németnéptánccsoportjának életében és lelkesen énekelt a kórusban. Felső tagozatosként már több tantárgyat is németül tanult, és kiváló eredményeinek köszönhetően hatodik osztályban esélyt kapott kétnyelvű hatosztályos gimnáziumban való továbbtanulásra. Tanulmányi sikerei között szerepel a Geowettbewerb német nyelvű országos földrajzversenyen szerzett első helyezés, a DSD II vizsga megszerzése, a 3. helyezés az országos német versenyen, valamint egy német nyelvű városi prezentációs versenyen elért, szintén harmadik helyezés.

A számos tanulmányi siker mellett, Anna tagja a gimnáziumi néptánccsoportnak, aktívan vesz részt a diákélet különböző területein. Képviseli osztályát a diákönkormányzatban, oszlopos tagja a havonta megrendezésre kerülő ?Emsige Hände? nemzetiségi hagyományőrző foglalkozásoknak. Anna esetében számos példa tükrözi német nemzetiségi hovatartozásának kifejezését

Tervei között szerepel, hogy a német nemzetiség anyanyelve továbbra is fontos szerephez jusson az életében, ezért tanulmányaimat német nyelven kívánja folytatni.

Schwarcz Korinna a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központjának 11.B osztályos tanulója. Tanulmányi eredményét tekintve a tavalyi évet jeles bizonyítvánnyal (4,93-as átlaggal) zárta négy tantárgyi dicsérettel. Az órai aktivitásán, szorgalmán kívül fontos megemlíteni kimagasló közösségi munkáját. Korinna vidám, tisztelettudó pozitív személyiség.

Schwarcz Korinna

Nemzetiségi származása miatt (édesanyja Császártöltésről származik) mindig nagy érdeklődést mutatott a német nemzetiségi hagyományok iránt. Szívesen részt vesz a császártöltési falunapok német nemzetiségi rendezvényein, többek között a helyi svábbálon is aktív szerepet vállalt.

Iskolájában, a bajai MNÁMK-ban megszervezett „Emsige Hände” (Szorgos kezek) délutáni foglalkozásokon rendszeresen részt vesz, így lehetősége volt már idős nénikkel alsószoknyákat keményíteni, vasalni, hímezni, sváb ételeket készíteni a régi hagyományok szerint. Korinna az Abgedreht! Magyarországi Német Filmünnep és Verseny egyik filmjében is szerepelt, melyet osztálytársaival együtt forgattak.

Az MNÁMK területén található országos német tanösvény kialakítása során részt vett a pályázaton, ahol diákok fogalmazták meg elképzeléseiket a magyarországi németek jövőjéről. A tanösvény kísérőfüzetében meg is jelent pár soros véleménye. Ebben a cikkben leírja, hogy a családja történetét szeretné majd a gyerekeinek is elmesélni, így a nagyszülők azzal a tudattal hagyják el ezt a világot, hogy nem éltek hiába. A médiának és szociális hálónak köszönhetően mindenki megismerheti majd a magyarországi németek történetét, hagyományait, receptjeit. Elképzelése szerint a jövőben a hagyományokon kívül a nemzetiségi nyelv sem fog elveszni, ha az iskolákban, egyetemeken is lehetőség lesz az elsajátítására. Végül a politikában is nagyobb szerepet jósol a magyarországi németeknek.

Ezekből a sorokból is érzékelhető Korinna tisztelete és szeretete, valamint ambiciózus hozzáállása a német nemzetiséghez. Legközelebbi célja az „Ulmer Schachtel vezetői jogosítvány” megszerzése, mely arra jogosítja, hogy az érdeklődőknek idegenvezetést tartson az MNÁMK udvarán található tanösvényt. Céljai megvalósításában az eddigi tevékenységével kiérdemelt Nemzetiségi Ösztöndíj is segíti majd.

Szívből gratulálunk az MNÁMK Nemzetiségi Ösztöndíjas tanulóinak és sok sikert kívánunk céljaik eléréséhez!

Fiedler Antal

Képek forrása: www.facebook.com

A Bajai Televízió összeállítása:

További cikkek